• $15,8081
  • €16,8537
  • 942.672
  • 2375.48
2 Aralık 2012 Pazar

Emlak vergisi bildiriminde son bir ay

Gayrimenkulün emlak vergisi değerini tadil eden nedenlerin ortaya çıkması halinde yıl sonuna kadar ilgili belediyeye 'Emlak Vergisi Bildirimi' verilmesi gerekiyor.
Ev, işyeri, arsa ve arazi alımları, gayrimenkulün mükellefini değiştirdiğinden vergi değerini tadil eden sebep sayılıyor. Bu nedenle 2012 yılında alınan ev, işyeri, arsa ve arazinin 'Emlak Vergisi Bildirimi'nin, 31 Aralık 2012 akşamına kadar verilmesi gerekiyor.
Ancak yılın son üç ayında alınan gayrimenkullerle ilgili bildirim, alındığı tarihten itibaren üç ay içinde verilebiliyor. Örneğin 23 Kasım 2012 tarihinde alınan bir evin emlak vergisi bildirimi, 23 Şubat 2013 tarihine kadar verilebilecek.
BAŞKA KİMLER BİLDİRİM VERMELİ
Sadece ev, işyeri, arsa ve arazi alımı değil, yeni ev ve işyeri inşa edilmesi, mevcut binaya ilave yapılması, asansör veya kalorifer konulması da vergi değerini tadil eden sebep sayılıyor ve bildirim verilmesi gerekiyor.
Peki, başka hangi durumlar vergi değerini tadil eden sebep sayılıyor ve bildirim verilmesini gerektiriyor?
- Binanın yanması, yıkılması veya diğer nedenlerle harap olması, mevcut kalorifer veya asansörün kaldırılması,
- Binanın veya bağımsız bölümün kullanış tarzının değiştirilmesi, örneğin işyerinden konuta; konuttan dükkan, mağaza, depo gibi işyerine dönüştürülmesi, 
- Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi,
- Arazinin fidanlandırılması, ağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi ya da fidanlı, ağaçlı ve kütüklü arazinin tarla haline getirilmesi veya gelmesi,
- Tarım yapılan arazinin tarıma elverişsiz hale gelmesi ya da tarım yapılmayan arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi, 
- Binanın tamamlayıcısı durumunda olan arazinin tamamlayıcılık durumundan çıkması ya da bir arsa veya arazinin binanın tamamlayıcısı durumuna girmesi,
- Bina veya arazinin taksim, ifraz edilmesi, kamulaştırılması veya mükellefinin değişmesi,
- Birden fazla arsa ve arazinin tek bir arsa veya arazi haline getirilmesi ya da birden fazla hisseye ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştirilmesi, vergi değerini tadil eden sebep sayılıyor ve bildirim verilmesini gerektiriyor.
BİLDİRİMİN İÇERİĞİ
Emlak vergisi bildiriminde; mükellefin kimlik ve adres bilgileri ile gayrimenkule ait adres ve tapu bilgilerinin yanı sıra, vergilendirmeye ilişkin bilgilere yer veriliyor.
Örneğin, bina için verilecek emlak vergisi bildiriminde, vergilendirmeye ilişkin olarak; binanın arsasının alanı, binaya ait arsa payının oran ve metrekaresi, inşaatın türü (betonarme karkas, yığma-yarı yığma gibi) ve sınıfı (lüks, birinci, ikinci gibi), kullanılış şekli (mesken, işyeri, depo vs.), inşaatın bitim tarihi, iktisap tarihi, varsa kısıtlılık hali veya muafiyetin başlangıç tarihi, bina hisseli ise hisse oranı, binanın dıştan dışa yüzölçümü, kaloriferli ve asansörlü olup olmadığı gibi bilgilere yer veriliyor. Bina, arsa veya arazinin emlak vergisi de bildirimde yer alan bilgilere göre ilgili belediye tarafından hesaplanıyor.

Süresinde bildirimde bulunulmaması
Emlak vergisinde, Vergi Usul Kanunu'nun 371. maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanılamıyor.
Emlak vergisi bildirimini süresinde vermeyen mükellefler adına emlak vergisi, belediyece tarh ediliyor. Yapılacak bu tarhiyatta, her yıla ilişkin vergi değeri (matrahı) Emlak Vergisi Kanunu'nun 29. maddesi dikkate alınarak hesaplanıyor.
Belediye tarafından yapılacak tarhiyatta vergi ziyaı söz konusu olacağından, tarh edilecek vergiye vergi ziyaı cezası uygulanıyor.
Bildirimin süresinde yapılmamış olması nedeniyle ayrıca ikinci derece usulsüzlük cezası kesiliyor. Ancak mükellefiyetin başladığı yıl için vergi ziyaı cezası ile ikinci derece usulsüzlük cezasından miktar itibarıyla fazla olanı, diğer yıllar içinse sadece vergi ziyaı cezası kesiliyor.

<p>CATS, İnsansız  Hava Araçları, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı  h

İnsansız hava araçlarının gözü 'CATS'

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (23 Mayıs 2021)

Gıda Komitesi enflasyon için toplanıyor! Yeni teşvikler devreye giriyor

''TEKNOFEST Azerbaycan'' için geri sayım başladı! İşte ilk fotoğraflar