• $15,5469
  • €16,2266
  • 907.405
  • 2390.79
16 Aralık 2012 Pazar

Bireysel emeklilikte devlet katkısı başlıyor

Bireysel emeklilikte yeni dönem 15 gün sonra başlıyor. 1 Ocak 2013'ten itibaren başlayacak yeni dönemde en büyük değişiklik kuşkusuz devlet katkısı olacak.
Bireysel emeklilik sistemine katılım sürecinde sağlanan, ancak sadece ücretliler ve beyanname veren vergi mükellefleri tarafından yararlanılabilen vergi avantajı kalkacak.
Yerine, çalışan çalışmayan, beyanname veren vermeyen, emekli, ev hanımı, sisteme katılan herkes için devlet, katılımcı tarafından sisteme yatırılan katkı tutarının yüzde 25'i kadar katkı yapacak. Katılımcı sisteme her ay 100 lira yatırdığında devlet de 25 lira katkı yapacak. Böylece aylık birikim 125 lira, yıllık birikim de 1.500 lira olacak.
Sisteme her ay 500 lira yatırdığınızda, devletin katkısı 125 lira olacak. Yıl sonunda sizin yatırdığınız 6 bin lira için devlet de 1.500 lira katkı yapmış ve toplam birikiminiz 7.500 liraya ulaşmış olacak.
Ancak devletin yapacağı katkı sınırsız olmayacak. Yani ayda 10 bin lira yatırana devlet 2 bin 500 lira katkı yapmayacak.

DEVLETİN KATKI SINIRI % 25
Bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamayacak.
Diğer bir deyişle, devletin yaptığı katkı tutarı, asgari ücretin yıllık toplamının yüzde 25'i ile sınırlı olacak. Bu nedenle de devlet katkısından en üst seviyede yararlanabilmek için aylık asgari ücret tutarını referans almak gerekiyor.
Bugün için geçerli olan asgari ücret 940,50 lira. 2013 yılı için öngörüldüğü gibi yüzde 3+3 artış yapıldığını varsayarsak, aylık asgari ücret yılın ilk altı aylık dönemi için 969 lira, ikinci altı aylık dönemi için de 998 lira civarında olacak.
Buna göre, yıllık asgari ücret tutarı 11.802 lira, devlet katkısının üst sınırı ise bunun yüzde 25'i olan 2.950 lira olacak. Sonuç itibariyle, sisteme her ay aylık asgari ücret tutarında ödeme yapıldığında devlet katkısından maksimum seviyede yararlanılmış olacak.

SİSTEMDE ÜÇ YIL KALMAK ŞART
Üç yıl içinde sistemden çıkan devlet katkısı ve getirisini alamayacak. 3 yıl sonra çıkarsa devlet katkısı ve getirisinin yüzde 15'ini, 6 yıl sonra çıkarsa yüzde 35'ini, 10 yıl sonra çıkarsa yüzde 60'ını alma hakkına sahip olacak.
Sistemde 10 yılı ve 56 yaşını doldurarak emeklilik hakkı kazananlar ile sistemden vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılanlar ise devlet katkısı ve getirilerinin tamamını alabilecek.
Bireysel emeklilik hesabına yapılan devlet katkılarının hak kazanılan kısımları veraset ve intikal vergisinden istisna olacak.

İŞVERENE VERGİ İSTİSNASI GELİYOR
İşveren, asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere, ücretliler adına sisteme ödediği katkı payının ücretin yüzde 15'ine kadar olan kısmını vergi matrahından indirebilecek. Bakanlar Kurulu yüzde 15 oranını yarısına kadar indirip, iki katına kadar artırabilecek ve yıllık tutarı asgari ücretin iki katını aşmamak üzere belirleyebilecek. 
Mevcut sistemde işveren, ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödediği katkı payının, yine yıllık asgari ücret tutarını aşmamak üzere, ücretin yüzde 10'una kadar olan kısmını vergi matrahından indirebiliyordu.

SORULAR CEVAPLAR

Şirketlerin merasimsiz tasfiyesi
6335 sayılı Kanun'la 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 7. madde ile belli şartları taşıyan şirketlerin tasfiye merasimine uyulmadan tasfiyeleri yapılacak ve bu şirketler sicilden silineceklerdi. Bu konuyla ilgili olarak başlanmış bir çalışma var mıdır? Kanun her ne kadar bu işlemlerin iki sene içinde yapılmasını öngörse de yaklaşık 400 bin şirketten bahsedildiğine göre çalışmaların başlamış olması gerekirdi. Bu konuda bizi aydınlatırsanız seviniriz. Ali Kaya
Söz konusu şirketlerin tasfiyesi ve ticaret sicil kayıtlarının silinmesine ilişkin çalışmanın başladığına dair bir duyumumuz yok. Diğer yandan 2013 defterlerinin tasdik süresinin bitimine 15 gün kalmasına rağmen bu konuda çıkarılması gereken tebliğ bile daha çıkarılamadı. İki yılın dolmasına daha çok var!

GÜNÜN SÖZÜ
'Bugün ne olduğunuz, dünkü tercihlerinizin sonucudur. Yarın ne olacağınız ise bugünkü kararlarınızın sonucu olacaktır.' (William Shakespeare)

<p><b style='font-size: 1.6rem;'>Röportaj: Yasemin İlan</p><p>Arabesk müziğin önemli tems

Ümit Yaşar'dan polemik yaratacak sözler... 'Veliaht yok, taklitler var'

Haftanın yalanları deşifre edildi! İşte haftanın yalanları

Yetkililer doğruladı! Atom bombasından daha büyük

Kargalar boş evdeki duşakabini bakın ne hale getirdi! Eve gelince gözlerine inanamadı