• $16,7832
  • €17,4971
  • 976.051
  • 2443.77
22 Kasım 2012 Perşembe

İkinci el özel araçların vergisiz ithalatı

Gümrük mevzuatımız, bazı kimselerin gümrük vergilerinden muaf olarak kullanılmış motorlu veya motorsuz özel araçlarını ülkeye getirmelerine izin veriyor. Kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil araçlarını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına izin verilen kişiler:

- Yurt dışında en az yirmidört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye'ye kesin olarak nakleden gerçek kişiler.
- Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri. 
- Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye'ye kesin olarak nakleden gerçek kişiler. 
- Yurt dışında yerleşik kişilerin ölümü halinde, Türkiye'deki mirasçıları.
Bu kişilerin muafiyetten yararlanabilmeleri belirli koşulların sağlanmış olmasına bağlı.

ARACA SAHİP OLMA SÜRESİ
Söz konusu taşıtların; yerleşim yerini nakledenlerle Türk vatandaşlığına geçenler için Türkiye'ye ilk giriş tarihinden, yurtdışı görevinde olanlar için atama kararının yayınlandığı tarihten sonraki ilk giriş tarihinden, mirasçılar için ise ölüm tarihinden en az altı ay öncesinde yurtdışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı olması gerekiyor.
Söz konusu kişilerin yerleşim yerini Türkiye'ye nakletmeden önce iki ayrı ülkede bulunması ve aracın çeşitli nedenlerle kişinin adına ilk bulunulan ülkede kayıtlı olarak kalması halinde, kişi adına yurtdışında kayıtlı olma süresi en az altı ay olmak koşuluyla, kişinin ikametini naklettiği ülkede adına kayıtlı olması şartı aranmıyor.
Özel nakil vasıtalarının kişilerin adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla kayıt ve model yılı dahil üç yıldan eski olmaması gerekiyor. Araçların kayıt ve model yılının tespitinde, aracın ilk iktisabında kayıt ve model yılının farklı olması durumunda, sonraki tarih esas alınıyor. Model yılının tespit edilemediği durumlarda üretim yılı esas alınıyor.

EŞLERDEN BİRİ YARARLANIYOR

Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının ithalinde aile ünitesi esas alınıyor. Yani, bu haktan karı koca ayrı ayrı yararlanamıyor. Yurtdışında yerleşik olup da kesin olarak dönenler ile ölen kişinin, yurtta geriye doğru bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekiyor. Türkiye'de bir takvim yılında kırkbeş güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılıyor. Yurt dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmıyor.

ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Yirmidört ayı aşmayan süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri için muafiyet hükümleri uygulanmıyor. Ayrıca, evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler de muafiyetten yararlandırılmıyor.
Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken, yine sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanması nedeniyle yerleşim yerini Türkiye'ye kesin olarak nakledemeyen kamu görevlileri de muafiyetten yararlanamıyor.
Gümrük muafiyeti için belirtilen şartlar sağlandıktan sonra yabancı bir ülkede yeniden ikamet tesis edildiğinde, vergisiz ithal edilen vasıtanın serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe, aynı kişilerin motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının vergisiz serbest dolaşıma girişine ilişkin talepleri kabul edilmiyor.

Öğrencilerden çıkış harcı alınması yasal mı?
Kıbrıs'ta üniversite öğrenimi görüyorum. Yılda birkaç kez giriş çıkış yapmam gerekiyor. Öğrenci kimliğimi gösterdiğim halde her seferinde çıkış harcı istiyorlar. Bu uygulama yasal mı? Seçkin K.
Yurt dışına Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu ile çıkış yapan herkesten yurt dışına çıkış harcı alınıyor. Harç alınmayacak olanlar; çıkış tarihi itibariyle yurt dışında oturma izni bulunduğunu belgeleyenler, 7 yaşını doldurmamış olanlar, ticari amaçla yük ve yolcu taşımaya yönelik kara, deniz, hava ve demiryolu araçlarında, yurt dışına çıkış sırasında mürettebat olan görevlilerdir. Yani, öğrenciler için bir harç muafiyeti yok.
Ancak, pasaport dışındaki belgelerle yurt dışına çıkan kişiler söz konusu harca tabi olmadığından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 'Nüfus Cüzdanı' ile yapılacak çıkışlarda harç alınmıyor. Size tavsiyemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne pasaport yerine nüfus cüzdanı ile gitmeniz.

GÜNÜN SÖZÜ
'Korkmanız gereken, sizinle aynı fikirde olmadığı halde bunu söyleyecek cesareti olmayanlardır. Napoleon Bonapart

<p><span style='font-size: 1.6rem;'>Kıymetli izleyen HELAL kelimemiz Arapça kökenli olup izin

Helal olsun! Diyorum

Cezaevinde öğrendi! Devlet desteğiyle mesleği haline getirdi

Dalgıç son anda köpekbalığına yem olmaktan kurtuldu! Dehşete düşüren an

Model uydu yarışmasında dünya birincisi oldular! Türkiye'nin ilk cep uydusunu yapan ekip