• $28,9209
  • €31,5598
  • 1895.77
  • 7948.6
28 Temmuz 2023 Cuma

Fındık ocağı

1

Hep merak ederdim; niçin fındık dallarının/ağaçlarının kümelenmiş şekline 'ocak' denir diye...

2

'Karadeniz Çepnileri' başlıklı Çalıştay vesilesiyle bir kez daha anlaşıldı ki 'ocak' kavramı bütün Türklerde olduğu gibi Çepni Türklerince de neredeyse kutsal kabul ediliyor.

Ocak kelimesi bizim geleneğimizde, hem Ortodoks İslam (ehli sünnet) anlayışında hem heteredoks yapılarda (alevilerde) merkezi ve hayati bir öneme sahiptir.

TDK sözlüğüne göre Türklerde ocak kelimesi, bildiğimiz biçimiyle 'ateş yakılan yer' olmasının yanında soy-sop-kol anlamında; dirlik ve düzenlik bağlamında kullanılmaktadır.

Türklere göre ocak eve, ev aileye eşittir neredeyse... Bu nedenle ocağın yanması; soyun-sopun, ailenin devamı anlamına geldiği gibi; 'ocağına incir dikilmesi', soyun kuruması, 'ocağına ateş düşmesi' acıyı ve elemi imgelemektedir.

'Aile ocağı' bütün Türk kavimlerine göre mukaddes atalar yadigarı olup her daim saygıya layıktır...

Mevlevi dergahının en kutsal yerleri eşik ve ocaktır.

Bektaşi tekkesinde kıble cihetinde bir ocak bulunur.

Yetmedi; bizler yeraltında ve yerüstünde cevher/maden çıkarılan yerlere ocak deriz;

Meyve ve sebze tohumu/gidesi dikmek/ekmek için açılan çukurun adı ocaktır.

Dahası; aynı amaç ve düşünceyi paylaşan insanların bir araya gelerek kurdukları teşkilata ve o teşkilatın mekânına ocak denir çoğunlukla.

3

'Ocak' nasıl ki sosyolojik açıdan soyu-sopu, aileyi, neslin devamını temsil ediyorsa; bu kelimenin iktisadi dünyada da karşılığı olması gerekir doğal olarak.

Bu nedenle olacak, Karadeniz Çepnileri iktisaden hayatlarında çok hayati bir yere sahip olan fındık dallarına/ağaçlarına 'ocak' ismini vermiş olmalılar...

Ruhaniyetlerine selam olsun.

4

Yaşlılıktan olsa gerek, bazı şeylere tahammül eşiğim iyice düştü...

Farkındaysanız Çalıştay'ın sadece I. oturumundan bahsettim. Oysa ilan edilen programa göre Çalıştay üç oturumdan müteşekkildi.

I.Oturumdan sonrakilere bilinçli olarak katılmadım.

Nedenine gelince;

Her ne kadar Çalıştayın adı 'Karadeniz Çepnileri' olsa da organizasyon komitesi Türkiye'nin dört bir tarafında mukim bulunan Çepnileri de davet etmişti.

İşte bu misafirlerden Balıkesir'den Çalıştay'a katılanlardan biri, Hanefi Bostan Hoca'nın tebliğinde, Karadeniz Çepnileri istisnasız ehli sünnettir... demesini bahane ederek;

Akademisyen hocaların politik davrandığından, gerçekleri sakladığından, saptırdığından bahisle; kendilerinin alevi olduğunu söyleyerek, neredeyse salonda terör estirdi, toplantıyı baskıladı ve sabote etti.

Kendince korsan bir bildiri sundu... Bu durum beni fazlasıyla irrite etmeye yetti...

Aynı sahneler oralarda da vuku bulur diye diğer oturumlara katılmadım.

İnsan düşünmeden edemiyor. Kendilerini 'alevi' olarak tanımlayan, hiçbir zaman ana gövdeyi temsil etmeyen bu insanlar hangi özgüvenle (söylediklerinin bilimsel ve tarihsel gerçekliğinin olup olmaması hiç önemli değil) böyle üstenci ve saldırgan davranabiliyorlar?

Düşünmeye değmez mi sizce de?

<p>İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yapılan açıklamada 'Akaryakıt Kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zama

Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı operasyon

İşgalci İsrail Gazze Şeridi'ne yardımları engelliyor

Dikkat: 300 bin TL ile 350 bin TL arası! Bu otomobiller adeta kapış kapış gidiyor…

Büyük Merdiven'' 1 Aralık'ta ziyaretçilere açılacak... Antik Mısır eserleri sergilenecek