• $15,8769
  • €16,8435
  • 942.556
  • 2372.35
2 Aralık 2010 Perşembe

Bu yazıyı mutlaka okumalısınız

Yukandaki başlığı görünce yazısını zorla okutmaya çalışan bir yazar olduğumu zannedebilirsiniz ama konu "eğitim" olunca hele de "eğitimde gelecek" olunca ülkemizde bu konuya ilgi düzeyi düşüyor. O yüzden mutlaka okumanızı öneriyorum. Çünkü bu yazıdan sonra eğitim üzerine düşüncelerinizin değişeceğinden kesinlikle eminim.
Geçtiğimiz günlerde Tüm Özel Eğitim Kurumlan Demeği'nin (TÖDER) düzenlemiş olduğu "gelecekte eğitim" başlıklı bir konferansa katıldım. Konferans Bahçeşehir Üniversitesi'nde geniş katılımla gerçekleşti. Konu ilginç olunca dinleyicisi de çok oldu. O kadar güzel şeyler anlatıldı, ifade edildi ki salondakiler tam dört saat yerlerine çakılı kaldılar. Ben özellikle bir konuya çok odaklandım. Konuyu aktaran dünyanın en iyi üniversitesi Harvard Üniversitesi'nden Dr. Veronica Boix Mansilla idi.
Dr. Mansilla, "dünya vatandaşlığı müfredatı ve eğitimi"rıi anlattı, eğirimin içeriğinin ve okullann yapısının son yıllarda küresel ba2da meydana gelen olaylara ve değişen koşullara göre yeniden tasarlanması gerektiğini söyledi.
Tasarım yapılmasını gerekli hale getiren koşullan da şöyle sıraladı: Ekonomik dönüşüm ve üretimin küreselleşmesi, mesleklerin değişmesi ve geçirgenliğinin artması, istatistik ve sayıların hâkimiyetinin artması, teknolojik devrim, insan haklarına ve doğaya saygı, küresel felaketlerin artması sonucunda geleceği araştırma ihtiyacının artması, nüfus artış hızının ve ülkelerin sınırlarının kalkması, bilginin ortak kullanım hızının artması gibi son on yılda dünyayı değiştiren koşulların dikkate alınması...
Bu maddeleri okuduğunuzda ekonominin ve üretimin küreselleşmesi sonucunda verilen eğitimin küreselleşmesi kaçınılmaz oluyor.
Teknolojik devrân yaşamımızın her alanını etkiliyor ve dönüştürüyor. Aynı zamanda teknoloji küresel bazda üretilen ve kullanılan bir üründür. Ama bu maddeler arasında en önemlisi bence "bilginin üretilmesi ve ortak kullanımının artması" ki küresel eğitim ve bu eğirimde "dünya vatandaşlığı" müfredatını zorunlu kılıyor.
İşte yukanda sayılan tüm koşullar toplumu etkilemekte ve dönüştürmekte... Bu dönüşüm sonucunda eğitimin ortaya çıkaracağı insan gücü de bu yeni yapıya uygun olmak zorunda. Bu nedenle öncelikle müfredatı ve okullardaki eğitim " süreçlerini sözü edilen yapıya kavuşturmamız gerekiyor. .
Bakın yukanda sayılan koşullan önceden gören ve sistemlerini dönüştüren ülkeler uyguladıklan eğitimin sonucunda çocuklarının dört temel beceri kazanmasını sağlıyorlar. Bu beceriler; . "Dünyayı inceleyen ve araştıran, j "olaylara ve problemlere karşı perspektif alabilme, "iletişim kurabilme kapasitesine sahip olma "-en önemlisi- eyleme geçebilme becerisi Şimdi bir de bizim eğitim sistemimizden çıkan çocuklann kazançlarına bakalım; inceleme ve araştırma becerileri yok, olaylara ve problemlere karşı kendi perspektifilerini alabilme becerisi yok, iletişim becerileri sıfır, hele hele eyleme geçme becerileri hiç yok çünkü çocuklanmız okuldan aldıklan bilgiyi nerede kullanacaklannı bilmiyor.
Dünya artık sınırlann kalktığı ve herkesin karşılıklı bağımlılık geliştirdiği bir yapıya kavuşmakta, bu durum da eğitim sistemlerini küreselleşmeye yöneltmektedir.
Eğer dünyanın gelişmiş ülkesi olacaksanız, refah düzeyinizi yükseltmek istiyorsanız, küresel dünya ile rekabet etmek istiyorsanız, dünyada sizin ürettiğiniz bilgiler kullanılsın istiyorsanız, çocuklannızı iyi eğitmek zorundasınız. Bunu yapmak için de eğirim sisteminizi dönüştürmek zö> • rundasınız.
Eğitim sisteminizi de öğretmenlerinizi de öğrencilerinizi de "dünya vatandaşlığı" eğitimine tabi tutmalısınız. Lütfen siz siz olun bir okulun veya bir öğretmenin başarısını değerlendirirken yukanda saydığımız becerileri kazandınp kazandıramadığına göre değerlendirin. Bunlan yapamıyorsa yapılan iş havanda su dövmekten başka bir şey değildir.

<p>Ali Nuri Türkoğlu, Payitaht Abdülhamid dizisinde Emanuel Karaso karakterini oynamıştı. 30 yılı aş

Ali Nuri Türkoğlu'ndan samimi açıklamalar

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak