• $8,5053
  • €10,3034
  • 499.379
  • 1441.33
06 Mart 2011 Pazar

Kar payı ve temettü geliri beyan eden üste vergi iadesi alacak

Metin Taş-Sezgin Özcan
Metin Taş-Sezgin Özcan
YAZARIN SAYFASI

2010 yılında belli bir tutarın üzerinde anonim ve limited şirket kar payı (temettü) geliri elde edenler, 25 Mart akşamına kadar beyanname verecekler. Ancak beyanname vermekle birlikte bazıları vergi ödemeyecekleri gibi üste vergi iadesi alacaklar.

KİMLER BEYANNAME VERECEK?
Anonim ve limited şirket kar payları, menkul sermaye iradı sayılıyor. Gelir Vergisi Kanununun 86. maddesine göre de 2010 yılında elde edilen tevkifata (vergi kesintisine) tabi tutulmuş menkul sermaye iratlarının beyan edilmesi için, brüt (vergi kesintisi yapılmadan önceki) tutarının 22 bin TL'lik beyan sınırını aşması gerekiyor. Diğer yandan Gelir Vergisi Kanununun 22. maddesine göre, kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutarın 22 bin TL'yi aşması halinde beyan edilmesi gerekiyor. Ancak beyana tabi başka gelirlerin de bulunması halinde, beyan sınırının aşılıp aşılmadığının tespitinde, bu gelirlerin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Buna göre 2010 yılında elde edilen kar payı tutarının 44 bin TL'yi aşmaması halinde beyanname verilmeyecek. Aşması halinde ise istisnadan sonra kalan diğer yarısı 22 bin TL'lik beyan sınırını aşacağı için 25 Mart akşamına kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek. Ancak kar payını beyan etmek zorunda olanların büyük çoğunluğu vergi ödemeyeceği gibi vergi iadesi alacaklar.

KİMLER VERGİ İADESİ ALACAK?
2010 yılında sadece kar payı elde edip de bu gelirleri toplamı 44 bin TL'yi aştığı için beyanname vermek zorunda olanlardan, kar payı tutarı 239 bin 200 TL'yi aşmayanlar ilave vergi ödemeyecekleri gibi vergi iadesi bile alabilecekler.

İADE NASIL ÇIKIYOR?
Kar payı dağıtımında, yüzde 15 oranında tevkifat (vergisi kesintisi) yapılıyor ve tevkifatın tamamı beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan vergiden mahsup ediliyor.
Gelir Vergisi Kanunu'nun 22. maddesine göre kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna. İstisna uygulaması nedeniyle vergi matrahı yüzde 50 oranında azalınca, beyanname üzerinden hesaplanan vergi, vergi kesintisinden daha az çıkıyor.
Hesaplanan vergi ile kesinti yoluyla ödenen vergi, 239 bin 200 TL'lik kar payında başa baş geliyor.
Buna göre, 2010 yılında 44 bin TL'nin üzerinde kar payı elde edenler, 25 Mart akşamına kadar beyanname verecekler. Ancak tablodan da görüleceği üzere, 2010 yılında elde ettiği kar payı tutarı 239 bin 200 TL'ye kadar olanlar vergi iadesi alacaklar.

Erken doğum nedeniyle kullanılamayan istirahat süresi
10 Şubat 2011 tarihli yazınızda, erken doğum nedeniyle kullanılamayan izinlerin doğum sonrasına aktarılmasının Torba Yasa da kabul edildiğini belirtiyorsunuz. Ancak bu durumun hangi dönemde yapılan doğumlar için geçerli olduğu herhangi bir yerde yazmıyor. SGK ve İl Sağlık Müdürlüklerinin konudan haberleri yok. Bu şartlarda, ilgili yasayla alakalı yönetmeliklerin yayınlanması için beklemeli miyiz? Yoksa SGK 'ya dilekçe yazarak bu konuda sonuç alabilir miyiz? Taner Güler
Sigortalı kadının, erken doğum nedeniyle kullanamadığı ve doğum sonrası istirahat süresine eklenen doğum öncesi istirahat süreleri için geçici iş göremezlik ödeneği verilmesine ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi 25 Şubat 2011. Ancak düzenlemenin bu tarihten önce gerçekleşen doğumları da kapsayıp kapsamayacağı açık değil. Bize göre, doğum 25 Şubat 2011 tarihinden önce gerçekleşmiş olmakla birlikte, erken doğum nedeniyle kullanılamamış olup, doğum sonrası izin süresine eklenmiş olan istirahat süresi 25 Şubat 2011 tarihi itibariyle henüz bitmemişse, sigortalı kadının yeni düzenlemeden yararlandırılması gerekir.
Sosyal Güvenlik Kurumu personeli işlemlerini Kurum tarafından yayımlanan genelgelere göre yapar. Yasa hükmü de olsa, genelge çıkmadığı sürece işlem yapmaz. Ancak SGK'nın yayımlayacağı genelgeyi beklemeden de başvurmak her zaman mümkün.

Prim belgesini asma zorunluluğu kaldırıldı
6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklik öncesinde, işverenler sigortalıların prime esas kazanç tutarları ile prim ödeme gün sayılarının yer aldığı 'Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nin kurumca onaylanan bir nüshasını, kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü izleyen günden, müteakip prim belgesinin verilmesi gereken sürenin son gününe kadar işyerinde sigortalıların görebileceği bir yere asmak zorundaydı. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işveren için de aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası kesilmesi öngörülmüştü.
6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 'Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nin işyerine asılma zorunluluğu, buna bağlı olarak da bu zorunluluğun yerine getirilmemesine ilişkin idari para cezası yaptırımı 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren kaldırıldı.

GÜNÜN SÖZÜ
'Dahilik, yüzde 1 ilham, yüzde 99 çalışmanın eseridir.'   Thomas Edison

"tablo.20110305224643.jpg"

<p>Tarihçi-Yazar Koray Şerbetçi bu hafta Kestirmeden Tarih  programında Kudüs özel bölümüyle karşını

Medeniyetlerin aynası Kudüs… Kadim şehre kim ne getirdi?

NASA Mars'ın 3 boyutlu görüntülerini yayınladı

Düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kaldı

Mersin sahilinde bulundu! Sahil güvenlik hemen çalışma başlattı