• $7,4181
  • €8,9863
  • 437.616
  • 1467
20 Temmuz 2009 Pazartesi

İşin doğrusu-3

ÖSS sonuçlan konusunda günlerdir yazılıp çiziliyor. Nihayet dünkü AKŞAM gazetesinde ÖSS sonuçları ile ilgili aklıselim acıklamalan okuma şansımız oldu. Nihayet ÖSYM, YÖK ve MEB eğitim ile ilgili toplantı yapma karan almışlar. Ama bu toplantıda ne konuşulacağı çok önemli, eğer ÖSS sonuçlarını günlerdir söylediğimizin aksine bir basan değerlendirmesi gibi algılarlarsa yine yanlışa devam demektir. Ama bu sınavlann sonuçlan yerine daha köklü, öğrenme süresini ölçecek ve denetleyecek, öğrencinin başansızlığını ÖSS'ye kadar taşımayacak, okullan geliştirecek bir sistem üzerine konuşurlarsa ve adım atılırsa ülkemiz için çok önemli bir fırsat yakalanmış olur.
Bugün ortaöğretim yani liselerdeki problemleri açmak istiyorum. Ülkemizde 27 çeşit lise programı var. Bu programlann tamamında 9 sınıf ortak, yani lise 1. sınıflar her lisede aynı programı ve dersleri görüyor. Lise 2. sınıftan itibaren öğrenciler alan seçiyorlar, bu alanlar ders başanlanna göre seçiliyor. Örneğin sosyal bilimler seçtiniz, matematik ve fen dersleri ile bağınız kopuyor. Türkçe matematik seçtiniz fen dersleri ile bağınız kopuyor.
Yapılması gereken tüm gruplarda derslerin alan ve seçmeli olarak okutulması, örneğin sosyal bilimlerde matematik ve geometri dersi seçmeli olarak okutulmalı. Meslek liselerinde matematik ve fen bilimleri dersleri seçmeli olarak okutulmalıdır. Aksi halde öğrenciler derslerden kopmakta ve başansız olmaktadır.
Alan seçimi 9. sınıf yerine lO.sınıfta yapılmalıdır. Öğrenciler 10. ve 11. sınıfta alan derslerini almalı. 12. sınıfta ise seçmek istediği yükseköğretim programını kazanması için gereken 6-7 dersi almalıdır. Sonuçta öğrenci hem alan seçimini uygun zamanda yapacak hem de son sınıfta üniversite hazırlığını doğru ve yeterli yapmış olacak.
Ölçme değerlendirmenin çok önemli olduğunu sürekli söylüyorum. Evet çok önemli, bu amaçla ölçme değerlendirme merkezleri önerim geçerliliğini koruyor. Okullardaki sınavlar bu merkez aracılığıyla hem ortak uygulanmalı hem de sonuçlan raporlaştınlmalıdır. Eğitim verilerini ve ürünlerini ölçmeyi ancak bu şeklide başarabiliriz.
SBS tercihleri uzatıldı, her yıl olduğu gibi, ÖSS tercihleri son sürat devam ediyor. Yanndan itibaren ÖSS tercihlerini yazmaya devam edeceğim. Önemli olan çocuklarımızın mutluluğu değil mi?

<p><span>MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. HDP E

PKK'nın bir kolu gibi çalışan HDP kapatılacak mı?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'da etkili olan yağışlı hava, trafikte yoğunluğa neden oldu

Rize'de gizlenen temaslılara karşı yeni önlemler uygulanmaya başlandı