• $28,9208
  • €31,485
  • 1924.11
  • 8026.27
4 Ağustos 2023 Cuma

Sendikalaşma oranları ne söylüyor?

Her yıl temmuz ayında işçi ve memur sendikalarıyla ilgili verilerin yer aldığı tebliğler yayınlanır. Temmuz ayının ilk haftasında kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonlarının üye sayılarına ilişkin veriler Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. 31 Temmuz günü ise işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin tebliğ yayınlandı. Memur sendika verileri yılda bir defa yayınlanırken işçi sendika verileri yılda iki defa ocak ve temmuz aylarında yayınlanır. Tebliğlerde yer alan memur sendika istatistiklerine göre hangi sendikanın ne kadar üyesi olduğu, yetkili sendikaların ve konfederasyonun kim olduğu ve hizmet kolları itibarıyla hangi sendikaların yetkili olduğu tespit edilir. İşçi sendika istatistiklerine göre ise hangi sendikanın ne kadar üyesi olduğu ve işkolları itibarıyla hangi sendikaların işkolu barajını aşarak toplu iş sözleşmesi yetkisi elde ettiği tespit edilir.

İşçi ve sendika istatistikleri sadece toplu pazarlık süreci ve yetki belirlenmesi için kullanılmaz. Sendikal örgütlenme oranları bir ülkenin çalışma hayatı ve demokratik yapısı hakkında da bilgi verir. Sendikal örgütlenmenin yüksek olduğu ülkelerde çalışma şartları ile demokratik seviyenin iyi olduğu kabul edilir. Temmuz verilerine göre ülkemizde memurlarda sendikalaşma yüzde 74,54 oranındayken işçilerde yüzde 14,76 oranındadır. Kamu çalışanlarında yakaladığımız sendikalaşma oranları dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bile daha iyi bir konumdadır.

İşçilerdeki sendikalaşma oranları düşük gibi görünse de son on yılda çok büyük bir gelişme gösterdi. Şöyle ki 2013 yılında 1 milyon 1 bin 671 olan sendikalı işçi sayısı 2023 verilerine göre 2 milyon 421 bin 940 kişiye yükseldi. 2013 yılında yüzde 9,21 olan işçi sendikalaşma oranı 2023 yılında yüzde 14,76'ya yükseldi. Sadece son on yılda sendikalı işçi sayısı 1 milyon 420 bin 269 kişi arttı.

Tebliğde yer alan bilgilere göre ülkemizde kurulu işçi sendikası sayısı 227. Ancak bu sendikaların önemli bir bölümü tabela sendikası. Bir başka anlatımla toplu iş sözleşme yetkisi olmayan ancak tabeladan ibaret olan sendikalar. 227 sendikanın 30'unun üye sayısı 9 ve altında. Üç sendikanın üye sayısı ise sadece 1 (bir). 227 sendika içinde en fazla üyeye sahip üç sendika ve üye sayıları ise şöyle: Hizmet-İş'in üye sayısı 276 bin 330, Türk Metal'in üye sayısı 268 bin 285 ve Öz Sağlık-İş'in üye sayısı 214 bin 438. İşçilerde sendikalaşma oranlarının artışının nedenleri hükümetin yasal düzenlemeleri ile sendikaların faaliyetleridir. Yapılan yasal düzenlemelerle işçi sendikalarında üye olmada noter şartının kaldırılması, taşerondan kadroya geçiş, örgütlenmenin önündeki yasal engellerin kaldırılması, sendika üyeliğinin e-Devlet üzerinden olması üye sayısını artıran en önemli nedenlerdir.

Memurların sendika yasası 2001 yılında çıkarıldı. Resmi ilk veriler ise 2002 yılında yayınlandı. 2002 yılı verilerine göre ülkemizde memur sendikalarına üye olabilecek kamu görevlilerinin sayısı 1 milyon 357 bin 326 kişi, sendikalara üye olanların sayısı 650 bin 770 kişi ve sendikalılık oranı ise yüzde 47,94 olmuştu. 2023 yılı verilerine göre ülkemizde memur sendikalarına üye olabilecek kamu görevlilerinin sayısı 2 milyon 858 bin 424 kişi, sendikalara üye olanların sayısı 2 milyon 130 bin 644 kişi ve sendikalılık oranı ise yüzde 74,54 oldu. 21 yıllık sürede memur sendikalı sayısı 1 milyon 479 bin 874 kişi arttı. Memur sendikacılığında da yapılan yasal düzenlemeler ile sendikaların faaliyetleri sendikalaşma oranlarının bu kadar yüksek olmasında önemli bir etkiye sahiptir.

Türkiye çalışma hayatında yaptığı önemli düzenlemelerle sendikalaşma oranlarında da önemli bir noktaya geldi. Bundan sonra da Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde çalışma hayatının geliştirilmesine ve örgütlenme oranlarının artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceği görülüyor.

<p>Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin nes

2023 yılında 145 Van kedisi dünyaya geldi

Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor! Limni Gölü Tabiat Parkı

Pekmez ve limon küründen sabahları tüketen yaşadı! Faydaları saymakla bitmiyor