• $15,9399
  • €16,7883
  • 926.393
  • 2394.83
15 Ekim 2011 Cumartesi

Vergi ve fiyatlar artacak, asırı ithalatın faturası böyle olur!

Orta Vadeli Program sonunda ilan edildi. Program çok tartışılacak; ama önce tanımamız gerek. Aşağıda OVP'nin genel büyüklüklerini özet tablolar halinde vermekteyiz. OVP aslında 2014 yılına kadar tahminler içerse de, 2012 yılının büyük belirsizlikler içermesi nedeniyle, biz 2012 sonrasını verdiğimiz tablolara almadık. Aşağıdaki birinci tabloda ilk dikkati çeken, GSYİH reel büyümesinde 2011 için yüzde 7.5 gibi oldukça yüksek  bir büyüme oranından sonra, 2012 yılında yüzde 4 civarında bir reel büyümeye inilmesi olgusudur. Bizce bu daralma, hem yurtdışındaki kötümser gelişme beklentilerinden, hem de ülke içinde gerek maliye politikasında gerekse de para politikasında oldukça sıkı bir yapı planlanmış olmasındandır. Yani zamlar gelecek. Tabii ki 2009 gibi negatif bir büyümeye geri düşmemiz olasılığının düşük olduğunu biliyorduk, ama yüzde 4 büyümeye düşmek için kemerler sıkılacak. Kemer sıkılınca da 2012 yılında isitihdamda daha da toparlanma beklentisi zayıf ve bu konu tartışmaların merkezinde olacak!

"kk1.20111014205859.jpg"

Dış dengesizlik, döviz kuru ile düzeltilemez
İKİNCİ tabloda ise dış dengeyle ilgili OVP büyüklüklerini bir araya getiriyoruz. Burada dikkati çeken de, dış dengede toparlanmanın 2012 yılının ötesine sarkacağı, yani yavaş gerçekleşeceği olgusudur. Bu da popülist kötümserlerin ağzında sakız olacak bir konu. Ülkemizin dış dengesizliği yapısal bir sorun olup, döviz kuru ile kolay kolay düzeltilemez ve kurdan çok daha fazla dış Alemin gelir düzeyindeki gelişmelere bağlıdır. Tabii ki petrol fiyatı da döviz kuru gibi önceden tahmini oldukça zor bir kalemdir. Vurgulanması gereken bir husus, ülkemizdeki iktisat yorumcularının 'kurkolik ve popülist' olmaları nedeniyle kurdan enflasyona geçişliliği göz önüne almamaları ve sadece akım büyüklüklerine bakarak bilançolara, yani döviz borçlusu taraflara etki eden kur kökenli tahribatı dikkate almamalarıdır.

Türkiye krizde dünya genelinden olumlu ayrışacak
ENFLASYONUN 2011 sonunda planlanandan daha yüksek olacağı zaten kur gelişmeleri ve Merkez Bankası açıklamaları sonrasında bilinen bir olguydu. 2012 için enflasyon hedefinin biraz fazla iyimser olduğunu düşünüyoruz. Ancak bütçe açığınınn neredeyse sıfırlanacak olması ve kamu borç stoğunda yüzde 40 eşiğinin altına inecek olmamız cari açık konusunda en önemli güvence. Tabii maliye politikası oldukça sıkı olacak ve böyle olması da gerekiyordu. Özelleştirme hedefleri de gerçekleştirilirse Türkiye krizde dünya genelinden önemli boyutta ayrışmış olacak! Tabii birçok üründe vergi ve fiyat da artacak. Aşırı ithalatın faturası her zaman böyle olur!

"kk2.jpg"

Patronlardan 'sınıra yaklaşıyoruz' eleştirisi
TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, dolaylı vergilerin kolay toplanan vergiler olduğunu belirterek, 'Ancak her vergi kaynağının bir sınırı vardır ve o sınıra yaklaşıyoruz'' dedi. Dün açıklananan vergi oranlarının bu çerçevede bir değerlendirmesini yapmak istediğini ifade eden Boyner, konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Dolaylı vergiler kolay toplanan vergilerdir, ancak her vergi kaynağının bir sınırı vardır ve o sınıra yaklaşıyoruz. Kayıt altında olmasının ve anında ulaşmanın verdiği kolaylıkla toplanan vergi gelirleri sürdürülebilir değildir.'

<p> </p>

İsveç terör örgütü PKK'ya neden destek veriyor?

Perlit'e talep yağıyor! Dünyadaki rezervinin yüzde 75'i Türkiye'de

Çinliler sonunda bunu da yaptı! Kendi kendine giden yemek arabasıyla yemek hizmeti başladı

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklama