• $13,4411
  • €15,366
  • 785.885
  • 2085.76
10 Ağustos 2011 Çarşamba

Oruç

Bir sahur vakti gelen misafire sordum: ''Oruçlu kimdir ve gerçekte neye oruçludur? Bu ayın sırrı nedir?''
(...)İbadetlerden sordun ya şimdi Şebüsteri'den duy yine; 'İbadet ediyorsan adetten vazgeç!' . Zira adet olmuş ibadetlerimiz, işler dururuz. Hz. Ali her namaza durduğunda kendinden geçermiş. Ayağına kıymık batınca; 'Namaza durunca çıkarırsınız...' buyurmuş. Çünkü namazda onunla Rabbi arasına bir şey giremezdi.
O Yüce Padişah'ın; 'Oruç ancak benim içindir ve karşılığını ancak ben veririm' kelamından  sonra 'Niceleri vardır ki oruçlarından açlık ve susuzluktan başka ellerinde bir şey kalmaz' haberini de duy. Demek ki oruç sadece kendini aç ve susuz bırakmaktan ibaret değildir. İşte bundan dolayı Hakk ona Savmı Ramazan adını verdi. Savm Arapların dilinde gerçekten işitmeye, anlamaya dair tüm engellerden kurtulma  manasınadır. Savm-ı Ramazan da, söz fiil, tutum ve davranışlarında senin, senin dışındakilerle olan karşılıklı rızaya dayalı bir hayatı kurmana mani olan tüm engellerden korunmuş bir hayatı kurman içindir. Bu engeller nereden gelmektedir hiç düşündün mü? Yemeye, içmeye, cinsel münasebete, kısacası nefsinin saplanıp kaldığı tabiatlara bu kadar düşkünlüğün olmasa bu yeryüzü cennet olurdu. Öyleydi de zaten... Adem o şehvet ve ayrık düşünce ağacına yaklaşmasaydı cihan kanlara boyanır mıydı? O ağaç yüzünden madem içinden ayrılıklar gayrılıklar belirmekte yiğitlik şimdi kendini yenmektir. Nefsinin tabiatlarına rağmen kadir kıymet bilir olmak, kulların kadrini kendi kadri kadar aziz bilip kadirşinas olup sulha, salaha ermektir. O yüzden Hz. Peygamber: 'Pehlivan ancak nefsini yenendir'  buyurmuştur. Şimdi Hakk seni neden açlıklara susuzluklara saldı bir düşün. Düşün de tüm kavgaların yeme içme ve cinsel hazlardan kaynaklandığını gör. İşte seninle halk ve seninle Hakk arasına giren engelleri iyi tanı. Nereden kaynaklandıklarını unutma ve suçluları kendin dışında arama.  Hakk sana yardım etti de Ramazan ayını bu engellerden kurtulma fırsatı kıldı. Belki anlarız ki insanın hakikati, kıymeti yemesinin içmesinin bolluğunda değil, bel ki başını açlığın susuzluğun eşiğine eğmesindedir.Madem insanı namert yapan bunlara düşkünlüğüdür, mertliğin de bunlara boyun eğmekten kurtulmaktan geçtiğini bil. Hakk'ın hakikatin önünde Hakk hakikat uğruna aç susuz kalarak, o Kerbela şehitleri gibi canlarından, ömürlerinden geçmek, haksız bahtsız bin can bulup bin ömür sürmekten yeğdir. Bunu bilirsen açlığa susuzluğa razı gelerek başladığın orucunun iftarı  ancak Hakk'ın rızasından  yiyip içmek  olur. 'Onları Rableri suvarır...' diye haber verilenlere katılırsın. Ve kim bilir bekli de: 'Onlar iftara vahdet-i uzmaya, yani o büyük birliğe  giderler...' sözü oruçsuzlara senden haber olur... O halde müjdeler olsun elini, belini, dilini nefsani tabiatlardan kesmenin yanında ruhunu ayrılıklardan kurtarıp birlik yurdunu hayat tutanlara... Şüphesiz onların her günleri Ramazan, her geceleri Kadir'dir. Onlar kendilerine yapılmasını istemediklerini başkalarına yapmada oruçludurlar. Kendileri için bekleyip istediklerini başkaları için de isterler. Nefislerinin açlıktan tokluluktan, sudan susuzluktan örüp durduğu  muhalefetlerini yararlar ve iftara ancak birlik deminde ererler.
(...)
Ufukta cılız bir aydınlık belirmek üzere iken, 'Madem Ramazan'dayız. Bu ibadet üzerine biraz daha konuşalım'' dedim. ''Olur ama yarın inşallah'' dedi ve gene suskunluğa büründü.

<p>Programda öne çıkan başlıklar:</p><p>AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı:  CHP'nin tüm yandaşla

Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta

Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka promosyon ücretler...

Gece yarısı çocuk kamerasına takıldı! İşte o anlar

Sosyal medyayı sallayan köpek balığı deneyi! Yürekleri ağızlara getirdi