• $8,4273
  • €10,2396
  • 497.551
  • 1441.33
03 Mart 2011 Perşembe

2010 yılı eurobond gelirlerinin beyanı

Metin Taş-Sezgin Özcan
Metin Taş-Sezgin Özcan
YAZARIN SAYFASI

Eurobondlardan gerçek kişiler tarafından elde edilen faiz gelirleri 'menkul sermaye iradı', alım-satım kazancı ise 'değer artış kazancı' sayılıyor. İster 01.01.2006 tarihinden önce, ister bu tarihten sonra ihraç edilmiş olsun, elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde ihraç tarihine bağlı olmaksızın beyan usulü uygulanıyor.
Elde edilen faiz gelirinin vergilendirmesinde ihraç tarihi önem taşımazken; alım satım kazancının verilendirilmesinde ihraç tarihi önem taşıyor.

FAİZ GELİRLERİ
Vergi uygulaması bakımından devlet tahvili gibi değerlendirilen eurobondlardan elde edilen faiz gelirleri, 'yüzde sıfır' oranında vergi kesintisine tabi olup, stopaja (vergi kesintisine) tabi tutulmuş menkul sermaye iradı sayılıyor.
Bu nedenle de, eurobondun ihraç tarihine bağlı olmaksızın 2010 yılında elde edilen faiz geliri 22 bin TL'yi aşmıyorsa beyan edilmesi gerekmiyor. Faiz gelirinin 22 bin TL'yi aşması halinde ise tamamının beyan edilmesi gerekiyor. Faiz geliri için herhangi bir istisna uygulanmıyor.
Beyana tabi başka gelirlerin de bulunması halinde, beyan sınırının aşılıp aşılmadığının tespitinde, bu gelirlerin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.
Eurobondlar döviz cinsinden ihraç edildiklerinden, ödeme sırasında oluşan değer artışları (kur farkları) gelir sayılmıyor. Bu nedenle de elde edilen gelire indirim (enflasyondan arındırma) oranı uygulanmıyor. Yalnızca faiz geliri dikkate alınıp, yabancı para cinsinden elde edilen faizin, elde edildiği dönemdeki TL karşılığı faiz geliri sayılıyor.

ALIM-SATIM KAZANÇLARI
Eurobond alım satım kazancının hesaplanmasında:

- Önce, eurobond alış bedelinin, alış tarihindeki döviz alış kuru esas alınarak TL karşılığı bulunacak.
- Bulunan bedel, satışın yapıldığı ay hariç olmak üzere 01.01.2006 tarihine kadar TEFE, 01.01.2006 tarihinden itibaren ise ÜFE artış oranında artırılarak 'maliyet bedeli' tespit edilecek (Eurobondun 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilmiş olması halinde, endeksleme yapılabilmesi için artış oranının yüzde 10 veya üzerinde olması gerekiyor. 01.01.2006'dan önce ihraç edilenlerde bu şart yok)
- Satış bedelinin, satış tarihindeki döviz alış kuru esas alınarak TL karşılığı bulunacak,
- Satış bedelinden, endekslenmiş alış bedeli ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderler düşülerek, alım-satım kazancı hesaplanacak.
Eurobondun 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olması halinde, kazanç tutarına 18 bin TL'lik istisna uygulanacak. Kazanç, 18 bin TL'nin altında ise beyan edilmeyecek. 18 bin TL'den fazla ise 18 bin TL istisna düşülecek. İstisna tutarını aşan kısım üzerinden vergi ödenecek.
Eurobondun 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilmiş olması halinde, kazanç tutarına istisna uygulanmayacak. Hesaplanan kazancın tutarı ne olursa olsun beyan edilip, tamamı üzerinden vergi ödenecek.

BEYAN VE VERGİLERİN ÖDENMESİ
Beyan sınırını aşan faiz gelirleri ile istisna tutarını aşan alım-satım kazançları, 25 Mart Cuma akşamına kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek. Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi, biri Mart diğeri de Temmuz ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek.

Ne zaman emekli olabilirim?
09.01.1961 doğumluyum. Memuriyete giriş tarihim 08.10.1986. 1995 yılında istifa edip ABD`ye geldim. 1983-1984`te yaptığım askerliği  540 gün üzerinden ödedim. 12.09.2008 tarihinde yurt dışı emeklilik için başvurdum. Ne zaman emekli olabilirim ve emekli maaşım ne olur? Ayhan Işık
12.09.2008 tarihinde yurtdışı emeklilik için başvurduğunuzu ve ne zaman emekli olacağınız soruyorsunuz. Emeklilik için yurtdışı hizmet borçlanması yapıp, prim gününüzü 25 tam yıla (9000 güne) tamamlamanız gerekiyor. Bu borçlanmayı yapıp primini ödediyseniz, emekliliğe hak kazanmışsınız.
Yurtdışı hizmet borçlanması yapıp primini ödemediyseniz, prim gününüzü 9000 güne tamamlayacak kadar yurtdışı çalışma süresini borçlanıp primini ödediğinizde emekliliğe hak kazanırsınız. Ancak emekli aylığı bağlanması için yurtdışında çalışmıyor ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almıyor olmanız gerekiyor. 900-1.000 TL arasında emekli aylığı alırsınız.

AKLINIZDA BULUNSUN
Yurtdışında yaşayanların eurobond gelirleri
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, dar mükellef sayılıyorlar. Dar mükelleflerin elde ettiği eurobond faiz geliri de Türkiye'de stopaj (vergi kesintisi) yoluyla vergilendirilmiş kabul edildiğinden, faiz geliri tutarı ne olursa olsun, beyan edilmeyecek. Diğer gelirlerin beyanı durumunda da beyannameye dahil edilmeyecek.
Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişiler (dar mükellefler), eurobondun ihraç tarihi ne olursa olsun, alım-satım kazancını da beyan etmeyecekler..

GÜNÜN SÖZÜ
'Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan çok daha ahmaktır.'    Moliere

<p>Bedir Acar: </p><p>'Kur'an'da iki yerde geçen ve Hz. Ya'kūb'un ikinci adı veya lakabı olan İ

Vicdan öldüğünde geriye ne kalır?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, emekli öğretmenlerle çevrim içi bayramlaştı

İşgalci İsrail, içlerinde hamile bir kadınında bulunduğu ailenin tüm fertlerini öldürdü

Mehmetçiğin dikkati Doğu Akdeniz'de faciayı önledi