• $15,8769
  • €16,8435
  • 942.556
  • 2372.35
27 Şubat 2011 Pazar

Kasada olmayan paradan kurtulma imkanı

Oranı tartışılsa da kayıt dışı ekonominin varlığı, resmi otorite tarafından da kabul edilen bir olgu. Bu olgu içersinde işletmeler ne kadar özen gösterseler de kayıtlarının gerçek durumu yansıtması mümkün olmuyor. Karşılığı fiilen ödenmiş olmakla birlikte, bazı harcamalarını belgelendiremiyor. Bunun sonucu olarak da kasada olmayan hayali paralar mali tablolarda varmış gibi gözüküyor. Ya da mali tablolarda ortaklardan alacak şeklinde yer alıyor.

Vergi incelemelerinde de 'Kasa' hesabında veya 'Ortaklardan Alacaklar' hesabında gözüken yüksek tutarlı bu paralar, ortakların işletmeden çektiği para olarak değerlendiriliyor ve kurumlar vergisi mükellefleri açısından 'transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı' sayılıyor.

İşletmeden çekildiği varsayılan bu paralar üzerinden faiz hesaplanıp işletmenin geliri sayılıyor ve cezalı olarak kurumlar vergisi isteniyor. Bununla kalınmıyor, hesaplanan faiz üzerinden bir de katma değer vergisi hesaplanıyor. Yetmiyor, örtülü olarak dağıtıldığı kabul edilen kazanç üzerinden kar dağıtımı stopajı hesaplanıyor.
İşte kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan ve 25 Şubat tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 6111 sayılı Kanun, bu soruna geçici de olsa bir çözüm sunuyor. Gerçeği yansıtmayan kasa mevcutlarının ve ortaklardan alacakların, belli bir bedel karşılığında düzeltilmesine imkan sağlıyor.

YÜZDE 3 VERGİ ÖDENECEK
Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2010 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan;

- Kasa mevcutlarını ve
- İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını,
Mayıs ayının sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecekler.
Beyan edilen tutarlar üzerinden hesaplanacak olan yüzde 3 oranındaki vergi de yine mayıs ayının sonuna kadar ödenecek.
Söz konusu tutarların beyanı üzerine, yasal süre içinde de defter kayıtlarının düzeltilmesi söz konusu olacak.
Ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecek, kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacak.

VERGİ VE CEZA İSTENMEYECEK
Yapılan beyanla ilgili olarak söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi dahil olmak üzere geçmişe yönelik ilave herhangi bir vergi ve ceza istenmeyecek. Ayrıca, beyana konu edilen tutarlar üzerinden, finansman hizmeti veya başka isimler altında KDV yönünden tarhiyat yapılmayacak. Ancak bu hükmün uygulanmasına ilişkin olarak yapılan işlem ve bildirimlerin doğruluğu Maliye Bakanlığınca incelenebilecek. Beyanda bulunan mükellefin tam tasdik sözleşmesi çerçevesinde daha önceki dönemlerine ilişkin rapor düzenlenmiş olması halinde, raporu düzenleyen yeminli mali müşavirin bu işlemlerle sınırlı olarak sorumluluğu aranmayacak.

İşten ayrılırsam kıdem tazminatı alabilir miyim?
SİGORTA başlangıç tarihim 01.01.1994. Halen sigortalı olarak çalışıyorum ve prim gün sayım 3240. Ayrıca yedek subay kıta hizmetim 360 gün. Bu duruma göre, bugün işten ayrılırsam kıdem tazminatı alabilir miyim? Mustafa Özcan
Emeklilik için gereken yaş dışındaki 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün prim günü şartlarını sağlamışsınız. Hizmet birleştirmesi yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağınız yaş dışındaki emeklilik şartlarını sağladığınıza dair yazıyı işvereninize ibraz etmek suretiyle işten ayrılmanız ve çalışmakta olduğunuz işyerinizde en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş olmanız halinde kıdem tazminatı alabilirsiniz.

Ülkemde emekli olmak için ne yapmalıyım?
15.10.1977 doğumluyum. Sigortam  Ekim 1993'te başladı. 1500 gün prim tutarım var. 2001 yılında Fransa'da çalışmaya başladım. Ülkemde emekli olmak istiyorum. Ne zaman emekli olabilirim, ne yapmam lazım? Ramazan Eklemeci
Ekim 1993 sigorta başlangıcıyla devredilen SSK'dan emeklilik için 25 yıllık sigortalılık süresi, 54 yaş ve 5675 prim günü şartlarına tabisiniz. 25 yıllık sigortalılık süreniz Ekim 2018'de, 54 yaşınız ise 15.10.2031 tarihinde doluyor. Prim günü eksiğiniz 4175 gün. Yurtdışında çalıştığınız sürelerden 4175 günü, emeklilik için gereken yaşınızı dolduracağınız tarihe kadar borçlandığınızda, yaşınızı doldurduğunuz tarihte emekliliğe hak kazanırsınız.

Araç sahibinin hukuki sorumluluğu
ARAÇ sahipleri, kendileri kullanmasalar da aracın diğer kişilere vermiş olduğu zarardan sorumludur. Sorumluluktan kurtulmak için aracın devredilmesi gerekiyor. Bir aracın devri için, noter satışı yapılması ve aracı alanın, almış oluğu aracı trafik sicilinde kendi adına tescil ettirmesi gerekiyor. Bununla beraber, sorumluluktan kurtulmak için aracın noterde devri yeterlidir. Noter satışı sonrası trafik sicilinde tescili yapılmayan araçların noter satışı sonrasında vermiş olduğu zararlardan satış yapan kişinin sorumlu tutulması mümkün değil.

GÜNÜN SÖZÜ
'Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir.'
 Limon Luce

<p> Fonetik  kısaca konuşulan dili oluşturan sözcüklerin ses yapısı bakımından incelenmesi,  ses bil

TÜRKÇE'DE FONETİK

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak