• $15,8769
  • €16,8435
  • 942.556
  • 2372.35
5 Mart 2021 Cuma

Bu öğretmenlerle asla

1

Sayın Cumhurbaşkanı en son İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi açılış töreninde bir kez daha "... 18 yılda her alanda tarihi eserlere ve hizmetlere imza attığımızı, ama eğitim ve öğretimde, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum..." der ve de ilave eder : "Fikri iktidarı siyasi kadrolar değil, ilim, sanat ve hikmet insanları inşa eder. Siyasi kadrolar onlara ihtiyaçları olan zemini sağlar..."

Elhak teşhiste doğrudur, zaafı gidermek için yapılan öneride yerindedir.

Her halde lazım gelen, 'Peki neden olmuyor?' sorusuna cevap bulmaktır.

2

"... Eğitim ve öğretimde, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum" demek, elyevm memlekette arzu etmediğimiz bir eğitim-öğretim ve kültür ortamı var demektedir. Fikri iktidar hayırla anamayacağımız çevrelerin elinde demektir...

Biz o iktidarı kısaca Batı taklitçiliği olarak tanımlıyoruz ve ondan kolayca kurtulunulamayacağına inanıyoruz.

Tersine bir 'devrim' yaparak zihinleri ve fikirleri Batı taklitçiliğinden kurtarmak, mevcut şartlar muvacehesinde neredeyse imkansızdır.

Çünkü, söz konusu cinsten bir devrim için ihtiyaç duyulacak tüm manevelalar, aparatlar, zihni ve fikri argümanlar öğretmenlerin kontrolü/tasallutu altındadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öğretmenleri ise (tabii ki istisnalar vardır) CHP zihniyetini oluşturan, besleyen temel yapılardan biri olan Köy Enstitüleri'nin mamulüdür/çocuğudur.

Köy Enstitüleri bağlamında bahse konu olan köy, tabiatın içinde tabii bir yere sahip köy değildir. Araçsallaştırılmış bir köy söz konusudur. Yeni düzenin (CHP Cumhuriyeti) ruhu, kültürü bu köy üzerinden verilecektir.

Hani, Mustafa Kemal de "Köylü Milletin Efendisidir" diye yol göstermişti ya...

Bu bahisten mütevellit; Faruk Nafiz Çamlıbel ile Behçet Kemal'in birlikte yazdığı '10. Yıl Marşı'nda "On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan" diyerek işaret ettikleri şey de aynı hususa (araçsallaştırmaya) tekabül etmektedir.

Dikkat edilirse buradaki köyün bir tarihi geçmişi yoktur. Hüdayı nabittir, nevzuhurdur. Tarihi o anda başlatmaktadır. 10. Yıl Marşı'nda o günkü nüfusun tamamı olan 15 milyonun 'yeni yaratılmış genç' olarak tanımlanması da aynı amaca yöneliktir.

Nedir o amaç?

15 milyon ülke nüfusu hafızasında ne varsa unutacak; dinsiz, dilsiz, tarihsiz, hüviyetsiz sanki yeni doğmuş bir bebek gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak yeni, yepyeni bir kimlik/kişilik yaratılacak.

O gün nüfusun neredeyse tamamı kırsalda yaşadığına (köy olduğuna) göre bu 'yaratım' da köy üzerinden olacaktır.

O kadar ki; sadece eğitim değil, siyaset, sosyoloji, ideoloji, sanat, zanaat her şey köy ideolojisi üzerinden anlatılacaktır.

Dönemin kayıtlarına bakılırsa, o günün neredeyse bütün sosyologlarının köy üzerine metinler yazdığı, tahliller yaptığı görülecektir. Mesela Mehmet Ali Aybar Marksizmi dahi köy gerçeği üzerinden anlatmaya kalkışacaktır.

Edebiyat ve eğitim üzerindeki etkilere tekrar döneceğiz.

Doğrusu taktik açıdan bu hal üst düzey bir uygulama olup, CHP cumhuriyet anlayışının en başarılı politikalarından birisi olmuştur.

(Devam edecek)

<p>Ali Nuri Türkoğlu, Payitaht Abdülhamid dizisinde Emanuel Karaso karakterini oynamıştı. 30 yılı aş

Ali Nuri Türkoğlu'ndan samimi açıklamalar

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak