• $28,9378
  • €31,2476
  • 1889.11
  • 7978.82
31 Temmuz 2023 Pazartesi

Genç işsizliği ve üniversite tercihleri

Üniversite tercihleri kişilerin hayatlarındaki en önemli kararlardan biri. Kişinin mesleğinde başarılı olmasının en önemli nedenlerinden biri sevdiği meslekte çalışmasıdır. Bu nedenle kişilerin sevdiği mesleklere girmesini sağlayacak üniversite tercihi yapması bireysel başarı kadar ülkemizin geleceği açısından da önem taşıyor.

İşsizlikle mücadele ülkemizin üzerinde durduğu önemli meselelerden biridir. İşsizliğe gerçekçi çözümler bulmak için işsizliğin nedenlerinin doğru teşhis edilmesi gerekir. İşsizliğin çok sayıda nedeni var. Bunların en başında da işverenlerin ihtiyaç duyduğu niteliklere ve becerilere sahip işgücü bulamamasıdır. Ellerinde diploması olan gençler iş bulamamaktan, işverenlerse uygun nitelikte işgücü bulamamaktan şikayet ediyor. Bu nedenle ilk olarak işgücü piyasalarının aradığı niteliklere uygun becerileri olan işgücü yetiştirmek gerekir. Başka bir ifadeyle "Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi" gerekmektedir. Zira nitelik ve beceri uyumsuzluğunu ancak eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirerek çözmek mümkündür. Bunun yapılması için üniversiteler ve MEB ile iş dünyası temsilcileri arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmek gerekir. Üniversite-sanayi ve meslek liseleri-organize sanayi bölgeleri işbirliği gençlerin iş bulmalarını sağlayacak müfredatın oluşturulmasına, yeni bölümlerin açılmasına ve mevcut bölümlerin revizyonuna imkan verecektir.

Ülkemiz genç bir nüfusa sahip olması dolayısıyla genç işsizliği de önemli bir meseledir. En son yayımlanan işgücü istatistiklerine göre ülkemizde genel işsizlik oranı yüzde 9,5 iken genç işsizlik oranı ise yüzde 17 oldu. Bu nedenle gençlerin istihdam edilmesi ve ülkemizin sahip olduğu dinamik nüfus yapısından yararlanmak için gençlerin işsizlik sorununu çözecek politika tedbirlerini artırmaya devam etmeliyiz. Üniversite tercihlerinin doğru yapılması ve ihtiyaç duyulan mesleklere yönelmek işsizliğin azalmasını sağlayacak adımlardan biri olacaktır.

YÖK, 5 Kasım 2019 tarihinde işveren temsilcileri ve akademisyenlerle "Geleceğin Meslekleri" konulu önemli bir çalıştay yapmıştı. YÖK'ün bu çalıştayı yaparken temel amacı 'bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler, dijital dönüşümün hızla dünyamızı etkilemesi ve endüstri 4.0'ın getirdiği birçok yeni inovasyon alanının "Geleceğin Meslekleri" kavramı altında tartışılmasını sağlamak ve bu konuda yeni politikalar geliştirmekti. Bu kapsamda üniversite tercihleri yapacakların işini kolaylaştırmak için çalıştayda yer alan bazı tespitleri paylaşmak faydalı olabilir...

-Harvard Üniversitesinden Dr. Tony Wagner iş dünyasından liderler ile bir çalışma yapıyor. Çalışmanın neticesinde 21. yüzyıl öğrencilerinin ihtiyaç duyacağı şu 7 beceriyi belirliyor: Eleştirel düşünme ve problem çözme, İş birliği yapmak, Hız ve uyum, Girişkenlik ve girişimcilik, Etkili sözlü ve yazılı iletişim, Bilgiye erişme ve bilgiyi analiz etme, Merak ve hayal gücü.

-Çalıştayda yapılan sunumlarda 2030 yılına kadar hayatımıza girecek 10 yeni meslek şöyle sıralanıyor: Veri Bilimcisi, Yapay Zeka ve Robotik Mühendisi, Alternatif Enerji Danışmanı ve Teknisyeni, Nesnelerin İnterneti Cihazların Güvenlik/Onarım Personeli, Blockchain Geliştiricisi, 3D Üretim Mühendisi, Tıbbi Danışmanlar, Dijital Dedektif, Verimlilik danışmanları, İletişim uzmanı. Bu alanlarla ilgili olan bölümleri tercih etmek istihdam imkânını artıracaktır.

<p>Depremzedeler için Azerbaycan'dan gönderilen 175 klima, 1500 ısıtıcı ve 1000 set üstü elektrikli

Kardeş ülkeden depremzedelere yardım eli

Ustasından çay tarifi! Meğer yıllardır yanlış demliyormuşuz…

HADO sporu, ilgi odağı haline geldi! Artırılmış gerçeklik oyunu

Samsun'da UMKE bölge tatbikatı yapıldı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı