• $15,8769
  • €16,8435
  • 942.556
  • 2372.35
11 Aralık 2012 Salı

Enerji dağıtıcılarına bildirim zorunluluğu geldi

Enerji dağıtımı yapan şirketlere ve organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren abonelerine ilişkin bazı bilgileri verme zorunluluğu getirildi.
Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında getirilen zorunluluğa ilişkin düzenleme, Vergi Usul Kanunu'nun 'Bilgi Verme' başlığını taşıyan 148. maddesinin verdiği yetkiye dayalı olarak, 7 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 420 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapıldı.
Bilgi verme zorunluluğunun başladığı gün olan 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan, elektrik dağıtım ve doğalgaz dağıtım lisansı almış şirketler ile OSB tüzel kişilikleri, abone bilgileri ile tüketim bilgilerini belirlenen format ve standartlara uygun olarak Maliye Bakanlığı'na göndermek zorunda.

BİLGİ VERME
Kişi ve kuruluş bazında veya işlem türüne göre istenecek bilgilere ilişkin format ve standartlar Maliye Bakanlığı'nca (Gelir İdaresi Başkanlığı BTRANS) duyurulacak. Bilgi verme formatında ve standartlarında yapılacak ekleme, çıkarma, zorunlu alan olarak belirleme gibi değişiklikler de aynı kurum tarafından duyurulacak.
Abone işlemlerinde abonelik tesis edilecek olan gayrimenkule ait Ulusal Adres Veri Tabanı'na kayıtlı 10 rakamdan oluşan adres numarasına yer vermeleri şart.

BİLGİ DÖNEMİ
1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla işyeri elektrik ve doğalgaz tüketim bilgilerinin; tüketim bilgilerinin okunduğu dönemi takip eden ayın 14. günü saat 24.00'e kadar elektronik ortamda Maliye Bakanlığı'na (Gelir İdaresi Başkanlığı BTRANS aracılığıyla)  gönderilmesi gerekiyor.
1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yeni tesis edilen, değişen veya kapanan aboneliklere ilişkin abone bilgilerinin; abonelik işleminin tesis edilmesini takip eden ayın 14. günü saat 24.00'e kadar elektronik ortamda Maliye Bakanlığı'na (Gelir İdaresi Başkanlığı BTRANS aracılığıyla) gönderilmesi gerekiyor.
Mevcut, yeni tesis edilen, değişen veya kapanan abonelik bilgileri ile elektrik ve doğalgaz tüketim bilgilerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olup, kağıt ortamında verilen bilgiler hiçbir şekilde kabul edilmeyecek.
Maliye Bakanlığı'nca 420 Sıra No'lu tebliğ doğrultusunda belirlenerek duyurulacak format ve standartlar dışında elektronik ortamda (Gelir İdaresi Başkanlığı BTRANS aracılığıyla) dahi olsa gönderilen bilgiler gönderilmemiş sayılacak.

ESKİ ABONE
1 Ocak 2013 tarihinden önceki döneme ilişkin aktif abonelere ait mevcut abonelik bilgilerinin Maliye Bakanlığı'nca (Gelir İdaresi Başkanlığı BTRANS aracılığıyla) duyurulacak format ve standartlar doğrultusunda 31 Ocak 2013 tarihi saat 24.00'e kadar elektronik ortamda Maliye Bakanlığı'na (Gelir İdaresi Başkanlığı BTRANS aracılığıyla)  gönderilmesi gerekiyor. Bu abonelerin bilgilerinin duyurulacak format ve standartlar doğrultusunda güncellenerek en geç 31 Aralık 2013 tarihi saat 24.00'e kadar elektronik ortamda Maliye Bakanlığı'na gönderilmesi gerekiyor.

UNUTMAYINIZ
İşyeri aboneliğinde vergi mükellefiyet belgesi istenmeyecek.
Dağıtım lisansı olan şirketler, işyerleri için tesis edilecek abonelik taleplerinde işyeri abone işlemi tesisini yapmadan ve sözleşme düzenlemeden önce Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kurumsal internet sayfası üzerinden, işyeri aboneliği yaptıracak gerçek veya tüzel kişinin vergi mükellefi olup olmadığını elektronik ortamda sorgulayacaklar.

SORULAR CEVAPLAR

İş görme borcunu yerine getirmekten kaçınmada süre var mı?
10 yıldır çalışıyorum. Maaşım düzenli ödenmiyor, 2-3 ay içeride kalıyordu, şimdi tek bir maaşımız var içeride ödenmemiş. 11 Kasım 2012 tarihli yazınızda iş görmekten kaçınma maddesi vardı  bunu uygularsam belirli bir süresi var mı? V. D.Aykaç
Ücreti, ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçinin, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınmasına ilişkin olarak yasada belli bir süre öngörülmemiş. Ücretlerinizin ödenmesindeki 2-3 aylık gecikme bir aya kadar indirilmiş. Belli ki gecikme işverenin iyi niyetli olmayışından değil, ekonomik sıkıntıdan kaynaklanıyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'Gerçek sevginin kanıtı, eleştiriyi esirgememektir.' Molier

<p>Ali Nuri Türkoğlu, Payitaht Abdülhamid dizisinde Emanuel Karaso karakterini oynamıştı. 30 yılı aş

Ali Nuri Türkoğlu'ndan samimi açıklamalar

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak