• $28,8965
  • €31,7024
  • 1899.24
  • 8021.72
30 Haziran 2023 Cuma

‘Mahallede kalmak'/1

Okuyucularımızın Kurban Bayramı'nı tebrik eder, nice sağlıklı ve huzurlu bayramlar dileriz...

1

Öteye giden bir dostu anmak üzere bir araya geldiğimiz toplantıda kullandı Yaşar Düzenli Hoca bu kavramı;

Mahallede kalmak... önemlidir dedi.

Ve devam etti; mahalle bizim yaşadığımız ve durduğumuz fıtri mekandır,

Mahalle dışarıda sıkıldığımızda, sıkıştırıldığımızda iltica ettiğimiz ana kucağıdır,

Mahalle, insanlığımızı tartıya çıkardığımız, dostluğu zorlu sınamalara tabi tuttuğumuz, savunma siperlerini muhkem kıldığımız mekanlardır.

Mahalle, güçlü bir iradeyle ve özgürce ibadetlerimizi ikame ittiğimiz kutlu mekanlardır.

'Hal'den türeme 'mahal'dir.

'Durmak'tan kinaye sözleri ve şeyleri anlamlandırabildiğimiz yerdir.

Arkamızı kollama ihtiyacı hissetmeyeceğimiz kal'adır.

Bunun yanında hiçbir mahalle, diğer mahallelerden tecrit edilmiş olmadığı gibi, mahallenin sokakları ve köşeleri de yeknesak birbirinin aynı değildir.

Yani mahalle, nefes alıp veren, yaşayan ve kâfi miktarda iyiliği ve de kötüyü bünyesinde bulunduran,

Tabii olarak var olan ve yaşayan bir şeydir.

Dolayısıyla mahallede birlikte yaşamak, yardımlaşmak, diğerkamlık, başkasının ayıbını ve günahını örtmek, sevinmek-üzülmek ne kadar doğal ve asıl ise;

Ayrı düşmek, tartışmak, çatışmak, eleştirmek de o kadar tabii ve haktır...

Böyle olunca her mahallede mutlaka 'ıslah ediciler' bulunmaktadır/bulunmalıdır.

Buradaki 'ıslah'ı jakoben, üstenci bakış açısı sahiplerinin nezdindeki 'ıslah etme'/adam etme ile bir tutmayın sakın.

Salah, salih, sulh, ıslah, muslih, maslahat, ıstılah vs. kelimeler aynı kökten olup; genel de barış manasında kullanılan Selam ve İslam kelimeleriyle akrabadır.

Arapça kökenli olmasına rağmen, kadim İbranice, Aramice, Farsça gibi dillerde de yer almaktadır.

Yukarıdaki akraba kelimelerin Türkçe karşılığı ise; iyi olma, uygun olma, yararlı, geçerli olma, barışı temin etme, refahı sağlama, düzen kurma, sistem inşa etme, adaleti-huzuru tesis eyleme, uzlaşma sağlama, doğruluk, dürüstlük, nefret ve düşmanlığa son verme, barıştan yana olma gibi kelimelerle açığa çıkar.

Görüldüğü gibi mahallenin ıslah edicileri, mahalleyle hemhal olmuş, her halükârda mahallenin/mahallelilerin iyiliğini düşünen, mahallede asayişi ve huzuru sağlayan, mahallenin refahını artırarak namerde muhtaç olunmasını önleyen kişilerdir.

Böyledir de, az önce işaret ettiğimiz gibi mahallede de yanlış yapan, hata eden, fitne çıkaran, zulmeden kişiler ve/veya guruplar hiç eksik olmaz.

Bu nedenledir ki mahallenin ıslah edicilerinin bir görevi de öncelikle hata üzre olanı, yanlış yapanı uyarmak, onları ikaz etmek ve dahi nasihatte bulunmaktır.

Sonuç alınamadığı durumlarda kötülüğü faşetmek ve önlenmesi hususunda yetkilileri, mahallelileri uyarmaktır.

Eğer mahallede uyarı-ikaz-nasihat-eleştiri mekanizmaları işlemiyorsa/işleyemiyorsa

O mahal artık mahalle olmaktan çıkmış 'site'ye dönüşmüştür.

<p></p><p>Çanakkale'nin Yenice ilçesinde sağanak nedeniyle İncesu ve Başaklar derelerinin taşması so

Çanakkale'de şiddetli yağışlar nedeniyle dereler taştı

Böyle balık tutma yöntemi görmediniz! İzleyenler gözlerine inanamadı

Edin Dzeko'dan itiraf! ''Fenerbahçe'ye gelmemin en büyük nedeni...''

İstanbul Arnavutköy'de İETT durağında dehşet! Oğlunun ölüm yıl dönümünde eski dünürüne kurşun yağdırdı