• $16,7832
  • €17,4971
  • 976.051
  • 2443.77
29 Kasım 2012 Perşembe

Anonim şirketlerde genel kurul toplantıları

102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından, bu kanuna ilişkin ikincil mevzuat da oluşmaya başladı. Bu bağlamda 'Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik' dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
GENEL KURUL TOPLANTILARI

ANONİM şirketlerde iki tür genel kurul toplantısı yapılabiliyor. Yapılacak toplantılardan ilki, olağan genel kurul toplantısıdır. Olağan genel kurul toplantısı, şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, karın kullanım şekline ve diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak üzere her hesap dönemi için yapılan toplantılardır.
Olağanüstü genel kurul toplantısı ise şirket için gerekmesi halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde yapılan toplantılardır.
İMTİYAZLI payların bulunduğu şirketlerde, genel kurulun imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını sınırlayacak tarzda esas sözleşmeyi değiştirmeye karar vermesi durumunda, Kanunun 454. maddesine göre esas sözleşme değişikliği kararını onaylamak için sadece imtiyazlı pay sahiplerinin katılımıyla yapılan toplantılara imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı deniliyor.
İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikteki esas sözleşme değişikliğinin görüşüleceği genel kurul toplantısında, imtiyazlı payları temsil eden sermayenin en az yüzde 60'ına sahip olan imtiyazlı pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları ve bunların çoğunluğunun genel kurulda esas sözleşme değişikliğine olumlu oy vermeleri halinde, ayrıca özel kurul toplantısı yapılamıyor.
NE ZAMAN YAPILIYOR?
Genel kurul ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantılarının belirlenmiş süreler içinde yapılmaları gerekiyor. Buna göre; olağan genel kurul toplantısı, her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Buna göre hesap dönemi takvim yılı olan şirketlerde toplantılar yılın ilk üç ayı içinde, özel hesap dönemi olan şirketlerde ise, özel hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk üç ay içinde yapılır.
İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu; imtiyazlı payların bulunduğu şirketlerde genel kurul tarafından imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette esas sözleşme değişikliğine karar verilmesi halinde, anılan karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır. Bu süre sonuna kadar imtiyazlı pay sahipleri toplantıya çağrılmazsa, her imtiyazlı pay sahibi yönetim kurulunun çağrı süresinin son gününden başlamak üzere 15 gün içinde, bu kurulun toplantıya çağrılmasını mahkemeden isteyebilir. Çağrıya rağmen süresi içinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplanamazsa, genel kurul kararı onaylanmış sayılır.

Gayrimenkuldeki ödeme süresi vergiyle ilgili değil!
Gayrimenkul satışında çıkabilecek vergi hususunda yazınızı okudum. 5 yılı hesaplarken ara dönemde düşük faizle refinansman yapmak süreyi uzatır mı? Keza; 2007 Kasım ayında kredi kullanarak aldığım daire için kredi faizleri o dönem düşük olduğu için refinansman yapmış 5 yıllık kredi geri ödeme süresini de 10 yıla çıkartmıştım. (Güray Şahin)
Gelir Vergisi Kanunu'nun uygulaması bakımından elde bulundurulma süresi ile söz konusu gayrimenkulün finansman şekli arasında herhangi bir ilişki söz konusu değil. Belirttiğimiz 5 yıllık süre, söz konusu gayrimenkulün adınıza tescili ile satılarak başkasının adına tescil edildiği tarihlerin arasını ifade ediyor.
Refinansman, mevcut kredi borcunun vade, faiz oranı gibi ana etkenlerinde değişiklik yapmak amacıyla daha avantajlı şartlarda başka bir kredi ile kapatılmasını ifade ediyor. Burada yapılan işlem ödeme şartlarının iyileştirmesi olup, mülkiyete yönelik bir farklılık doğurmuyor.

<p><span style='font-size: 1.6rem;'>Kıymetli izleyen HELAL kelimemiz Arapça kökenli olup izin

Helal olsun! Diyorum

Cezaevinde öğrendi! Devlet desteğiyle mesleği haline getirdi

Dalgıç son anda köpekbalığına yem olmaktan kurtuldu! Dehşete düşüren an

Model uydu yarışmasında dünya birincisi oldular! Türkiye'nin ilk cep uydusunu yapan ekip