• $15,8026
  • €16,6828
  • 928.041
  • 2403.42
13 Aralık 2012 Perşembe

Genel kurul toplantısı gündemi

Anonim şirketlerde genel kurul toplantılarıyla ilgili bazı bilgileri önceki yazılarımızda kısaca aktarmıştık. Şimdi de toplantı gündeminin oluşturulması ve gündemde bulunması gereken hususları aktaracağız. Zira bazı istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular toplantıda görüşülemiyor ve karara bağlanamıyor.
Genel kurul toplantı gündeminin, toplantı çağrısı yapan tarafından belirlenmesi gerekiyor. Olağan ve olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırmayı genelde yönetim kurulu yapar. Bazı durumlarda şartlara bağlı olarak mahkemeden izin alan hissedarlar, kayyım ve tasfiye memurları genel kurul çağrısı yapabilir. Toplantı çağrısında gündemin belirtilmesi gerekiyor.

TOPLANTI GÜNDEMİ
Genel kurul gündeminde sırasıyla şu hususlar bulunmalı:
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Yönetimin hazırladığı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- Denetçi raporlarının okunması.
- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ve diğer haklarının belirlenmesi.
- Faaliyet yılı içinde üye sayısı azalmış ise yönetim kurulunca ataması yapılan kişinin genel kurulca onaylanması.
- Görev süreleri sona ermiş olan üyelerin seçimi, esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti.
- Denetçinin seçimi.
- Lüzum görülecek sair hususlar.
Lüzum görülen sair hususların gündeme açıkça yazılması gerekiyor.

DİĞER HUSUSLAR
Olağanüstü genel kurul toplantı gündemini oluşturan her türlü konu, olağan genel kurul toplantı gündemine yazılabilir. Azlığın süresi içinde müracaat etmesi halinde, görüşülmesini istediği konuların yönetim kurulu tarafından gündeme alınması gerekiyor.
Ayrıca, denetim sonucunda veya başka bir sebeple Bakanlıkça, genel kurulda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunlu. Oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebiliyor. Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile yeniden görüşülüp karara bağlanabiliyor.

İSTİSNALAR
Gündemde yer almayan konuların genel kurulda görüşülemeyeceği kuralının bazı istisnaları var. Bunlardan bazılarının, gündemde bulunmasa bile genel kurulda görüşülüp karara bağlanması gerekiyor. Bu bağlamda;

- Pay sahiplerinin tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu eklenebilir.       
- TTK'nın 438'inci maddesi uyarınca, bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.                       
- Gündemde madde bulunmasa bile, yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

SORULAR CEVAPLAR

GSS prim borcumu sildirebilir miyim?
24 YAŞINDA üniversite öğrencisiyim ve annem üzerinden sağlık yardımı alıyorum. Ancak öğrenci belgemle başvurup aktivasyon işlemimi yaptırmadığımdan, 1 Ocak'tan itibaren resen zorunlu genel sağlık sigortası tescilim yapılmış, gelir testine gitmediğim için de en yüksek tutardan prim borcu çıkarılmış. 1 Ocak'tan itibaren çıkartılan prim borcunu sildirme şansım var mı?
Taylan Laçinok
1 Ocak tarihini de kapsayacak şekilde alacağınız öğrenci belgesi ile bağlı olduğunuz sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğüne başvurduğunuzda, zorunlu genel sağlık sigortası tesciliniz 1 Ocak'tan itibaren iptal edilir ve çıkarılan prim borcu da silinir.

<p> </p>

Türkiye'nin dev eserleri neden karalanıyor?

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklama

Türkiye'nin en uzun süre yaşayan insanı! 157 yıl hayatta kaldı

Uzaylılar tarafından kaçırıldıklarını söylüyorlardı! Çizimleri herkesi şaşırttı