• $28,9919
  • €31,2252
  • 1866.62
  • 7913.76
13 Ağustos 2023 Pazar

Fındık fiyatı

1

"20 yıl önce dünya fındık pazarının %80'i Türkiye'nin kontrolündeyken yanlış politikalardan dolayı bu oran %56 seviyelerine gerilemiştir."

2

Yukarıdaki sözler Görele'de entegre fındık tesisi işleten Mustafa Demirci'ye aittir.

Sezon açılışı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı'nın Giresun'a gelmiş ve ilgililerle bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıya katılan Demirci; Bakan'a fındık realitesi ve politikalarıyla ilgili bir rapor sunmuş;

Bu rapora göre, öteden beri fındık hakkında hep yanlış politikalar izlenmektedir.

Bu yanlışlıkların başında, Türkiye'nin Doğusundaki üreticilerle Batıdakilerin aynı rejim için de değerlendirilmesi gelmektedir. Zira; Batı'da bir kilo fındık, mesela bugünkü fiyatlarla, 20 ila 30 TL aralığında bir fiyata mal olurken, bu rakam Doğu'da en az iki katına çıkmaktadır.

Bu nedenle açıklanan fındık fiyatları Doğu'da mesafeli yer yer itirazla karşılanırken, Batı'da davul-zurna eşliğinde bayram yapılmasına neden olmuştur.

Bu dengesizliğin nispeten giderilmesi için, TMO taban fiyat açıklamak yerine Doğu'daki üreticilere ürün bazlı teşvik pirimi vermelidir.

3

Demirci'nin bir başka önerisi de; zaten küçük ölçekli olan arazilerin, miras yoluyla daha da parçalanmasının önüne geçilmesidir.

Hatta, ivedilikle arazilerin toplulaştırma çalışmalarına başlanmalıdır.

Zira; ölçek ekonomisi gereği, arazilerin parçalanması verimin düşmesine sebep olmaktadır.

Üzerinde durulması gereken bir başka husus ise; dönüm başına elde edilen ürün miktarının artırılması için devletin yeni politikalar geliştirmesidir.

Şöyle ki; mesela Giresun'da dönüm başına ortalama gelir 70-75 kg seviyesindeyken, yine Giresun'da özel bir firmanın kendi bünyesindeki mühendislerle beraber oluşturduğu örnek bahçelerde dönüm başına 380 kg'a kadar verim alabilmekte...

4

Burada bir parantez açarak Mustafa Demirci'ye sormak gerekiyor. Kendi hazırladığı raporda, İtalyan menşeli bir firmanın kendi mühendisleri ile oluşturduğu bahçelerdeki neredeyse mucizevi verimden bahsederken, acaba kendisi, bünyesinde özel mühendisleri istihdam ederek, örnek bahçeler oluşturmayı ve bunu diğer üreticilere anlatmayı düşünmüş müdür?

Samimiyetine ve dostluğuna güvendiğim Demirci'nin bu hatırlatmamızı ciddiye alarak üzerinde imalı fikir edeceğine inancımı dile getirerek;

Bütün fındık üreticilerine kolaylıklar diliyorum.

100 YIL ÖNCE

Hariciye Vekâleti tarafından İstanbul temsilcisi Adnan Bey'e gönderilen yazıyla İstanbul'daki Rus mültecilerine "siyasi mültecilere mahsus geçici ikamet belgesi" verilmesine müsaade edildi. Türk hükümeti miktarı 7000 kişiye ulaşan Beyaz Fırka Rus mültecilerinin İstanbul'da kalmasına ve bunlara oturma izni verilmesine onay verdi. Bunlardan harice gitmek isteyenlere başka ülkelere gitmek üzere Türk pasaportu verileceği ve pasaport sahibinin Beyaz Fırka Rus mültecisi olduğuna işaret edileceği açıklandı.

(30 Ekim tarihli gazetelerden, Cumhuriyetin İlk Yılı)

<p>Zonguldak'ta heyelan nedeniyle bir bölümünde çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapatıldı.</p><p>Ke

Zonguldak'ta heyelan! Yol trafiğe kapatıldı

İşgalci İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı

Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal tercihini yaptı! İşte dev derbinin 11'leri...

Dikkat: Bu otomobiller 350 bin TL ile 450 bin TL arası! Kaçıran adeta pişman oluyor