• $15,885
  • €16,8456
  • 940.033
  • 2393.61
6 Aralık 2012 Perşembe

20 yaşını aşmayan liselilere 120 gün doktor parası yok!

Liseden mezun olan 18 yaşını doldurmuş çocukların, aynı yıl üniversiteye kaydolacakları tarihe kadar sağlık hizmeti almalarını öngören kanun tasarısı TBMM'de. Bu çocuklar liseyi bitirmelerinden itibaren 120 gün boyunca sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanacak

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden bu yana geçen süreçte ortaya çıkan olumsuzluklardan bazıları gideriliyor.
l LİSEDEN mezun olan 18 yaşını doldurmuş çocukların, aynı yıl içinde üniversiteye kaydolacakları tarihe kadar geçecek sürede sağlık hizmeti almalarını,  
l KENDİ sigortasından sağlık yardımı alması gerekirken eşi veya babası üzerinden sağlık yardımı almaları nedeniyle ortaya çıkan sağlık giderlerinin tahsilinden vaz geçilmesini,
l TERÖRLE mücadeleye ilişkin görevleri nedeniyle malul kalanlar ile savaş gazisi olarak aylık bağlanmış olanların özel hastaneye müracaatında aranan sevk şartının kaldırılmasını,
l BAĞ-KUR kapsamında çalışan emeklilerin birikmiş sosyal güvenlik destek primi borçlarının yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini,
l KAMUYA ait işyerlerinde çalışmaya başlamaları nedeniyle aylıkları kesilenlerin, bu çalışmalarının sona ermesi halinde yeniden aylık bağlanması için gereken yazılı talep şartının kaldırılmasını ve
l KAMUDA çalışmaya başlamaları nedeniyle emekli aylıkları kesilmesi gerekip de kesilmeyenlere yapılan yersiz aylık ödemelerinden doğan borçların yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini öngören Kanun Tasarısı önceki gün TBMM'ye gönderildi.

LİSEYİ BİTİREN ÇOCUKLAR
l Lise öğrenimini tamamlayan 18 yaşını doldurmuş çocuklardan aynı yıl içinde yükseköğrenime başlayanlar, lise öğrenimini bitirdikleri tarih ile yükseköğrenime başlayacakları tarih arasındaki süreçte ana veya babaları üzerinden sağlık hizmeti alabilecekler.

120 gün ve 20 yaş sınırı
l TASARIDA, lise veya dengi öğrenim görmesi sebebiyle sağlık hizmetinden yararlandırılan çocukların, 20 yaşını aşmamak kaydıyla lise öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün sağlık hizmetinden yararlanmaya devam etmeleri öngörülüyor.

ŞEREF AYLIĞI ALAN:
l TERÖRLE mücadele veya emniyet ve asayişin sağlanmasına ilişkin görevleri sebebiyle malul kalanlar ya da Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazisi olarak şeref aylığı bağlanmış olanlar ya da bunların eşlerinden, özel hastaneye müracaatlarında ayrıca bir sevk usulü şartı aranmaksınız ilave ücret alınmaması öngörülüyor.  l MEVCUT düzenlemeye göre, bu kişilerin özel hastanelere müracaatlarında ilave ücret alınmaması için kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından sevk edilmiş olmaları gerekiyor.

Yazılı başvuru şartı kaldırılıyor
l EMEKLİ veya yaşlılık aylığı alırken kamuda işe başlayanların maaşları kesiliyor. İşten ayrılmaları durumunda ise yazılı başvuru olursa aylıklar yeniden bağlanıyor. Yeni yasada bu yazılı başvuru şartı kaldırılıyor. Düzenleme geriye dönük olarak da uygulanacak.
l EMEKLİ olduktan sonra kamuda çalışmaya başladığı için aylığı kesilmeyip yanlışlıkla maaş almayı sürdürenlerin ise toplam miktarı taksitle geri ödemesi öngörülüyor. Böylece, aylığın yeniden başlamasının talep şartına bağlı olması nedeniyle yaşanan mağduriyetin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

İntibak borçluları
Ocak 2000'den önce emekli olan SSK'lılar ve 1 Nisan 2002-30 Haziran 2002 arasında emekli Bağ-Kur'luların emekli maaşlarının intibakına ilişkin çalışmalar sırasında maaşı fazla hesaplandığı tespit edilenlere yapılan fazla ödemelerin tahsil edilmemesine ilişkin düzenleme ise tasarıda yok.
BU durum, Tasarının eksik yönü olarak göze çarpıyor. Dileriz, Tasarının Meclis Komisyonlarında ya da Genel Kurul görüşmelerinde bu eksiklik de giderilir.

Destek primi borcu olanlar
l  EMEKLİ olup 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmaları nedeniyle emekli aylıklarından sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesilmesi gerekenlerin birikmiş SGDP borçlarının 6111 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılması öngörülüyor.
l EMEKLİ olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılmasını gerektiren şekilde çalışması nedeniyle emekli aylıklarından SGDP kesilmesi gerekenlerin tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan SGDP borçları, gecikme cezası ve faizi yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte taksitler halinde ödenebilecek.

Eşi veya ana babası üzerinden sağlık yardımı almak
l SAĞLIK  yardımı alması gerekirken, diğer sigorta statülerine göre veya bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünü hak etmediği halde sağlık yardımı alanlara, 31 Ocak 2012'ye kadar verilen hizmetlere ilişkin sağlık giderlerinin kişiden tahsil edilmemesi öngörülüyor.
l ÖRNEĞİN kendisi de sigortalı veya emekli olup, kendi statüsüne göre sağlık yardımı alması gerekirken eşi veya ana ya da babası üzerinden sağlık yardımı alanlardan, kendilerine verilen sağlık hizmetlerinin karşılığı olan sağlık giderleri tahsil edilmeyecek.

<p> </p>

“Havalimanı yıkılıyor” yalanı

Yavrusu için kendini feda etti! Vahşi doğanın acımasız yüzü

ABD 50 yıl sonra UFO'ları konuşmak için panel düzenledi

Doğu Karadeniz'in zorlu yolları havadan görüntülendi! Yolculuk yapmak cesaret ister