• $8,1881
  • €9,764
  • 457.812
  • 1393.24
12 Mart 2021 Cuma

MUSTAFA KUTLU'ya saygılarımla… Özgürlüğün sınırı

1

"Bir beyaz kağıt üzerine bir daire çizin. Bu Hududullah'tır. Cenab-ı Hakk'ın kanunudur (...)

Daireyi önce çevreden merkeze ulaşan üç çizgi ile bölün. Bu cemaatin oluşumu, devletin vücut bulmasının esasıdır: Siyaset-iktisat ve hukuk (...)

Yukarıda izah ettiğimiz dairenin bir bölümü hukuk, bir bölümü siyaset, bir bölümü de iktisattır.

İsteyen bu bölümlere eğitim-sanat vb. gibi başka bölümlerde ekleyebilir..."

Yukarıdaki alıntıları Mustafa Kutlu'nun 3 Mart 2021 Çarşamba günü Yeni Şafak'ta yayınlanan yazısından aldım.

Her ne kadar, düz bir biçimde; 'Bir daire çizin ve insanı onun içine koyun' dememiş olsa da Mustafa Kutlu üstat, dairenin içine yerleştirdiği unsurların tamamı insana dair/insan için/insanla beraber mütalaa edileceğinden dolayı bizatihi insanı dairenin içine koymuş oluyor.

Yani; insanın özgürlüğünü daire ile sınırlıyor ve diyor ki: İşte bu gördüğünüz çember insanın özgürlüğünü belirleyen sınırlardır, bu sınırları Allah çizmiştir, Hududullah'tır...

İnsan daire içinde özgürdür, ancak dairenin dışına çıkmaya kalkışınca, hududu aşmaya tevessül ederse çarpılır/yanar/günah işler/özgürlüğü zorlamış olur, Allah'a isyan etmiş sayılır.

Bu burada dursun.

2

Gelin biz de bir daire çizelim.

Bu dairenin sınırları da Hududullah olsun.

Ancak gelin bu kez insanı dairenin içine değil de dışına koyalım.

İnsan için o çekirdek biçiminde kalan daireye yaklaşmak yasak olsun, Hududullah'a tasallut sayılsın.

Mezkur yazısında üstadın zikrettiği insan hayatı için elzem olan siyaset-iktisat-hukuk-sanat-edebiyat gibi alanlar ve dahi devlet bir biçimde dairenin dışında kurulmuş/kuruluyor olsun.

Her iki durumda insana tanınan 'özgürlük alanlarını' ve aralarındaki farkı varın tasavvur edin.

Burada sorulması gereken soru şu: İnsan dairenin içindeki özgürlüğe mi müstahaktır, yoksa dairenin dışında kurulabilecek özgürlüğe mi layıktır? Ben, kendi adıma, kendi sorumun cevabını şöyle verebilirim:

İnsan; ister bağımsız ve tekil beşer olarak, ister cemaatin bir unsuru olarak; sahip olduğu 'irade gücü' ve 'hesap verme sorumluluğu' nedeniyle dahası, 'halife' olmaklığıyla ve kendisine kelimelerin öğretilmiş olması keyfiyetiyle 'büyük özgürlük'e layıktır/müstahaktır...

Vesselam.

<p>Koronavirüs salgınının uzun süredir kontrolden çıkmış olduğu ABD'de son durum ne? Aşılama süreci

ABD'de koronavirüs salgınında son durum

Beşiktaş, Erzurum'a ayak bastı

Zonguldak'ta dereden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Nisan ayında yağan kar Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü