• $16,7015
  • €17,51
  • 972.281
  • 2405.36
15 Kasım 2012 Perşembe

İstifa eden memur ikramiye alamaz!

Anayasa Mahkemesi  üç kez, 'memuriyetten istifa eden emekli ikramiyesi alabilir' kararı vermişti. 26 Ocak'taki düzenlemenin ardından Mahkeme, bu kez düzenlemeyi 'uygun' buldu

Olay nereden nereye geldi? Önce, memuriyetten ayrılıp, özel sektöre geçip, SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olanlara, son defa Emekli Sandığı'na tabi görevden emekliye ayrılmadıkları için memuriyette geçen sürelerine ilişkin emekli ikramiyeleri ödenmiyordu. Ardından bu hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Hükümet bu defa aynı içerikli düzenlemeyi Emekli Sandığı Kanununun 89. maddesinde yaptı. Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi de iptal etti. 
Üçüncü düzenleme 26 Ocak 2012'de yapıldı. Bu defa söz konusu kişilere emekli ikramiyesi ödenmesi kabul edildi. Ancak emekli ikramiyesi ödenmesi için memuriyette geçen çalışmaların kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olma şartı öngörüldü. Son düzenleme de CHP tarafından iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine götürüldü ancak Yüksek Mahkeme 8 Kasım'da yapılan düzenlemeyi 'Anayasaya uygun' buldu.
İKRAMİYE YOK

EMEKLİ Sandığı Kanununun, emekli ikramiyesi ile ilgili 89. maddesinde yer alan ve Yüksek Mahkeme tarafından da Anayasaya uygun bulunan düzenlemeye göre, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur statüsünde çalışması olup, birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara memuriyette geçen çalışmalarının kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartıyla emekli ikramiyesi ödenecek.

Emekli ikramiye hesabı
Anayasa Mahkemesi'ne göre, memuriyette geçen hizmet süresine ilişkin emekli ikramiyesi, memuriyetten ayrılma tarihindeki emeklilik keseneğine esas aylık tutarı üzerinden ve aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar dikkate alınarak hesaplanacak. Örneğin 20 yıllık memuriyet hizmeti Haziran 2004'de sona eren ve daha sonra 4/a (SSK) statüsünde çalışmaya başlayıp, Temmuz 2010'da 4/a statüsünden emekli olan kişinin emekli ikramiyesi, Haziran 2004'deki emeklilik keseneğine esas aylık tutarı (derece, kademe ve varsa ek göstergesi) üzerinden Temmuz 2010'da geçerli olan katsayılar dikkate alınarak hesaplanacak.

Kimler ikramiye alabiliyor?
l BÜTÜN çalışması memuriyette geçenlere ikramiye var.
l SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı statülerinde çalışması olup, bu statülerin herhangi birinden emekli olanlardan ise;
l ASKERLİK nedeniyle ayrılmış ancak askerlik dönüşü göreve başlamamış olanlara,
l SAĞLIK nedeniyle ayrılmış olanlara,
l EVLİLİK nedeniyle işinden ayrılmış olan kadın memurlara,
l 8 EYLÜL 1999 öncesinde göreve başlayanlardan, en az 15 yıl sigortalılık süresini tamamlamış ve 3 bin 600 gün prim ödemiş olarak, 8 Eylül 1999'dan sonra görevden ayrılanlara,
l 8 EYLÜL 1999 sonrası göreve başlayanlardan, memuriyetten ayrılmadan önce 7 bin gün prim ödemiş veya 25 yıl sigortalılık süresi ve bu süre içinde 4 bin 500 gün prim ödeyenlere memuriyette geçen süreleri için emekli ikramiyesi ödenecek.

Kimlere ikramiye yok?
l İSTİFA ederek kendi isteğiyle memuriyetten ayrılanlara, memuriyette geçen süreleri için emekli ikramiyesi ödenmeyecek.
l MEMURLUKTAN çıkarılanlara ikramiye yok.
l YÜZ kızartıcı nedenlerle, yani ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlar nedeniyle işten çıkarılan memura ikramiye ödenmeyecek.

<p>Akşam  Gazetesi Spor Yazarı Şafak Gözen, transfer pazarında yaşanan son gelişmeleri Orçun Özateş

TRANSFER AKŞAMI'NDA BU HAFTA

Esrarengiz Höyük! Türkiye'de başka örneği yok

Fenomen baba-oğul yine herkesi şaşırttı! Eski atarinin içinden bakın ne çıktı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (30 Haziran 2022)