• $7,4126
  • €9,0363
  • 441.833
  • 1542.45
19 Mart 2016 Cumartesi

Klasiklere yönelmek

H. Hümeyra Şahin
H. Hümeyra Şahin
YAZARIN SAYFASI

Siyasi gündem, etrafımızı çepeçevre kuşatmışken, bir düşünce okulundan söz etmek belki hepimize bir nefes aldırır. Klasik Düşünce Okulu, bir grup akademisyen öncülüğünde programlanan bir eğitim projesi. İlgililerini, kitapların soyağacında erken dönemlere kadar götürüyor. İslam medeniyetinin farklı disiplinlerinde, İslam düşüncesinin birikimini temsil eden metinleri raflardan indirip, dört yıllık bir program dâhilinde üniversiteli gençlerin masasına taşıyor. Programın öncelikli amacı, İslam medeniyet ve kültürüne dair lisansüstü çalışmalarda karşılaşılan altyapı yetersizliği sorununa çözüm üretmek. Gerçekten, alanın temel klasiklerine vakıf olmadan yapılan lisansüstü çalışmaların hali ortada. İkinci el kaynaklarla yapılan tezlerde, ciddi bir mahiyet, kavrayış ve nitelik sorunu ortaya çıkıyor.

Öte yandan klasiklere dönmek, akademik dünyaya hâkim oryantalist diskurun İslam düşüncesi üzerindeki gölgesinin kalkması adına da önemli bir adım. Üç yüz yıldır Batı düşüncesinin hegemonyası altındaki zihinsel kilitlenmeleri ortadan kaldırmak, ontolojik ve epistemolojik sorgulamalara alan açmak adına da kıymetli bir girişim. Küreselleşen dünyanın homojenleştirici kısırlığına karşı duruş da denebilir.

Modernlik, sekülerlik, rasyonellik, postmodernlik gibi düşünsel argümanların dünyayı kuşattığı bir ortamda, Batı dışı medeniyet anlayışlarının gramerine yönelmek büyük bir ihtiyaç. İslam medeniyetinin kodları da, bu klasik eserlerde gizli. Fakat bu yöneliş, elbette gündelik sorunlara çözüm üretmek gibi pratik amaçlara indirgenmemeli. Zira bu, klasik eserleri de bir tüketim metaı haline getirebilir. Önemli olan onları kendi geleneği içinde, kendi otantikliği içinde anlamaya çalışmak ki,

Klasik Düşünce Okulu’nun açtığı pencere de bu olsa gerek.

Bu eğitim girişimi, kelamdan tasavvufa, felsefeden belagata, İslam düşüncesinin temel metinlerini Türkçeye çevirmeyi de amaçlayan parlak bir fikir. Umarız, amacına ulaşır ve Molla Sadra’dan Farabi’ye, Fahreddin Razi’den Maturidi’ye, Gazali’den Molla Fenari’ye nice önemli ismin külliyatını sahih manada ilme talip gençlerin gündemine taşır.

Klasikler, zamanı aşan metinler. Okurlarına söyleyecekleri, hiçbir zaman tükenmiyor. Her çağda yeniden okunup, yorumlanmayı bekliyor. Klasik eserler, okunup anlaşıldıkça, temsil ettiği medeniyet anlayışının dinamizmi de artıyor. Batı üniversitelerindeki ‘Klasik Çalışmalar’ bölümleri, Antik Yunan ve Roma mirasını her gün yeniden gündeme taşıyarak, Batı’ya yön veren düşünsel mirası da güçlendirmiş oluyorlar. Klasiklerin tozlu raflara terk edilmesi ise, medeniyetlerin hem egemenlik alanlarını, hem de mensuplarını yavaş yavaş yok ederek söz konusu medeniyet anlayışının silikleşmesine yol açıyor. Hayat damarlarını kurutuyor.

Klasik Düşünce Okulu da, belki bir gün Türkiye üniversitelerinde kurulacak ‘Klasik Çalışmalar’ bölümlerinin açılmasına nüve teşkil eder. İçinde bulunduğumuz zihinsel gerilimleri hafifletecek bir etki ile toplumca bizi sahih olana yönlendirir.

<p>HDP Esenyurt ilçe binasında asılı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterleri

HDP binasına baskın

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park buz tuttu

Jason Statham Antalya'da kurşun geçirmez camlı villada kalıyor