• $28,9208
  • €31,485
  • 1924.11
  • 8026.27
10 Temmuz 2023 Pazartesi

EYT'liler emeklilere yapılan ilave artışlardan yararlanacak mı?

Memur ve emeklilerin maaş artışları 5 Temmuz günü açıklandığında emeklilere yönelik refah payı verileceği beklentisi gerçekleşmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Temmuz günü AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı açıklamada "Emeklilerimizin maaşlarında yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim." dedi. Bu talimat sonrası çalışmalar hemen sonuç verdi. Nihayet 7 Temmuz günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin imzasıyla emeklilerin maaş artışlarının yüzde 25'e yükseltilmesine ilişkin yeni bir teklif verildi. Komisyonda kabul edilen teklifi göre memur emeklilerinin yüzde 17,55 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19,77 olan temmuz dönemi maaş artışlarının yüzde 25'e tamamlanması öngörülüyor.

Emekli maaş artışlarının yüzde 25'e yükseltilmesini düzenleyen teklif metni ortaya çıkınca EYT kapsamında emekli olanlar ile temmuz ayından sonra emekli olacakların bu ilave artıştan yararlanamayacağına ilişkin iddialar çeşitli mecralarda yoğun olarak paylaşıma sokuldu. Bu iddia gerçek olmadığı için tüm emekliler ile temmuz ve sonrasında emekli olacaklar da yapılacak bu ilave artıştan yararlanacaklar. Bunu neye dayanarak söylüyoruz: (1) 5510 sayılı kanunun 29'uncu maddesine, (2) komisyonda kabul edilen teklifin (b) bendine, (3) emeklilik sistemimizde EYT diye farklı bir grubun olmamasına.

(1) İlave artışın EYT'lilere ve temmuz ayı ve sonrasında emekli olacaklara yapılması gerektiğini 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 29. maddesi düzenliyor. İlgili kanun maddesine göre "...hesaplanan aylığın başlangıç tarihinin yılın ilk altı aylık dönemine rastlaması halinde 55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre ocak ödeme dönemi için gelir ve aylıklara uygulanan artış oranı kadar artırılarak, yılın ikinci altı aylık dönemine rastlaması halinde ise öncelikle Ocak ödeme dönemi, daha sonra Temmuz ödeme dönemi için gelir ve aylıklara uygulanan artış oranları kadar artırılarak, sigortalının aylık başlangıç tarihindeki aylığı hesaplanır" denilmektedir. Bu nedenle 2023 yılının ilk altı ayında emekli olanlar da ikinci altı ayında emekli olacaklar da ilave artıştan yararlanacak.

(2) Komisyona "Geçici Madde 97" olarak verilen teklifte (a) ve (b) bentleri olarak iki grup sayılıyor. İlk grupta '2023 yılı Ocak ayından önce bağlanmış aylıkların', ikinci grupta ise '2023 yılında bağlanacak aylıkların' yüzde 25 artırılacağı ifadesi yer alıyor. Yapılacak ilave artıştan yararlanacakların sayıldığı gruplardan birincisi teklifte şu şekilde düzenleniyor: "(a) 2023 yılı Ocak ayından önce bağlanmış ve 2023 yılı Ocak ödeme döneminde Kanunun geçici 92'nci maddesine göre artırılmış gelir ve aylık tutarları...". Birinci bendi okuyanlar burada yer alan "2023 yılı Ocak ayından önce bağlanmış aylıklar" ifadesi nedeniyle 2023 yılında emekli olanlara dolayısıyla EYT'lilere ve temmuz ayında emekli olacaklara ilave artışın yapılmayacağını düşünüyorlar. Oysa aynı teklifin ikinci bendi "(b) 2023 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının..." diye başlıyor. Bu nedenle 2023 yılında emekli olacakların da ilave artıştan yararlanacağı (b) bendinde zaten düzenleniyor.

(3) Emeklilik sistemi içinde EYT'liler diye ayrı bir grup yok. EYT kavramını bu kapsamda emekli olanlar kullanıyor. Bu nedenle emekliler için yapılan düzenlemelerde EYT'lilere yönelik farklı bir uygulama yapma imkânı söz konusu değil.

<p>Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin nes

2023 yılında 145 Van kedisi dünyaya geldi

Pekmez ve limon küründen sabahları tüketen yaşadı! Faydaları saymakla bitmiyor

İnsani ara bitti vahşet başladı... İşgalci İsrail Gazze saldırılarını yeniden başlattı

UNESCO'nun Türkiye'de koruma altına aldığı ilk eser! Restorasyonda sona yaklaşıldı