• $16,192
  • €17,4658
  • 965.283
  • 2438.84
27 Şubat 2021 Cumartesi

‘MUKADDİME'ce/17 Aşı ve doğurganlık (2)

2

Günümüz dünyasında, her ne kadar milletler arasında göreceli farklar bulunsa da genel olarak doğurganlığın giderek azaldığı bir vakıa.

Kuşkusuz bunun nedenlerine vakıf olmak kolay bir şey olmayıp, büyük emek ve uzun zaman isteyen çalışmalara muhtaçtır.

Biz burada, bir de İbn-i Haldun'un gözünden meseleye bakmaya çalışacağız.

Üstat meseleye iki veçheden yaklaşıyor. Önce insanı fert olarak ele alıp diyor ki:

"İnsan yaratılışının gayesi olan istihlafın (Allah'ın onu yeryüzünde halife kılmasının) gereği olarak tabiatıyla reistir. Reis, riyaseti konusunda mağlup olur ve izzetinin gayesinden men olursa, üzerine tembellik ve miskinlik çöker. O derece ki karnını doyurmak ve ciğerini su ile serinletmek hususunda bile tembellik gösterir."

Bir kez halifelik/reislik vasfını kaybeden insan artık her türden rezilliğe açık hale gelir;

Keza tek tek izzetlerinden mahrum insanlardan oluşan toplulukların hali de bütünü oluşturan parçalardan farklı olmayıp onlarda zillete maruz kalırlar.

"Bir millet üzerinde diğer bir milletin hakimiyeti teessüs eder, köleleştirilmek sureti ile öbür milletin aleti olur ve onlara bağımlı hale gelirse, mağlup milletin fertleri üzerine bir tembellik ve miskinlik çöker."

Üstadın burada şeddeleyerek lafını ettiği miskinlik ve tembellikten kastı insanların çoğalmaktan, çoğalmaya bağlı olarak husule gelecek sıkıntılardan kaçmak nedeniyle çoğalmayı sağlayarak münasebetlerden kaçınıldığına dikkat çekmektir.

Bu konuyu daha da dikkate getirmek için hayvanlardan örnek vermektedir. Zaten insanı çoğalma eylemine sevk eden dürtüler insanlığın hayvanlığa yakın/bitişik olduğu tarafıdır.

İbn-i Haldun'a göre ehlileştirilen, terbiye edilen hayvanlar doğadaki hemcinslerine göre çiftleşmekten kaçınırlar.

Aynı şekilde başkalarının tahakkümüne uğramış insanlar da, sözüm ona hayvani yönlerini törpüleyerek çocuk yapmaktan imtina ederler.

Böyle olunca toplumların/kavimlerin/milletlerin nüfusu azalmaya başlar.

"... mahkum kavimler, sürekli olarak eksilme ve yok olma halinde bulunur, nihayet fena (yokluk) onu alıp götürür."

3

Şimdi;

Küreselci oligarkların dünya nüfusunu azaltmak için oldukça pahalı bir ameliyatı göze alarak tek tek kişilerin genlerine chip takmaya ihtiyaçları yoktur.

Zaten, bütün insanlığın zihnine daha az çocuk, daha az doğurganlık, daha fazla cinsiyetsizlik dolayısıyla ana-baba olmayı engellemek, açlık-eğitimsiz kalma-yeterince ilgilenememe korkusu ile çocuk sahibi olmaktan kaçınma, daha az erkeklik, daha az kadınlık, birey olmanın ana ereği kişisel haz ve doyumdur, hiçbir gerekçe (tabii ki çocukta) bireyin bu hakkına engel olmamalıdır... diyen anlayış chipini takmış durumdalar.

Vallahi, aşının oluşabilecek muhtemel bütün zararlarının çaresi bulunabilir, aşı vasıtasıyla genlerimize chip takılmasına karşı önlem alınabilir;

Ama görülen o ki bütün insanlık olarak zihinlerimize koyulan ambargolardan ve insan neslini yok oluşa götüren uygulamalardan kurtulmak o kadar kolay olmayacak.

Ama direneceğiz, inşallah.

<p class='MsoNormal'>Arkadaşımız Ahmet  Arı İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki son haz

85 MİLYONUN BAHÇESİNDE HAZIRLIKLAR TAMAM

7 bin yıllık buğday Diyarbakır'da boy gösterdi! Çiftçiler 'Buğday sorunu kalmayacak' dedi

Lamborghini Sian FKP 37 modeli İstanbul'da! LEGO'ları kullanarak yaptılar

Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı! Başkan Erdoğan festivalde konuşma yaptı