• $28,9391
  • €31,6088
  • 1896.63
  • 7948.6
11 Haziran 2023 Pazar

İçeriden-dışarıdan Ebu Zer-Bakunin ve Proudhon

1

Rivayet odur ki; Ebu Zer el Gıfari Müslüman olan ilk beş kişinin arasındadır.

Ebu Zer'in mensup olduğu Gifar aşireti yol kesmekle, kervan soymakla, vurmak ve kırmakla maruftur. Bizzat Ebu Zer'de Müslüman olmadan önce bu eylemlere katılmış, iri yarı, gözü pek bir insandır.

Yine rivayet odur ki; Hz. Peygamber Gifar kabilesinden birinin Müslüman olmasını hayretle karşılar.

Kaynakların bildirdiğine göre Ebu Zer, Müslüman olduktan sonra gidip Kabe'nin orda bunu ilan eder ve güzel bir dayak yer. İkinci gün tekrar aynı şeyi yapar ve yine dayak yer.

Bunun üzerine Hz. Rasul onu kabilesinin yanına gönderir ve ben haber vermeden gelme diye tembihler.

Daha sonra ise vefatına kadar Hz. Muhammed'in yanından ayrılmaz...

Hz. Rasul'un vefatından sonra, Muaviye'nin valiliği sırasında Şam'da ikamet ederken:

Muaviye ve yönetimde görev alanların ve toplumun ileri gelenlerinin lüks içinde yaşamaları, halka haksız vergi salınması, adaletsizliklerin ve kayırmacılığın azgınlaştığı bir dönemde;

Muaviye'yi ve mal biriktiren Müslümanları şiddetle eleştirir,

Der ki; "Altın ve Gümüş'ü Allah yolunda sarfetmeyip biriktirenlere Allah, elem verici azab vadetmiştir."

"İhtiyaç fazlası mal biriktirilmeyip Allah yolunda harcanmalıdır..."

Bu eleştiriler insanlar nezdinde karşılık bulur ve toplumsal bir harekete dönüşür.

Muaviye'nin bütün ikazlarına/tehditlerine rağmen konuşmaktan vazgeçmez, o da Halife Osman'ı durumdan haberdar ederek şikâyette bulunur.

Hz. Osman Ebu Zer'i Medine'ye çağırır. Ancak Ebu Zer Medine'de de konuşmaya, haksızlıkları ve yanlışlıkları dile getirmeye devam eder.

Bunun üzerine Halife Osman'a karşı isyan hazırlığında bulunan bir gruptan liderlik teklifi alır, bu durumu şiddetle reddettiği gibi açığa çıkmasına ve tehlikenin önlenmesine vesile olmasına rağmen,

Bir türlü susmadığı için Halife onu, kabilesinden insanların yaşadığı Rebeze'ye gönderir/sürgün eder ve Ebu Zer el Gıfari orada vefat eder. (652)

Allah Rasulü'nün "Gökkubbenin altında, yeryüzünün üstünde Ebu Zer'den daha doğru sözlü kimse yoktur" dediği rivayet edilen Ebu Zer, kendisinden sonra ve elan 'eleştiri'nin sembolü olmuş ve adı böylece sembolleşmiştir...

Gözden ırak tutulmaması gereken bir husus ta; Ebu Zer'in eleştirisi bir anlamıyla nasihat niteliğindedir de...

2

İlk kez 'anarşizm'den bahseden Proudhon'dur (1809-1865 Fransız), anarşizmi sosyolojik bir disiplin olarak ilk tanzim edense Bakunin'dir (1814-1876 Rus).

Bunların ortaya koymuş olduğu anlayış;

Her koşulda her türlü otoriteye karşıdır,

Devlete, STK'lara, derneklere, vakıflara karşıdır.

'Birey'i kutsallaştırarak, ancak özgür bireyler arasında iletişime imkân ve olanak tanır.

Anarşizme göre devlet doğası gereği kötüdür, dolayısıyla devlet aygıtı sayılan; vergi salınması, askerlik, polislik, kanun yapılması gibi hususlar memnudur.

Velhasıl hiyerarşik, örgütlü, kurgusal bütün yapılara karşı eleştirel yaklaşırlar.

Ancak anarşistlerin eleştirileri yıkıcı, tahripkâr, yok etmeye matuf saldırgan bir eleştiridir.

3

Şimdi sorulması gereken hayati soru şudur;

Proudhon ve Bakunin gibi saldırganlar her zaman olduğu gibi, bunlara karşı tedbir de her zaman mümkündür.

Zira, anarşistler her türlü yapıya dışarıdan saldırırlar.

Saldırı dışarıdan olunca; savunmak için kale yaparsın, sur dikersin, hendek kazarsın, mayın döşersin, tel çekersin, karada ve havada savunma kalkanı oluşturursun, kalbini kapatırsın, zihnini diri tutarsın, aklını kullanırsın vs, vs.

Ya, eleştiri, Ebuzervari bir şekilde içeriden olursa?

O Ebu Zer ki; muhtemelen eleştirilerini dile getirirken, Halifeyle veya Vali ile diz dize oturuyordu ve hızını alamayıp Halife'nin ve/veya Vali'nin dizine vurup "Yanlış yapıyorsun ya Halife, haktan ve adaletten sapıyorsun ey Vali..." diyordu.

Onun yıkmak diye bir derdi yoktu, ikaz edip uyarıyordu, hatta eskilerin mesellerinden örneklerle nasihat ediyordu.

Lakin yanlışların ve haksızlıkların karşısında susması da söz konusu değildi.

Yoksa Ebu Zer el Gıfari 'Ebu Zer' olamazdı.

4

Bilmem, meramımı anlatabildim mi?

5

Testiyle su almaya gönderdiği çocuğu önceden okşayan (!) Hoca Nasreddin'e selam olsun...

<p>Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden Uludağ, kar yağışının başlamasıyla ziyaretçilerini ağırlama

Garip sesler çıkaran tatilci anne ayıyı çileden çıkardı... Saldırı anı kamerada

İşgalci İsrail Gazze Şeridi'ne yardımları engelliyor

Dikkat: 300 bin TL ile 350 bin TL arası! Bu otomobiller adeta kapış kapış gidiyor…

Büyük Merdiven'' 1 Aralık'ta ziyaretçilere açılacak... Antik Mısır eserleri sergilenecek