• $17,9525
  • €18,4101
  • 1034.43
  • 2857.45
8 Kasım 2012 Perşembe

Sendikaların mali yapısı değişti

356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla sendika ve konfederasyonlarla ilgili birçok yeni düzenleme yapıldı. Bu düzenlemelerin bir kısmı söz konusu kuruluşların mali yapısıyla ilgili. Yeni kanuna göre, sendika ve konfederasyonların gelirleri; Üyelik ve dayanışma aidatları, Tüzüklerine göre yapabilecekleri faaliyetlerden sağlanacak gelirler, Bağışlar, Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlardan oluşuyor.
ESASLAR
Sendika ve konfederasyonlar (kuruluşlar); kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, esnaf ve küçük sanatkar kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yardım ve bağış alamıyor.
İşçi kuruluşları, işverenlerden ve işveren kuruluşlarından; işveren kuruluşları da işçilerden ve işçi kuruluşlarından yardım ve bağış alamıyor. Kuruluşlar, yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na önceden bildirimde bulunarak yardım ve bağış alabiliyor. Ancak, işçi kuruluşları yurtdışında kurulu işveren ve işveren kuruluşlarından; işveren kuruluşları ise işçi ve işçi kuruluşlarından yardım ve bağış alamıyor. Yapılacak nakdi yardım ve bağışların bankalar aracılığıyla alınması zorunlu.
Kanun hükümlerine aykırı olarak yardım ve bağış alınması halinde başvuru üzerine, mahkeme kararıyla, alınan yardım Hazine'ye aktarılacak.
Kuruluşlar, tüm nakdi gelirlerini bankaya yatırmak zorunda. Zorunlu giderleri için kasalarında tutacakları nakit miktarı genel kurullarınca belirlenecek.
Kuruluşlar; yönetim kurulu kararıyla ve nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla yurtiçi ve yurtdışındaki doğal afet bölgelerine doğrudan veya yetkili makamlar aracılığıyla konut, eğitim ve sağlık tesisleri kurulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakd” yardımda bulunabilecekler.
DENETİM
Sendika ve konfederasyonların (kuruluşlar) denetimi, kanun ve kuruluşun tüzük hükümlerine göre denetleme kurulları tarafından yapılacak. Bu denetimde, yönetim ve işleyişin, gelir, gider ve bilançoların ve bunlarla ilgili işlemlerin kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına uygunluğu incelenecek. Kuruluşların yeminli mali müşavirler tarafından denetlenmiş olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Sendika ve konfederasyonlar; faaliyet, dış denetim ve denetleme kurulu raporları ile genel kurul kararlarını uygun araçlarla zaman geçirmeden yayınlamak zorundalar. Kuruluşların ve şubelerin kurucu
ve yöneticileri, kendileri, eşleri ve çocuklarıyla ilgili olarak mal bildirimi vermek zorundalar.

Vergi incelemesinin yapılacağı yer
Kural olarak,vergi incelemesi mükellefin işyerinde yapılır. İşyerinde inceleme yapıldığında, inceleme elemanına çalışması için uygun ortamın yaratılması gerekiyor. İncelemenin haklı bir sebep olmadan işyeri dışında yapılması halinde, incelemeye dayalı olarak tarh edilen vergi ve kesilen cezalar usul yönünden iptal edilebiliyor. İşyerinin koşullarının uygun olmaması (örneğin işyerinde sadece akşam çalışılması, işyerinin aşırı gürültülü ya da sağlıksız olması) veya mükellefin yazılı olarak onay vermesi halinde inceleme işyeri dışında da yapılabiliyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'Hata yapmak insanlara özgüdür; hatayı başkalarının üstüne atmak ise politikadır.' Bill Vaugheur

<p> </p>

6'lı masa paralel bir YSK mı oluşturdu?

Sanki o değil bir başkası! Feride Hilal Akın'ın yaptırdığı estetik yok artık dedirtiyor

Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown sitem etti: Benim neyimden nefret ediyorlar?

'Şimdi Beşir düşünsün!' Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'e kim 40 yaşında der ki...