• $7,3506
  • €8,9448
  • 437.36
  • 1536.11
27 Temmuz 2009 Pazartesi

Söylemiştik...

Yeni ortaöğretime geçiş sisteminin uygulanacağının açıklandığı günden bu yana söylediğim bir şey var. SBS desteklenmesi gereken bir sistem, ancak SBS'nin ne olduğu doğru tanımlanmalı ve amacına uygun yapılmalıdır. Bunu neden söyledim, çünkü SBS benzeri sınavlar dünyanın gelişmiş bütün ülkelerinde var. Ancak SBS uygulayan tüm ülkeler, bu sınavları eğitim sistemlerini değerlendirmek ve sonuçlarına göre sistemde ortaya çıkan eksiklikleri tamamlamak amacıyla yapmaktadırlar. Bunu hep söyledim, neden söyledim? Çünkü başımıza geleceği önceden gördüm de ondan.
Bugün SBS (OGES) 1. yerleştirme sonuçları açıklandı. 10 Temmuz da SBS sonuçlan açıklandığı gün bu sınavla yerleştirme yapılamayacağını çünkü bu sınavın bir basan ölçme sınavı olduğunu, başarı ölçme sınavlarının sıralama yapma ve yerleştirme amacıyla kullanılamayacağını söylemiştim. Dediğim oldu, sınavda 85, 90 net yapan çocuklarımız beklediklerinden çok daha düşük puanlı okullara yerleştiler ya da yerleşemediler. Şimdi soralım MEB yetkililerine neden bizi duymadınız?
Neden size söylediğimiz doğruları duymazlıktan geldiniz. Bu sonuçlara baktığınızda başarılı öğrenciyle başansız öğrenciyi doğru sıralayıp yerleştirdiğinize inanıyor musunuz?
Bu sistemle birlikte getirdiğiniz "Yılsonu başarı puanı", bilimsellikten ve ölçme değerlendirme kıstaslanndan son derece uzak bir sistem. Bu sistemi nasıl izah edeceksiniz velilere. Hangi okulda veya bırakın okullan, hangi öğretmenin hangi kritere göre not verdiğini bile bilmediğiniz bir ölçme değerlendirme yapısında nasıl olur da son derece sübjektif olan bu puanla öğrencileri bir okula yerleştirebilirsiniz?
Bunu anlamak inanın çok güç bir durum.
Yapılandırmacı yaklaşım getirildiğinde alkışladık. SBS getirildiğinde alkışladık. Her seferinde uygulaması konusunda destek ve yardımcı olduk. Ancak bir sistemi doğru işletmek, o sistemin bilimsel normlannı doğru belirlemekten geçer. Yapılandırmacı yaklaşımın ölçme ve değerlendirme kriterleri tam oturtulmadan neye göre not veriyorsunuz ve neye göre bu notlan öğrencinin geleceği için son derece önemli olan liseye geçişte kullanıyorsunuz. Soruyorum size, hangi öğrencinin yılsonu başarı puanının objektif olduğunu söyleyebilirsiniz? Öğretmenlerimizin elinde nasıl ölçme ve değerlendirme yapacaklarını gösteren bir kılavuz bile yok. Öğretmen nasıl not vereceğini dahi bilemezken, bazı okullar tamamen SBSye göre not verirken, her öğretmenin farklı soru ve değerlendirme yaptığı bir sistemin notlarını lise giriş sınavlarında nasıl kullanabilirsiniz?
Okullan ve SBS sonuçlarını iyi incelemenizi öneriyorum. Ben geçen yıl inceledim. Geçen yıl istanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ata Özerin desteği ve Bakırköy İlçe Mili Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan ile birlikte tüm okullann yılsonu notlan ve SBS de derslere göre yapılan sorulan tek tek inceledik. Bakırköy ilçe milli eğitim müdürüne teşekkür ediyorum. Sonuç çok ilginçti. Bir öğrenci düşünün ki, bu sayı oldukça yüksek, sınavda soruların tamamını yaptığı dersin okuldaki notu 55-60 olacak. İş mi sizce, nasıl olur da aynı müfredatın sorulduğu bir sınav sonucu ile aynı müfredatın öğretildiği dersin sonuçlan birbirinden bu kadar farklı olur?
Olmadı, zaten olması da mümkün değildi.
SBS'nin bir yerleştirme sınavı olmayacağını bir daha yaşayarak gördük. Şimdi yapılması gereken gayet basit, MEB 6. ve 7. sınıflarda SBS uygulamasına devam edecek ama sonuçlannı öğrencilere vermeyecek ve bu sınavların sonuçlarını yerleştirmede asla kullanmayacak. Sadece okullann ve öğretmenlerin başansını ölçecek. Bu sonuçlara bakarak eksiklikleri tamamlayacak. 8. sınıfın sonunda üç yılı kapsayan bir yerleştirme sınavı yapacak ve bu sınavla liselere öğrenci alacak. Doğrusu budur.

<p>Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümet krizini aşmak için yarından itibaren parlamentoda temsil

İtalya'da hükümet krizi... Conte gitti, şimdi ne olacak?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ahır yapımı sırasında bulduğu taşların gizeminin çözülmesini istiyor

Sosyal medyada en çok paylaşılan mantık soruları