• $15,8769
  • €16,8435
  • 942.556
  • 2372.35
20 Aralık 2012 Perşembe

2013'te tutulacak ticari defterler belli oldu

18 Aralık tarihli AKŞAM'da, 2013 yılında tutulacak defterlerin 31 Aralık'a kadar tasdik ettirilmesi gerektiğini, ancak tasdik süresinin dolmasına iki hafta kalmasına rağmen, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarına ilişkin olarak çıkarılması gereken tebliğin hala çıkarılmadığını yazmıştık. Konuya ilişkin 'Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ' dünkü (19 Aralık 2012 tarihli) Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğ'de Yeni Türk Ticaret Kanunu (YTTK) ile tutulması zorunlu hale getirilen 'ortaklar pay defteri' ve 'genel kurul toplantı ve müzakere defteri' ile tartışmalı 'müdürler kurulu karar defteri'ne de açıklık getirildi.
Gerçek kişi tacirler, yani bilanço usulüne göre defter tutanlar, eskiden olduğu gibi yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri tutmaya devam edecekler.
ŞİRKETLER
Şahıs Şirketleri (Kolektif ve komandit şirketler); yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri,
Anonim Şirketler ile Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler; yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri,
Limited Şirketler; yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri, tutmak zorundalar.
TARTIŞMALI DEFTER
18 Aralık tarihli yazımızdaki 'Limited şirketlerde anonim şirket yönetim kurulu karar defteri gibi müdürler kurulu karar defteri tutmak zorunda mı?' sorusu Tebliğde, yine yazımızda önerdiğimiz gibi yanıt bulmuş.  
Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir 'müdürler kurulu karar defteri' de tutulabilecek. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanacak.
AÇILIŞ ONAYI
Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onaylarının, kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar, yani 31 Aralık tarihine kadar yaptırılması gerekiyor.
Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ile yönetim kurulu karar defterinin açılış onaylarının her hesap dönemi için yapılması zorunlu. Ancak pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayları yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecek.
ONAY YENİLEME
Genel olarak, yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilecek.
Ancak kapanış onayına tabi olan yevmiye ve yönetim kurulu karar defterlerinde son kaydın altına yazılacak 'Görülmüştür' ibaresinin yanında onay yenileme kısmında Tebliğin 17. maddesinde belirtilen bilgilerin yer alması zorunlu.
Kapanış onayına tabi olmayan defteri kebir ve envanter defterinde onay yenileme son kaydın yer aldığı sayfadan sonraki sayfaya yapılacak ve yine Tebliğin 17. maddesinde belirtilen bilgilere yer verilecek.
KAPANIŞ ONAYI
Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce 'Görülmüştür' ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunlu.

AKLINIZDA BULUNSUN
2013'te de kullanılabilecek mevcut defterler
TİCARİ Defterlere İlişkin Tebliğin geçici 3. maddesine göre; mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecek, Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterleri de yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilecek.
Ayrıca, 2013 yılına dair defterlerin 1.1.2013 tarihine kadar yapılacak açılış onaylarında noterlerce ticaret sicil tasdiknamesi aranmayacak.
İkinci sınıf tüccarlar, düzenleme yapılıncaya kadar işletme hesabı esasına göre defter tutmaya devam edecek.

<p> Fonetik  kısaca konuşulan dili oluşturan sözcüklerin ses yapısı bakımından incelenmesi,  ses bil

TÜRKÇE'DE FONETİK

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak