• $33,0972
  • €36,2321
  • 2627.06
  • 11047.3
14 Ağustos 2023 Pazartesi

Cuma namazından rejim tartışması çıkarmak

İslam'a ait olan kavramlara, dinimizin emir ve yasaklarına karşı alerjisi olan bir kesim var. İnanç ve ibadet hürriyeti çerçevesinde bir talep dile getirildiğinde bunu rejim tartışmasına dönüştürürler. Her konuda özgürlükçü olduğunu söylerler. Ancak başörtüsü serbestisi, mesai saatlerinin Cuma namazına göre düzenlenmesi, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkı ve benzeri konularda bir anda yasakçı olurlar. Yasakçı tutumlarına buldukları temel gerekçe ise "laikliğe aykırılık" kılıfı. Bu kesim son günlerde ise mesai saatlerinin cuma namazına göre ayarlanması meselesi üzerinden yine bir bardak suda fırtına koparmaya çalışıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4 Ağustos 2023 tarihinde cuma hutbesinde şunları söylüyor: "Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz olan ibadetlerinden birisi olan cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım, imkan hazırlayalım, fırsat verelim. İşverenlerimiz için sesleniyorum, işyerlerimizdeki mesai saatlerini ve idarecilerimize sesleniyorum, okullarımızdaki ders programlarını cuma namazı kılmak isteyen öğrencilerimiz ve işçilerimiz için cuma namazının vaktine göre düzenleyelim." Ülkemizin çok önemli bir kesiminde makul olarak kabul gören bu çağrı, azınlıkta olan bir kesimde rahatsızlık oluşturdu. Normalde tartışma konusu bile olmayacak bu meseleye karşı olmak İslam karşıtlığı değil de nedir?

Cuma namazı için mesai düzenlemesi yapılması hususu yeni bir konu değil. Kamu görevlileri açısından önce fiili olarak, 2016 yılından itibaren de resmi olarak zaten uygulanıyor. Diyanet İşleri Başkanı, bu durumun öğrenciler ve işçiler için de mümkün mertebe kolaylaştırılması için bir çağrı yapıyor. Kaldı ki işçilerin çalıştığı çok sayıda işyerinde de namaz ve oruç gibi ibadetler nedeniyle kolaylık sağlanıyor ve örfi bazı uygulamalar yapılıyor.

Mesai saatlerinin cuma namazına göre ayarlanması hususu 2015 yılının Ağustos ayında Memur-Sen ile Hükümet arasında yapılan 3. Dönem Toplu Sözleşme'de yer alıyor. Toplu sözleşmenin 40. maddesinde "Cuma günleri öğle tatilinin ibadet hürriyetini engellemeyecek şekilde düzenlenmesine yönelik çalışma yapılacaktır" düzenlemesine yer verilmişti. Toplu sözleşmeyle düzenlenen bu husus daha sonra 8 Ocak 2016 tarihli Başbakanlık Genelgesi olarak yayınlanmıştı. Genelgede "Anayasa ve ilgili mevzuatla güvence altına alınan dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak; cuma namazı saatinin mesai saatine denk gelmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verilir." ifadelerine yer verilmişti.

YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, genelgenin iptali için Danıştay'a başvurmuş, olumsuz cevap almıştı. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş, başvurusu reddedilmişti.

Sonuç olarak, yapılan cuma gününün tatil edilmesi değil mesai düzenlemesidir. Toplu sözleşme hükümlerine göre bir düzenleme yapılmış, daha sonra genelge olarak yayınlanmıştır. İptali için açılan dava reddedilmiştir.

İllere göre saati değişiklik gösteren cuma namazının kılınması için kolaylık gösterilmesi talebini hafta tatilinin cuma gününe alınması olarak göstermek meseleyi çarpıtmaktır. Ayrıca olmayan bir şey üzerinden meseleyi rejim tartışmasına dönüştürmek kötü niyetli bir yaklaşımdır. Meselenin rejimle değil, İslam'a duydukları alerjiyle ilgisi var.

Diyanet İşleri Başkanı'nın çağrısı cuma namazı kılmak isteyenlere kolaylık sağlanmasıdır. Türkiye her konuda gelişti, değişti. Ancak en makul taleplerden bile rejim tartışması çıkarmak isteyenler değişmedi.

<p> Çok imza atınca da polis memurlarına 'Komiserim sanki para çekecekmişim gibi' deyip espri yapan

Aksaray'da Alkollü Sürücü Polisi Şaşırttı: Ceza Yerken Kahkaha Attı!

550 milyon dolarlık tesis kül dağına döndü! Avrupa'nın en büyüğü

Fabrika çalışanlarının maskotu oldu! Keçisi ''Pıtrak''ı her gün iş yerine getiriyor

Germir Bağları'nın 150 yıllık konağı! Bağ müzesine dönüştürülüyor