• $28,9208
  • €31,485
  • 1924.11
  • 8026.27
16 Temmuz 2023 Pazar

‘YERLİ' UTANIR

1

Yasin Aktay, 8 Haziran 2023 tarihinde, Fransa'daki olaylar üzerine yazdığı yazıda çok önemli bilgiler vermenin yanında ufuk açıcı tespitlerde bulunuyor.

Bilimsel ve tarihi verilerden hareketle, özetle diyor ki Aktay;

Bildiğimiz anlamda, sahiden Fransız olan bir Fransız halkından bahsetmek mümkün değildir.

Fransız ulusu, bugünkü Fransız topraklarına kıta Avrupa'sından ve Akdeniz üzerinden gelen kavimlerin üst üste binmesi ve birbirlerine üstünlük sağlama savaşlarından artık kalanlarca inşa edilmiştir.

Önce devlet kurulmuş, devlet Fransız ulusunu oluşturmuştur...

Bu nedenle haklı olarak soruyor Aktay;

"Fransız adına ırkçılık yapanlar, ne yaptıklarını biliyorlar mıdır? Kimi hangi ırk adına dışlıyorlar? Kime nasıl bir ırk adına üstünlük taslıyorlar? Neyin peşindeler? Irkçılık nasıl bir imtiyaz duygusuna veya reel imtiyazlara gizlenerek inşa edilip öne sürülüyor?.."

Belli ki; tarih içinde şeceresi takip edilebilecek kadim ve soylu bir ırka dayanmayan Fransızlar bu eksikliklerini gidermek için, inşa olarak oluşturdukları kimliği sahici ve belirleyici kılmak adına ırkçılık yapmaktadırlar.

2

"Türk olan birisinin bu topraklarda (Anadolu'da) Türkçülük yapması çok zor bir şeydir.

Niye zordur?

Ayıp bir şeydir..."

Yukarıdaki alıntılar 2009 yılının 9. ayının 28'inde Neşe Düzel'in Mümtazer Türköne ile yaptığı mülakattan alınmıştır.

Diyor ki Türköne; "... Türkiye Cumhuriyeti kurulana kadar bu topraklarda Türk etnisitesine mensup bir Türkçü bile bulamazsınız."

Çünkü onlar, Anadolu'da yaşayan yerlilerdir, asıldırlar. Kavmiyet/Türklük doğal olarak yaşayageldikleri bir şeydir. Öteden beri kendiliğinden gelen bir olgudur, sonradan edinilmemiştir...

Ve büyük bir iddia ortaya koyuyor Türköne;

"Türkçülük yapan önemli isimlerin etnik kökeni Türk değildir. Mesela 1864'te 'Eski ve Yeni Türkler' adıyla ilk kitabını yazan Nazım Hikmet'in dedesi Mustafa Celalettin Paşa, Osmanlıya sığınmış (bir Polonyalı) ve sonrada Müslüman olmuştur. Mesela; bölge mebusunu "Türkçe Konuş" diye azarlayan, tiyatronun kurucusu ve Sadrazam Bulgar asıllı Ahmet Tevfik Paşa. Mesela, Türkçülüğün en önemli ismi olan, Kamus-i Türki'nin yazarı Şemseddin Sami... O da Arnavut kökenli. Mesela, Türkçülüğün diğer önemli isimleri Ömer Seyfettin ile Ahmet Hikmet Müftüoğlu Çerkez kökenlidir. Mesela Ziya Gökalp'in Kürt tarafının da olduğu tartışılır.

Zaten bu ülkede bir tek Anadolu'daki Türkler Türkçülük yapmıyorlar. Kürtler, Arnavutlar, Balkan kökenliler, Kafkas kökenliler ve özellikle Çerkezler... Ayrıca Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu gibi Rusya'dan Türkiye'ye iltica edip gelmiş dış Türkler yapıyor daha çok Türkçülüğü..."

3

Neymiş?

Asıl olan, olduğu gibi yaşayan hiçbir zaman doğallığını, atadan tevarüs ettiğini, kendiliğinden var olageleni bir ideoloji ve propaganda malzemesi olarak görmez.

Doğal halini, tabii olanı (dinini, ırkını, mezhebini) başkalarının başına kakılacak bir üstünlük olarak kabul etmez.

Velhasıl yerli Türkler, Türkçülük yapmaz.

Bu arada, yukarıda Türkçülük bağlamında söylediğimiz her şey, başta Kürtçülük olmak üzere diğer ırklar/kavimler için de geçerlidir.

Yani, yerli Kürt'te Kürtçülük yapmaz.

Yerli Kürt, PKK ve benzerlerinin Kürtlere dayattığı sonradan olma ve asıl olanı bozmaya matuf değerleri dikkate almaz...

100 YIL ÖNCE

"Ben Cumhuriyetçiyim (...) Fakat Cumhuriyetçi olmakla beraber bu kelimeye bir put gibi tapmam. Bir Cumhuriyetin kıymeti onu idare edecek ellerdedir (...) Cumhuriyet alkış ile, dua ile, şenlik ve şehr-i ayin ile yaşamaz. Onu yaşatmak ister. Cumhuriyet ancak hüsn-i idare ile yaşar..."

(Hüseyin Cahit Yalçın, Tanin Gazetesi 31 Ekim 1923)

<p>Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin nes

2023 yılında 145 Van kedisi dünyaya geldi

Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor! Limni Gölü Tabiat Parkı

Pekmez ve limon küründen sabahları tüketen yaşadı! Faydaları saymakla bitmiyor