• $13,5304
  • €15,3091
  • 796.923
  • 1910.29
26 Ağustos 2011 Cuma

Yeni uygarlığın yıldızı

Dünya son on yılda yeni bir uygarlık sistemine doğru olağanüstü bir hızla bir geçiş yaptı. Bu yeni uygarlık sisteminin içeriği sadece yaşadığımız dünyada ortaya çıkan teknolojik gelişmelerden ibaret değil. Zira uygarlık olgusu, esasen insanın zihin dünyasının sınırlarıyla ve düşünce kalıplarıyla ilgili bir tanımlama. Temel meselemiz artık 'nasıl yapıyoruz?' değil, 'nasıl düşünüyoruz?' sorusunda saklı. Eskisinden farklıyız; farklı algılıyor, farklı düşünüyor, farklı yansıtıyoruz.
Medya iletişim araçları, algımızın oluşmasında, düşüncemizin şekillenmesinde ve yansıtış biçimimizin düzenlenmesinde en etkili aygıtlar. Medya aktörleri hem bir bilginin oluşum sürecinde etkililer, hem aktarımında, hem de sonuçlarının şekillenmesinde. Bir eylemin varlığı ya da yokluğu, iyiliği ya da kötülüğü, olumlu ya da olumsuz sonuçlar yaratabilmesi medyanın onu ele alış biçimine bağlı. Tam da bu nedenle medyanın kontrolü dünyadaki tüm siyasi aktörleri cezbediyor. Devletler de, devlet olmayan aktörler de medya ile şu veya bu biçimde bir denetim ilişkisi kurmaya çalışıyorlar.
Medyanın bir kısmı bu kontrol ilişkisini canı gönülden kabullenirken, bir kısmı bu duruşun bedelini ödüyor, diğer bir kısmı ise durduğu yerden nemalanmayı sürdürüyor. Egemenlerin düzeni değiştikçe pozisyonların yer değiştireceğinden kimsenin kuşkusu yok. Bu kabullenilmiş duruşun, kabullenilmiş kaderi de bu zaten. Kazananlar kaybediyor, kaybedenler kazanıyor ve bu süreç devam ediyor.
Bir de 3. Medya var. Kontrol altında tutulmaktan hoşlanmayan, kendisini en özgür alana, sanal ortama doğru kaydıran türev iletişim aktörleri onlar. Basılı ya da görsel medyadan çok daha etkin bir pozisyona doğru yerlerine yerleşiyorlar. Yeni uygarlığın lokomotifi rolünü üstleniyorlar. Kendileri koştukları gibi, peşlerinden kocaman bir insan uygarlığını çekiyorlar. Tarım ve sanayi uygarlıklarının yansımaları olan zihinsel kalıpları değiştiriyor, ruhani ile materyalist dünyanın arasında sıkışan insan zihnini yeni kalıplara döküyorlar.
Artık insan zihni 'www.' kodlu adresleri tıpkı kendi ev adresi gibi kolayca ezberliyor. İnternet kullanımı şimdilerde mutfak robotu kullanımından daha yaygın. Internet World Stats'ın verilerine göre sadece Asya'da 1 milyara yakın kullanıcı var. Bu rakam 2000 yılında 100 milyon civarındaydı. Avrupa'da internet kullanıcıları 500 milyona, K. Amerika'da ise 300 milyona yaklaşmış durumda.
Yeni uygarlığın bireyleri sosyal medyayı da çok sevdiler. Facebook ve twitter aracılığıyla bilgi paylaşımı yazılı ya da görsel basının yetişebileceğinden çok daha hızlı ve kapsamlı. Kontrol edilmesi son derece güç bir mecra olan bu sanal dünyada halk hareketleri organize edilebiliyor, rejimler devriliyor, seçimler kazanılıyor. Twitter 6 yılda 200 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Gazeteciler, entelektüeller, siyaset adamları anlık bilgi ve yorumlarını interaktif biçimde bu ortamda geniş kitlelere ulaştırabiliyorlar.
Facebook ise 7 yıllık bir geçmişe sahip ve 750 milyon kullanıcısı var. İnsanları buluşturuyor, konuşturuyor, arkadaş kılıyor. Sadece ABD'de 154 milyon kişi facebook kullanıyor. 2. Endonezya ve 3. Hindistan'dan sonra gelen ülke ise Türkiye. 4. Sıradaki ülkemizde 30 milyon kişi facebook hesabına sahip. 29 yaş altı nüfusumuzun %38'i, bu mecrada aktif.
Bu durumun çok önemli ekonomik sonuçları da var. İnternet ortamı yeni bir kültür, sanat ve pazar alanı. Pazar yerine ulaşmak bir tuş uzaklığında. Üstelik ödemenizi yapmak için de sadece bir tuş kullanmanız yeter. Bu yeni uygarlık düzeni bireylerin tercihlerini, düşünce sistematiklerini, bilgi ile ilişkilerini yeniden kurguluyor. Buna herkesten önce biz Türklerin adapte olmuş olması sevindirici. Sanayi toplumu olmak için bir ömür tüketen bizim nesilden sonra, gençlerimizin tüm dünyada sanayi sonrasının öncüleri olması Türkiye'nin 'yükselen yıldız' olarak tanımlanmasını sağlıyor. Ne hoş!

<p class='MsoNormal'> </p>

Galatasaray kötüye gidiyor

Hurdalıktan alınan arabanın muhteşem değişimi

Sırları çözülemeyen birbirinden ilginç fotoğraflar! Gerçek oldukları iddia ediliyor

Kendisi küçük etkisi çok büyük! Kansere savaş açıyor