• $15,9575
  • €16,9056
  • 945.987
  • 2388.33
5 Ekim 2011 Çarşamba

Dört kitap ve insan

Eminim On Emir'den geriye kalan 'yalan söylemeyeceksin', 'boş yere yemin etmeyeceksin' ve 'sebt gününün hakkına riayet edeceksin' hükümlerinin de dolu dolu ve hayatı kuşatan yönleri vardır. Zira bu doluluğa ve kuşatıcılığa sahip olmayan hiçbir hüküm görmedim. Yeri geldikçe onları da konuşuruz. Kuran'da insanlığa çerçevesi çizilen emir ve yasakların zaman denen kristalde kırılarak adeta bir renk tayfında kendini gösteriyor. Fark ettim ki hemen her kelimenin anlamı hatta ifade sırası bile  hikmet içeriyor. Kuran'da peygamberlerin, kitapların ve onların isimlerinin ayrıca işaret ettiği hikmetler olmalı dedim.
'Kuran, Hz. Peygamber'den önceki tüm peygamberlere inen hükümleri içerir. O hükümleri yüzyıllar boyu gelen insani değişimin isteklerine göre yeniden ihya eder.
Hiçbir peygamber kendisinden önce ineni onun zıddı ile değiştirmez. Bugüne kadar 104 kitap inmiştir. Bunlar 104 tane ayrı ayrı kitap değildir. Zebur, Tevrat, İncil ve Kuran 4 büyük kitap olarak anılır ve bir bütün olarak ümmül kitaptadırlar (ana kitap). Önceki peygamberlere inenlere de 100 suhuf derler. Suhuf (sayfalar), kitap bölümleri yani...
Kuran'ın kitapları tasnifi de özel isimlerledir. Zebur,Tevrat ve İncil bu kitaplara Kuran'ın verdiği isimlerdir. Bu isimlerde saklı manalar tıpkı insanlığın gelişim öyküsü gibi aslında bir insan tekinin de gelişim öyküsüdür.
İnsan önce çocuktur. Doğru ve yanlışları  hayat güvenini kuran ana-babasından ve yakın çevresinden   ezberleyerek, sevgi ve güven yolundan, yani hikmetlerine henüz ermeden alır. 'Zebur'u okur, yeri gelince hatırladığı bu talimatlar, nasihatlar güven ve sevgi çevresinden ezberleyerek aldığı Zebur'dandır. Gençlik çağına erince tecrübeleri ezberledikleriyle yer değiştirir. Ruhu kendi nefsiyle başkaları maverasına (arasına) yerleşir. Muhataplarından 'vera' (iyilik halleri) devşirir hale gelir. Artık Tevrat önüne açılmıştır. Ömür olgunluk çağına yaklaştıkça ruh somut muhataplardan yüzünü soyut gerçeklere çevirmeye başlar. İşler dış kisvelerinden başka yüzler gösterir olur. Artık Zebur ve Tevrat'tan topladığın hakikatler ruhunu İncil sofrasına çağırır. Dimağın  iyiden iyiye incelenmiş ve hayat belaları ile tatlanmış sofralardan başkasından tat almaz, doymaz olur. Her bir bela ile ciğerin dağlandıkça ruhun hikmete dil kesilir. Her şeyi kendinde kabul edersin. Cismin tüm cisimlere barınak, ruhun insanlığa mabet olur. Kendinden geçersin. Yüzün ilahi celal kapısına dayanır. Kanayan her yara senin kemiklerine dayanır, çekilen her ah senin ciğerinden avazlanır. Alemlere kurban olursun. Hak bu yüce kurbanı bağışlar da ardına ve önüne 'Furkan'ını indirir. Ömür de ihtiyarlık çağına varır. Ruhuna sekinet (huzur) iner de bu kutlu birlik kapısından fark rahmetini içersin. Sağ elin adalet, sol elin  muhabbetten ibaret olur. Kutlu birlik tepsisini kucağında bu ellerle tutarsın. Onda serpilmiş pirinç taneleri gibi duran, her şeyin kendine has hakiki farkını tek tek sever ve zahmetsizce seçersin. Artık ömür Furkan çağına varmış dilinden Kuran açılmıştır. Hakikaten ihtiyarlığa (seçilmişliğe) erişmiş bir insan ömrü nasılsa sen bütün insanlık ömrünü de öyle bil. İnsanlık da Zebur'dan, Tevrat'tan ve İncil'den geçerek Furkan çağına erişmedi mi?'

<p> </p>

“Havalimanı yıkılıyor” yalanı

Yavrusu için kendini feda etti! Vahşi doğanın acımasız yüzü

ABD 50 yıl sonra UFO'ları konuşmak için panel düzenledi

Doğu Karadeniz'in zorlu yolları havadan görüntülendi! Yolculuk yapmak cesaret ister