• $32,2053
  • €35,1156
  • 2500.7
  • 10643.6
11 Ekim 2022 Salı

Aleviliği istismar edenler yasta

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şahkulu Dergahı'nda ilan ettiği devrim niteliğindeki kararlar, Alevi inancına sahip geniş kesimlerde heyecan ve takdirle karşılanırken, oyunları bozulan marjinal grupların moralini bozdu.

Yaklaşık 100 yıldır Alevilerin en temel sorunu, içinde ibadet ettikleri cemevlerinin herhangi bir hukuki statüye sahip olmayışıydı. CHP iktidarı tarafından 1925'te tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılmasıyla, Alevi-Bektaşi inanç sahiplerinin semâhlarını yaptığı, nefes, zikir ve dualarını okuduğu Bektaşi Tekkeleri de tarihe karışmıştı.

O günden bu yana Aleviler ibadetlerini kimisi belediyelerin, kimisi dernek ya da vakıfların idaresi altındaki cemevlerinde gerçekleştirdiler. Bu yüzden bu mekânların su, elektrik ve ısınma gibi ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmadığı gibi, cenaze hizmeti de dâhil pek çok vazifeyi üstlenen pirler ve dedeler devletten herhangi bir maaş alamadılar.

Hükümetin aldığı kararla artık Kültür Bakanlığı uhdesinde kurulacak Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı sayesinde cemevlerinin hukuki statüsü belirlenmiş olacak. Buradaki din görevlileri tıpkı imam ve müezzinler gibi kamu personeli olacak. Cemevlerinin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanacak.

Bu konuda karar almak çok zordu. Çünkü Aleviler bir yandan statü isterken, diğer yandan Diyanet bünyesinde yer almak istemiyorlardı. Cemevlerine yeniden tekke statüsü verilmesi anayasal bir değişiklik gerektirdiği için bulunan formül hem pratik hem de Alevilerin isteklerini tam olarak karşılamaya dönük oldu.

Aleviliği İslam'ın bir yorumu olarak gören, Kur'an'a inanan, Hz. Ali ve Ehl-i Beyt'in yolu olduğunu düşünen Alevi-Bektaşi toplumu bu kararlardan oldukça memnun. Hem Türkiye'deki hem de yurtdışındaki pek çok Alevi derneği, peş peşe bu kararı destekleyen açıklamalar yapıyorlar.

Fakat Aleviliği İslam dışı bir felsefi düşünce olarak gören çoğunluğu ateist ve bölücü gruplar şimdiden itiraz etmeye başladılar. Alevi toplumunun devlete olan mesafeli yaklaşımını istismar eden bu yapılar ayrılıkçı ve yıkıcı örgütsel çıkarlarının zedeleneceğini gördükleri için şimdi hep bir ağızdan bağırıyorlar. Fakat bekledikleri desteği Alevilerden göremiyorlar. Avrupa başkentlerinde Türkiye düşmanları tarafından tasarlanan "Alisiz Alevilik" tezi, Erdoğan'ın bu kararıyla çöktü.

Artık PKK ve diğer sol terör örgütleri kendilerine istismar edecekleri başka bir kitle bulmak zorunda. Çünkü Aleviler, deyişleri, nefesleri ve zikirleriyle Hz. Ali mektebinin takipçisi olduklarını gösteriyorlar. İslam ve Türkiye düşmanlarına Hacı Bektaş-ı Veli'nin kapılarını sonsuza kadar kapatmış durumdalar.

Ne diyordu Hoca Ahmet Yesevi'nin talebesi Horasan ereni Pir Hacı Bektaş:

"Bizim erkânımız, ahlâk-ı Muhammedî ve edeb-i Alî'dir. Sevgi muhabbeti kaynar yanan ocağımızda. Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda. Hırslar, kinler yok olur aşkla meydanımızda. Arslanla ceylan dosttur kucağımızda."

Alevileri ülkemizde tıpkı gayrimüslimler gibi bir azınlık olarak göstermeye çalışanlar hem tarih hem de gerçekler karşısında duvara toslamış durumdalar. Osmanlı Devleti'ni kendisi de bir Ahi olan Hacı Bektaş'ın yoldaşı Ahi Evran ile Osman Bey gibi "gazi"lerin birlikte kurduklarını ve Alevilerin bu ülkenin asli unsuru olduğunu duymaya tahammül edemiyorlar. Fakat ne yapsalar nafile. Tüm kirli planları çöktü.

<p>Öz vatanında mülteci doğdu. 29 Ekim 1962 yılında Gazze'nin  güneyinde, Han Yunus Mülteci Kampında

HAMAS'IN GAZZE SORUMLUSU YAHYA SİNVAR KİMDİR?

60 KPSS puanı yetiyor: İlan resmen açıklandı! Onlarca personel alımı yapılacak…

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri!

Soykırımcı İsrail on binlerce Filistinliyi katletti... Ez-Zeytun mahallesi yerle bir oldu!