• $9,2427
  • €10,79
  • 530.14
  • 1432.8
13 Ağustos 2015 Perşembe

Yılın ilk yarısında cari denge

Haziran ayında cari açık beklentileri aşarak 3.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında 4.2 milyar dolar olan cari açığın dış ticaret dengesindeki gelişmeler ve ekonomideki yavaş tempo sonucunda 2.9 milyar dolar civarında olması bekleniyordu. Dolayısıyla, geçen yıla göre iyileşen cari dengede beklentilere göre daha olumsuz bir tablo ortaya çıktı.
Rakamların detayına baktığımızda, gerek ithalat gerek ihracat, gerekse turizm ve hizmet gelirlerinde azalmanın haziran ayında da devam ettiğini görüyoruz. Geçen yılın aynı ayında 20 milyar dolar olan ithalat yüzde 11.7 oranında azalarak 17.6 milyar dolara gerilerken ihracat da yüzde 6.7 oranında azalarak 13.7 milyar dolardan 12.8 milyar dolara düştü. Böylece geçen yılın aynı ayında 6.3 milyar olan dış ticaret açığı 4.8 milyar dolar oldu. Aynı zamanda azalan turizm gelirleri nedeniyle net hizmet gelirleri de geçen yılki 2.8 milyar dolar seviyesinden 2.3 milyar dolara geriledi.
Finansman tarafına baktığımızda ise geçen yıl haziranda 7.3 milyar dolar olan net finansman girişinin bu yılın aynı ayında 4 milyar dolara gerilediğini görüyoruz. Aşağıdaki tabloda hem haziran ayına hem de yılın ilk yarısına ilişkin ödemeler dengesi gelişmeleri karşılaştırmalı olarak özetleniyor.

Tabloda da görüldüğü üzere, cari açığın finansmanında bankalar ve diğer özel sektör eliyle yapılan borçlanmalar haziran ayında da ön plana çıkmış durumda. Doğrudan yatırımlarda net giriş yarım milyar dolara kadar düşerken, kısa vadeli portföy yatırımlarında 0.7 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşmiş. Ayrıca net hata ve noksan kaleminde görülen 1.4 milyar dolarlık çıkışla birlikte toplam rezervler de 783 milyon dolar azalmış. İlk altı aylık ödemeler dengesi gelişmeleri haziran ayındaki gelişmelere benzer bir görünüm arz ediyor. İlk altı ayda 22.7 milyar dolar olan cari açığın sadece 4.2 milyar doları uzun vadeli doğrudan yatırımlar kanalıyla finanse edilmiş. Finansmanda en önemli kalemi kaynağı belirsiz döviz girişlerinin oluşturduğu net hata ve noksan kalemi oluşturuyor. Sıcak para olarak bilinen portföy yatırımlarında ise ilk altı ayda net 4 milyar dolarlık çıkış yaşanmış. Bunun sonucunda da geçen yılın ilk yarısında 1.3 milyar dolar artan resmi rezervler bu yılın aynı döneminde 4.5 milyar dolar azalmış.
Ekonomideki büyüme temposu haziran ayında yapılan seçimler sonrasında oluşan belirsizlikle birlikte değerlendirildiğinde, cari açıkta görülen azalmaya rağmen risklerin arttığını söyleyebiliriz. Bizim tahmini hesaplamalarımıza göre cari açığın GSYH’ya oranı hala yüzde 5 civarında seyrediyor.

<p> </p>

Arabeskin 'Babası' kim?

21. yüzyılın en iyi dizisi seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi

Mersin'de TURKOVAC Faz-3 çalışması kapsamında gönüllüler aşılanıyor