• $8,5243
  • €10,1153
  • 494.47
  • 1431.78
5 Kasım 2013 Salı

22. başlık

BRÜKSEL 

AVRUPA Birliği ile Türkiye 30 Haziran 2010 tarihinden sonra ilk kez, yeniden bugün aynı masaya oturacak. 
AB bu yüzyılın başında gerçekleştirdiği genişleme dalgaları ile 27 ülke, 271 bölge ve toplam 493 milyon nüfustan oluşan bir birlik haline geldi. Genişleme AB içerisinde bölgeler arası farklılıkların daha artırdı. Bu nedenle de 22. başlık olan “Bölgesel Politika”lar müzakere faslı son derece önemli hale geldi. 

Bölgesel Politika, temel olarak bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkların azaltılmasına yönelik bütün çalışmaları kapsamaktadır. Yapısal Araçların Koordinasyonu AB’nin finansal aracı olan Yapısal Fonlara ilişkin genel hükümleri içeren çerçeve tüzük ve bu çerçeve tüzüğe bağlı olarak her bir yapısal fonu konu alan tüzüklerin uygulanması ve fonların kullanımına yönelik mekanizmanın oluşturulması çalışmalarını kapsar. 

Avrupa Birliği, üye ülkeleri arasındaki sosyo-ekonomik farklılıklar ve ülkelerin kendi bölgeleri arasındaki dengesizliklerin azaltılması ile sosyo-ekonomik entegrasyon ve uyumu sağlamak için “Bölgesel Politika” geliştirme ihtiyacı duyuyor. Ekonomik ve siyasi bütünleşme amacı çerçevesinde AB kuruluşundan itibaren bir dizi ortak politika oluşturdu. 1975 Roma Antlaşması’ndan itibaren, “Bölgesel Politikalar” bölgeler arası farklılıkları gidererek kalkınmanın yaygınlaşması amacıyla AB’nin en önemli politikalarından biri haline geldi. 
AB, uzun bir aradan sonra, AB entegrasyonunun en önemli başlıklarından biri olan 22. başlık “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” faslını müzakereye açıyor. 

AB ile Türkiye daha önce 13 fasıl açtı ve 1 faslı geçici olarak kapattı. 22. başlık olan “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” faslı ile 14’e çıktı: 

- 25. Fasıl: Bilim ve Araştırma, Avusturya dönem başkanlığında 12 Haziran 2006’da açıldı ve geçici olarak kapatıldı. 
- 20. Fasıl: İşletme ve Sanayi Politikası, Almanya dönem başkanlığında 29 Mart 2007’de açıldı. 
- 18. Fasıl: İstatistik, Almanya dönem başkanlığında 26 Haziran 2007’de açıldı. 
- 32. Fasıl: Mali Kontrol, Almanya dönem başkanlığında 26 Haziran 2007’de açıldı. 
- 21. Fasıl: Trans - Avrupa Ağları, Portekiz dönem başkanlığında 19 Aralık 2007’de açıldı. 
- 28. Fasıl; Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, Portekiz dönem başkanlığında 19 Aralık 2007’de açıldı. 
- 6. Fasıl: Şirketler Hukuku, Slovenya dönem başkanlığında 17 Haziran 2008’de açıldı. 
- 7. Fasıl: Fikri Mülkiyet Hukuku, Slovenya dönem başkanlığında 17 Haziran 2008’de açıldı. 
- 4. Fasıl: Sermayenin Serbest Dolaşımı, Fransa dönem başkanlığında 19 Aralık 2008’de açıldı. 
- 10. Fasıl: Bilgi Toplumu ve Medya, Fransa dönem başkanlığında 19 Aralık 2008’de açıldı. 
- 16. Fasıl: Vergilendirme, Çek Cumhuriyeti dönem başkanlığında 30 Haziran 2009’da açıldı. 
- 27. Fasıl: Çevre, İsveç dönem başkanlığında 21 Aralık 2009’da açıldı. 
- 12. Fasıl: Gıda Güvenliği Veterinerlik ve Bitki Sağlığı, İspanya dönem başkanlığında 30 Haziran 2010’da açıldı. 

Bugün saat 12’de yapılacak Hükümetler Arası Konferans (HAK) ile 22. fasıl açılacak. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın Türkiye’yi temsil edeceği toplantıyla 3,5 yıl aradan sonra yeni bir müzakere başlığıyla Türkiye, AB yolculuğuna devam edecek. 

Avrupa basını faslın açılmasını “Türkiye ile müzakereler yeniden başlıyor” şeklinde yorumladı. Oysa, müzakereler zaten devam ediyordu. Hiç alakası olmamasına rağmen, sadece iç politikaları nedeniyle, Kıbrıs Rum Kesimi, Fransa ve daha sonra da Almanya faslın açılmasına bir türlü izin vermiyordu. 
22. başlığının açılmasıyla AB ile Türkiye ilişkilerinin yeni bir ivme kazanması bekleniyor. 

<p>Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin arttığı dünyamızda hukuk alanında bilmediğimiz ya da eksik bild

Aile içinde şiddetine maruz kalanlar ne yapmalı?

Iğdır'da yıkılan cezaevinin yerine yapılan sosyal yaşam alanı ilgi görüyor

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Uludağ'da yangın ihtimaline karşı helikopterli denetimler artırıldı