• $16,8853
  • €17,8334
  • 992.103
  • 2554.08
26 Eylül 2011 Pazartesi

Katletmeyeceksin

Zinanın sadece nikah dışı cinsel beraberlikten ibaret olmayıp, esasen nasıl bir kuşatıcı davranış örgüsü olduğunu, toplumun birliğini dirliğini nasıl ifsat ettiğini misafirimden dinledikten sonra diğer emirlerin anlam ve hikmetlerine dair merakım sabırsızlık seviyesinde artık. Her gün maddeten ve manen yüzlerce cana kıymanın sıradan hale geldiği çağımızda, öldürmenin nereden beslendiğini,insanlığın neden yer yüzünde hala barışı gerçekleştiremediğini düşününce   hemen on emirden  'Katletmeyeceksin...'i sordum.
'Katletmemek sadece fiili olarak adam öldürmekten ibaret olsaydı ifadesi de ona göre olurdu. Adam öldürmek ya da Kuran'da ki ifadesi ile cana kıymak katletmenin somut sonuçlarından sadece birisidir. Halbuki katletmek tek tek her bir insan için olduğu kadar insanlık için de değer ifade eden şeylerin önünü kesen, belirip yayılmasına mani olan tüm tutum ve davranışları içerir. İnsanda bu tutum yerleşince sonu cana kıymaya varan işler yapar. Kalplerimize yerleşen, hayatlarımıza kök salan bu tutumlarımız olmasa muamelelerimiz cinayetlere varmazdı. Kimin kalbinde katletme tutumu yer eder, kimin hayatına yayılır dersen köklerini bencilliklerimizde, menfaatperestliğimizde gör. Bunu Hz. Peygamber'den duy. O tutum ve davranışlarımızı temsil eden iki ağaç tasvir etti. Birine şeceretüt tuba diğerine şeceretül mel'une dedi. Kani iyilikler ağacı ve kötülükler ağacı. İyilikler ağacının kökünün hak duygusu olup cennetten, kötülükler ağacının kökünün de menfaatperestlik olup cehennemden dünyaya yayıldığını haber verdi. Her ağacın kendi kökünden beslenip ona göre meyveler verdiğini gördün ya, bir kez menfaatperestlikle hayat kurdun mu, artık iyi kötü demeden kendin için her şeyi katledebileceksin demektir. Hak duygusu öldü gitti. İyiler ve iyilikler elinden şehit olurlar. Bir adamdan bir güzellik gördün, senin menfaatine aykırı mı katledersin gider. Ama faydalanmana yarayacak sandın mı kime ne kötülük getirecek umursamazsın bile. Onun için Kuran kötülükleri önlemede kıtali yani öldürmeyi (kendi üstüne katlayarak gidermeyi) emrederken iyiliklere mani olmak bakımından kötü sayıp yasakladı. O halde katletmeyi birisinin sadece hayatının bütününü elinden almaktır sanarak bir cana kıymadığın için artık kendini katletmiyorum diye temize çıkarma. İyiliklerini, haklarını, güzelliklerini haksız yere ellerinden aldığın, adamları da bir yönüyle katlettin bil. İyiliklere güzelliklere engel olduğunda katillerin tövbesine katıl. Bu işlerinle onlara katıldın ve yardım ettin say kendini. Unutma ki haksız yere canlara kıyanların davranışları da,  iyiliklere mani olanlarınki de aynı cehennemde kök salmış ağacın meyveleridir. İyiliklere mani olmanın çirkin geldiği insanlardan haksız yere cana kıyma fiili belirmez. Halbuki ancak menfaatperestler işlerini eninde sonunda haksız yere cana kıymaya vardırırlar. O halde insan kalmak istiyorsan katletmeyeceksin...'
Son cümlesini o kadar vurgulu ve bir o kadar da duygulu söyledi ki tüm dünya ve yaşananlar gözlerimin önünde canlandı. Ürktüm. Biz gerçekten insan mıyız. Eğer öyleyse her tarafta, hatta evimizde barkımızda, mahallemizde semtimizde, ülkemizde yeryüzünde hafifinden ağırından kol gezen bu vahşet neyin nesi?

<p>Akşam TV'den Ezgi Aşık Bakü'ye gitti ve 'Gaminetler Müzesi'ni gezdi. </p>

Azerbaycan ordusunun ele geçirdiği silah ve zırhlı araçlar bu müzede sergileniyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (24 Haziran 2021)

Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım! Temmuz ayı sonunda başlayacak

Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi