• $8,4547
  • €10,273
  • 500.555
  • 1441.33
18 Kasım 2015 Çarşamba

Seçimler bütçeye hasar vermemiş!

Ekim ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşme sonuçları açıklandı. Seçimlerin hemen öncesinde olması nedeniyle ekim ayındaki bütçe performansı önem taşıyordu. Açıklanan verilere göre geçen yılın aynı ayında 3 milyar TL açık veren bütçe bu yıl Ekim ayında 7.2 milyar TL fazla vermiş. Aylık dalgalanmaları bir yana bırakırsak yılın ilk on ayında da geçen yıl 14.9 milyar TL olan toplam bütçe açığı bu yılın aynı döneminde 6.2 milyar TL’de kalmış. Bu sonuçlar kasım seçimlerinin bütçe üzerinde tahribat yapmadığını, seçim döneminde bütçe disiplininden uzaklaşılmadığını gösteriyor.

Aşağıda ana kalemler itibarıyla özetlediğimiz tabloda da görüldüğü üzere merkezi yönetim bütçesinde hem bütçe açığı toplamında hem de faiz dışı fazla rakamında yıl sonu hedeflerine uygun bir performans söz konusu. Ekim ayındaki toparlanma ile birlikte Eylül ayında bütçede görülen göreceli gevşemenin etkisi de azalmış. Faiz dışı denge rakamında yıl sonu hedefi 33 milyar TL iken bu rakam ilk on ayda 41.2 milyara ulaşmış.

Tablonun gelirler tarafına baktığımızda toplam bütçe gelirlerinin yüzde 14.5 oranında arttığını görüyoruz. Enflasyon etkisi arındırıldığında bütçe gelirleri reel olarak yüzde 6.4 oranında artmış. Bu artış vergi gelirlerinde ilk on ayda nominal yüzde 16.3 ve reel yüzde 8.2 oranına ulaşmış. Aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere, vergi gelirlerinde görülen reel artışlar hem ekonomik aktivitedeki canlanmadan hem de tahsilat performansında görülen iyileşmeden kaynaklandığı için, yükselen bir trend içinde olması son derece önemli.

Reel vergi geliri artışları son bir iki aylık dönemde bir miktar yavaşlamıştı. Grafikte de görüldüğü üzere, Ekim ayıyla birlikte reel artış oranı yeninden hızlanmış. Bu temponun devam etmesi ekonomik aktivitede canlılığa işaret eder. Seçim döneminin hasarsız geçilmiş olması ve politik belirsizliklerin ortadan kalkması nedeniyle ekonomik aktivitede bir miktar toparlanma olması çok da sürpriz sayılmamalı.
Ayrıca, harcama kalemleriyle karşılaştırıldığında, gelir artışının daha hızlı olduğunu görüyoruz. Bu da bütçe performansında ilerisi açısından olumlu sinyal veriyor. Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 12.4 oranında artan faiz dışı harcamalar enflasyon etkisi ayıklandığında reel yüzde 4.5 oranında artmış. Bu oran gelirlerdeki artış oranının altında olduğu için bütçe disiplinini tehdit etmiyor. Hatta, bütçe hedefleri göz önüne alınarak değerlendirildiğinde harcama kalemlerinde bir miktar ekstra artış görüleceğini tahmin ediyoruz. Ancak hem seçim vaatlerine ilişkin maliye politikaları açısından, hem de GSYH büyümesine kamu harcamaları yoluyla yapılacak katkılar açısından bütçe performansındaki gelişmeler yakından izlenecek.

<p>Bedir Acar: </p><p>'Kur'an'da iki yerde geçen ve Hz. Ya'kūb'un ikinci adı veya lakabı olan İ

Vicdan öldüğünde geriye ne kalır?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, emekli öğretmenlerle çevrim içi bayramlaştı

İşgalci İsrail, içlerinde hamile bir kadınında bulunduğu ailenin tüm fertlerini öldürdü

Mehmetçiğin dikkati Doğu Akdeniz'de faciayı önledi