• $16,1986
  • €17,405
  • 965.603
  • 2438.84
14 Mart 2021 Pazar

MUKADDİME'ce/18

Yaklaşık on gündür, 'Mukaddime'ce' serisi dahilinde, Üstad'ın 'Devletlerin tavırları'na (Tavırlar nazariyesi'ne) dair yazmak niyetiyle kalemi elime alsam da bir türlü yazmayı beceremedim.

Ama, istedim ki bu becerememe/yazamama hali kayıtlara geçsin.

Anlayışınıza sığınarak...

MUKADDİME'ce/19

"Bir devletin (milletin, topluluğun, partinin, kişinin vb.) yapmaya muktedir olduğu bir binayı diğer bir devletin yıkmaya nasıl takat getiremediğine dikkat ediniz..."

1

Malum, Sayın Cumhurbaşkanı defalarca muhalefetin kalitesine dair şikayetini dile getirdi. Gerekçe olarak ta; aklı başında, meselelerimize alternatif öneriler ve çözümler üreten bir muhalefet olsa, bu bizi daha çok ve daha özenli bir çalışmaya mecbur bırakır. Böylece muhalefetin dahi ülkenin/devletin/vatanın hayrına çalıştığı bir vasat oluşur. Oysa şimdiki muhalefet hiçbir konuda fikir üretmeye, görüş serdetmeye yetkin değil. Böyle olunca yaptıkları, yetersizliklerini örtmek için tevessül ettikleri müptezellikleridir... vs. şeklinde devam eder.

Bu hal bize, Kisra'nın (Padişahlar padişahı Sasani Kralı) büyük sarayının görkemli kapısı Anıt'ı (Tak'ı) Abbasi Halifesi Harun Reşit'in yıkmaya kalkışma hikayesini hatırlatmakta.

Harun Reşit Bağdat'ın güneyinde Dicle Nehri'nin kenarında Kisra'larda kalmış Tak'ı (Büyük Sarayın girişi) yıkmak ister, ancak başaramaz.

Yıkma eyleminden önce arkadaşı ve Bağdat'ın tanınmış simalarından Halit B. Yahya ile istişare etmiştir, ancak Yahya'nın yıkım yapmama konusundaki 'tavsiye'sine rağmen yıkıma teşebbüs edip başaramayınca tekrar Halit B. Yahya ile konuşur. Yahya bu kez: "Onu mutlaka yıkmalısın, aksi halde eskilerin yaptıklarını yıkmaya dahi gücü yetmeyen bir aciz durumuna düşersin" diye bildirir.

2

Allah göstermesin, uzun ömür versin, bir an için Ak Parti iktidarının devrildiğini ve CHP'nin iktidara geldiğini düşünün. (Ara not: Ne zaman vuku bulacaksa, Ak Parti'nin zevali, muhalefetin gücü ve sıkıştırması nedeniyle değil, kendi iç dinamiklerinin sonucu olarak gerçekleşecektir.)

Ak Parti'nin başlattığı yatırımları, yaptığı abidevi işleri sürdüremeyecekleri kesin; hadi buna razı olalım.

Yetmez; CHP beceriksizliğini/acziyetini örtmek için Ak Parti'nin kimi eserlerini (maddi-manevi) yıkmaya kalkışacaktır.

Ne var ki, tam anlamıyla yıkmaya gücü yetmeyecek, yıkımı dahi beceremeyecektir.

Ancak; kıyısından-köşesinden kopardıklarıyla/parçaladıklarıyla/dağıttıklarıyla dahi ortalığı mezbeleye/kaosa/kargaşaya sürükleyecektir.

İşte o zaman seyreyle memleketin halini.

Görmek için ikiden fazla göze mi ihtiyacımız var sanki...

<p><span style='font-size: 1.6rem;'>Kampanya, İtalyanca dilinden Türkçe'mize geçerek dilimize  zengi

KAMPANYA KELİMESİ NASIL TELAFFUZ EDİLİR?

pirinç tanelerini sanat eserine dönüştürüyor! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

İOS 16 ne zaman geliyor? İşte iPhone'lara gelmesi beklenen yeni özellikler

Çanakkale denizinden çıkarıldı! 1614 adet temizlendi