• $28,9208
  • €31,485
  • 1924.11
  • 8026.27
7 Ağustos 2023 Pazartesi

Çok boyutlu yoksulluk endeksi

Dünyada yaşanan göç dalgaları, savaşlar ve artan eşitsizlikler önemli sorunlara işaret ediyor. Emperyalist ülkelerin kurduğu sömürü düzenine karşı dünyanın her yerinden sesler yükseliyor. Yoksulluğun pençesinde mücadele eden milletler, kendilerini sömüren ve zenginliklerini çalan emperyalistlere karşı direniyor. Afrika'da son yıllarda başlayan ve son haftalarda da artarak devam eden tepkiler bir boyutuyla ekonomik mücadeleye de işaret ediyor. Zengin hazinelerin üzerinde oturmalarına rağmen yoksulluk yaşayan milletler, kendilerinin sömürülmesine yeter diyorlar. Yoksulluk verileri de dünyadaki tüm yoksulların yüzde 35'inin Sahra Altı Afrika bölgesinde olduğunu gösteriyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), geçen ay 'Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi'ni' açıkladı. Endeks ülkelerdeki yoksulluğun azaltılmasını izliyor. Aynı zamanda insanların eğitim ve sağlığa erişimi, barınma, içme suyu ve elektrik gibi yaşam standartlarına kadar günlük hayatlarında yoksulluğu nasıl yaşadıklarını da izliyor. 'Oxford Yoksulluk ve İnsani Gelişme Girişimi' tarafından 110 ülke için tahminler içeren endeksin son güncellemesine göre "25 ülkenin çok boyutlu yoksulluğu 15 yıl içinde yarıya düşürdüğü görüldü. Dolayısıyla yoksulluğun belli bir plan dahilinde azaltılmasının mümkün olduğu görülüyor. Endekse göre Hindistan'da 15 yıl içinde 415 milyon kişi, Çin'de 69 milyon kişi, Endonezya'da 8 milyon kişi yoksulluktan kurtarıldı. Yoksulluğun azaltılmasında hızlı ilerlemenin olduğu diğer ülkeler ise Kamboçya, Kongo, Honduras, Fas, Sırbistan ve Vietnam olarak tespit edilmiş.

Raporda özellikle Kovid-19 salgını sonrası verilerin olmaması nedeniyle salgının yoksulluk üzerindeki etkileri ölçülememiş. İnsani Gelişme Raporu Ofisi Direktörü Pedro Conceiçao bu soruna dikkat çeken şu ifadeleri kullanıyor: "Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 gündeminin orta noktasına geldiğimizde, pandemiden önce çok boyutlu yoksulluğun azaltılmasında istikrarlı bir ilerleme kaydedildiğini açıkça görebiliyoruz. Ancak, salgının eğitim gibi boyutlardaki etkileri önemli ve uzun süreli sonuçları olabilir. En olumsuz etkilenen boyutları kavramak için çabaları yoğunlaştırmamız zorunludur, bu da yoksulluğun azaltılmasını yeniden rayına oturtmak için güçlendirilmiş veri toplama ve politika çabalarını gerekli kılmaktadır."

Endeksin küresel yoksullukla ilgili ilginç verileri var...

110 ülkede 6,1 milyar insandan 1,1 milyarı (yaklaşık yüzde 18'i) çok boyutlu yoksulluk içinde yaşıyor.

534 milyon kişiyle Sahra Altı Afrika ve 389 milyon kişiyle Güney Asya, dünyadaki çok boyutlu yoksulların yüzde 84'üne ev sahipliği yapıyor.

Tüm yoksul insanların yaklaşık üçte ikisi (730 milyon insan) orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Bu nedenle küresel yoksulluğu azaltmak için orta gelirli ülkelerde harekete geçmek gerekir.

Düşük gelirli ülkeler, endekste yer alan nüfusun sadece yüzde 10'unu oluştursa da, bu ülkeler tüm yoksulların yüzde 35'inin ikamet ettiği yerlerdir.

Endekse göre yoksullarının yarısı 18 yaşın altındaki 566 milyon çocuktan oluşmaktadır. Yetişkinlerde yoksulluk oranı %13,4 iken çocuklarda iki katından biraz fazla olan %27,7'dir.

Tüm yoksul insanların %84'ü kırsal alanlarda yaşamaktadır.

Türkiye son 20 yılda yoksulluğun azaltılmasında önemli bir gelişme gösterdi. Ancak nedense bu rapora dahil edilmemiş. Gerekçe olarak Türkiye'nin veri eksikliği gösterilmiş. Son dönemde bu tür ülkelerin karşılaştırıldığı farklı endekslerde Türkiye, genellikle gerçek dışı bilgiler kullanılarak olumsuz olarak gösteriliyor. Yoksulluğun azaltılmasında önemli bir performans gösteren Türkiye'nin rapora dahil edilmeme gerekçesinin veri eksikliği olarak gösterilmesi araştırılmaya muhtaç bir konudur.

<p>Şanlıurfa'da silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl J

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Filistinlilerin kefenleri Beyaz Saray önünde

70 bin TL'den başlıyor: Kaçıran pişman oluyor! İşte adeta kapış kapış giden otomobiller

Tokat'ta bir garaj alev alev yandı! 4 araç kullanılamaz hale geldi