• $15,8476
  • €16,7485
  • 926.495
  • 2394.83
23 Aralık 2012 Pazar

Liseye giden çocuklar 20 yaşına kadar sağlık hizmeti alabilecek

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve sigortalılar lehine yeni düzenlemeler getiren yasaya göre, sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi uzatıldı. Eskiden lise ya da dengi okula giden çocuklar ailelerin sağlık hizmetinden 18 yaşına kadar yararlanabiliyordu ancak bu süre 20 yaşına kadar uzatıldı

Sigortalı lehine düzenlemeler içeren, sosyal güvenlik prim borçlarını yeniden yapılandıran ve 4.4 milyon kişiyi ilgilendiren Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Detaylarını 6 Aralık'ta AKŞAM'da ele aldığımız tasarı ile bazı SGK alacaklarından vazgeçilirken, bazılarına yeniden yapılandırma yoluyla ödeme kolaylığı getiriliyor. Lise ve dengi öğrenim görmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan ve sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını aşmamak kaydıyla öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edecekler.
DÜZENLEME 1 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, lise öğrenimini bitirdiği tarihte 18 yaşını doldurmuş olduğu için zorunlu genel sağlık sigortası prim borcu çıkarılan çocukların prim borçları silinecek.
GENEL sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişilerden, asli olarak hak etmediği bir kapsamda sağlık hizmeti alanlara, 31 Ocak 2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetlerine ilişkin tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek olan borçlardan vazgeçilecek.
ÖRNEĞİN kendisi de sigortalı veya emekli olup, kendi statüsüne göre sağlık yardımı alması gerekirken eşi veya ana ya da babası üzerinden sağlık yardımı alanlardan, kendilerine verilen sağlık hizmetlerinin karşılığı olan sağlık giderleri tahsil edilmeyecek.        
BORÇLAR YAPILANDIRILIYOR
EMEKLİ olup 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmaları nedeniyle sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödemesi gerekenlerin, tasarının yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihi izleyen ayın sonu itibariyle tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan borçları ve faizleri, yasanın yayımlanacağı tarihi izleyen aybaşından itibaren dört ay içinde başvurmaları halinde 6111 sayılı Kanun kapsamında borçları yeniden yapılandırılacak.

Kamuda çalışan emekliler
EMEKLİ veya yaşlılık aylığı alırken kamuda çalışmaya başladıkları için aylıkları kesilenlerin, sigortalılıklarının sona erdiği tarih, yazılı istek tarihi kabul edilerek emekli aylıkları yeniden bağlanacak. Böylece, kamuda çalışmaya başlaması nedeniyle aylığının kesilmesi gerektiği sonradan tespit edilen ve aylığı uzun süre sonra geriye dönük olarak kesilen, kısa süreli çalışması olmasına rağmen aylığın yeniden başlamasının talep şartına bağlı olması nedeniyle yaşanan mağduriyetler ortadan kalkmış olacak. Aylıkları kesilmeyenlerin borçları ise taksitle ödenebilecek.

Babam ne zaman emekli olabilir?
BABAMIN doğum tarihi 02.03.1960, 3302 gün sigortası var. Ne zaman emekli olabilir ve şartları nelerdir. Oğuz Sarıkaya
BABANIZIN ilk defa sigortalı olduğu tarihi belirtmemişsiniz. Emeklilik şartları, ilk defa sigortalı olunan tarihe göre belirleniyor. Size ancak yaştan emeklilik şartlarını söyleyebiliriz. Sigorta başlangıcı 08.09.1999 tarihinden önce ise 55 yaşını 24.05.2014 tarihinden sonra (02.03.2015 tarihinde) dolduracağından, 3600 günle emeklilik için 60 yaş şartına tabi. Prim gününü 3600 güne tamamlamak koşuluyla, 60 yaşını dolduracağı 02.03.2020 tarihinde emekli olabilir.

İşe başlatılmayana tazminat
İŞE iade davası sonucu işe başlatılmayan işçiye geçersiz sayılan fesih bildirimi ile bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödenmemişse ihbar tazminatı ödenmesi gerekiyor. Bildirim süresi verilmiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmiş ise ihbar tazminatı ödenmesi gerekmiyor.

<p>Earle Dickson, 1920'li yılların başında genç ve oldukça sakar bir kadınla evli olan bir şirket ça

Yara bandı nasıl icat edildi? | İcat Çıkarma #7

Perlit'e talep yağıyor! Dünyadaki rezervinin yüzde 75'i Türkiye'de

Çinliler sonunda bunu da yaptı! Kendi kendine giden yemek arabasıyla yemek hizmeti başladı

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklama