• $28,9208
  • €31,485
  • 1924.11
  • 8026.27
11 Ağustos 2023 Cuma

‘KUTSAL'sızlık

1

Eskiler demişler ki; üzerine yemin edeceği kutsalı olmayandan korkacaksın.

Biz de 26 Şubat 2023'te demişiz ki: Fatih Altaylı'nın ağzına (!) düşmekten her zaman korktum.

2

Fatih Altaylı'nın İslam'a mesafeli, hatta yer yer karşıt duruşu herkesçe malum. Keza diğer dinlerle de pek işinin olmadığı ortada.

Ancak, zannederdik ki; mesela 'Atatürk' gibi üzerine yemin edebileceği kutsalları vardır.

Lakin, Disney nam Platformun uygulaması nedeniyle anladık ki, Altaylı için Atatürk de sadece bir kaldıraçtan, bir kerteriz noktasından ibaretmiş.

Yani, sahiden de üzerine yemin edebileceği hiçbir kutsalı yokmuş.

3

Neymiş; onların/"bizim 100 yıldır Atatürkçü yapama(dığı)dığımız bir güruhu bir günde Atatürkçü, hatta Kemalist yaptı(mış)lar."

Bakar mısınız yediği herzeye. (Herze yemek: yersiz, saçma sapan söz söylemek)

Evvelemirde 100 yıldır yaptıkları faşistliği ikrar ediyor.

Sonra da sağa sola çamur sıçratarak Disney'e teşekkür ediyor.

Oysa (biz de 'mesele ağaç değil' gibi söyleyelim) mesele içerikten bağımsız olarak Disney adlı platformun tercihini sorgulamaktan ibarettir, hala anlamadınız mı?

100 YILLIK OYUN

"Taşnak ve Hınçak Örgütleri teröre başvurmak suretiyle Avrupa kamuoyunun ve siyasi çevrelerin dikkatlerini çekmeyi hesaplıyorlardı. Yapılacak eylemlere devletin güvenlik güçlerinin sert bir şekilde karşılık vereceğini düşünüyorlardı. Bu suretle, Batı kamuoyuna, Anadolu'da Ermeni kıyımı yapılıyor izlenimi verilecek ve Avrupalıların Osmanlı Devleti'ne müdahalesi sağlanacaktı. (...) Bu arada Patrikliğe Mateos İzmirliyan gelmişti. Yeni Patrik Ermeni örgütleri ile işbirliği yapıyor ve onların eylemlerini destekliyordu. Gerek Batılı devlet adamları gerekse gazeteciler ile temas kuruyor ve onlara 'amaçlarına ulaşabilmek için bütün araçlara müracaat ederek savaşabileceklerini, bu arada bazı suçsuz kimselerin zarar görmesinin de önemli olmadığını' söylüyordu."

(Vahdettin Engin, Pazarlık)

<p>Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin nes

2023 yılında 145 Van kedisi dünyaya geldi

Yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor! Limni Gölü Tabiat Parkı

Pekmez ve limon küründen sabahları tüketen yaşadı! Faydaları saymakla bitmiyor

İnsani ara bitti vahşet başladı... İşgalci İsrail Gazze saldırılarını yeniden başlattı