• $15,8769
  • €16,8435
  • 942.556
  • 2372.35
13 Aralık 2012 Perşembe

Özel taraf durdu, kamu destek dayadı!

Yılın ilk iki çeyreğinde sırasıyla yüzde 3.4 ve 3 oranlarında büyüyen Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte sadece yüzde 1.6 oranında büyüdü. Ancak büyümenin cari dengede giderek büyüyen açığı azaltmak için bilerek düşürüldüğünü de unutmamalıyız. Avrupa kaynaklı riskler ve Suriye ile ilgili risk algılamalarının etkisi, içeride siyasi karmaşa ve kavgalar ve Güneydoğu sorunu da göz önüne alınmak zorunda. Bu da büyümede planlanandan daha fazla bir düşüş getirdi .
Daha da iyi bir gösterge olan, mevsimsel dalgalanmalara ve düzeltilmiş büyüme verilerinde ise ekonominin bir önceki çeyreğe göre sadece binde 2 oranında büyüdüğünü görüyoruz. 2. çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş büyüme oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.7 olmuştu. Bu durum ekonominin üçüncü çeyrekte yerinde saydığına işaret ediyor.

İÇ TALEP GERİLEDİ
Büyüme verilerinin detaylarına iki farklı şekilde bakılıyor. Biri üretim diğeri de talep yani harcama tarafı. Dün üretimin hangi sektörlerde yapıldığına baktık. Bugün talebi yani harcamaların detayını aktaracağız. Ancak bakılması gereken esas gösterge salt büyüme oranları değil bakılan her sektörün büyümeye katkısıdır. Her harcama grubunun büyümeye katkısını, sektörün toplamdaki payı ile artış veya azalış oranlarını çarparak buluyoruz. Çıkan sayıya  'büyümeye katkı' diyoruz. Katkılar yuvarlanarak tabloya yazıldığı için toplamda küçük bir sapma ortaya çıkar.
Verilerin detayına inildiğinde harcama tarafında iç talebin beklendiği gibi zayıf olduğunu, hatta gerilediğini görüyoruz. En büyük paya sahip olan özel tüketim üçüncü çeyrekte reel yüzde 0.5 oranında azalmış. Büyümeye katkısı da eksi 0.4. Zaten yılın ilk iki çeyreğinde de özel tüketim daralıyordu.

ESAS KATKI İHRACATTAN
Yatırımların çoğunluğunu gerçekleştiren özel yatırımdaysa reel yüzde 11.1'lik azalma var. Özel yatırımın büyümeye katkısı ise eksi 2.2 yani büyümeyi 2.2 puan aşağıya çekmiş. Özel tüketim ve  yatırımdaki daralma, cari açıkta düzelme gerçekleştirmek için alınan tedbirlerin doğal bir sonucu...
Kamu tarafında ise tüketim harcamaları yüzde 4.4, yatırım harcamaları da yüzde 11.2 oranında artmış. Daralan tüketim ve yatırım harcamaları kamu harcamasıyla dengelenmiş. Kamu harcamalarının toplamı  büyümeye toplamda 0.8 puan katkı yapmış.
Ancak büyümeye asıl katkı beklendiği gibi net ihracattan gelmiş. İhracatın yüzde 12 artması, ithalatın da yüzde 2.4 azalması sonucu, ihracat büyümeye 2.8 puan katkı yaptı, ithalatın katkısı eksi 0.6 puan daraltma olmuş. Sonuçta 'net ihracatın' büyümeye katkısı 2.2 puan olarak gerçekleşmiş. Aşağıdaki büyümeye katkı tablosu talep tarafında büyümeye katkıları özetliyor.

"ozel1.jpg"

<p> Fonetik  kısaca konuşulan dili oluşturan sözcüklerin ses yapısı bakımından incelenmesi,  ses bil

TÜRKÇE'DE FONETİK

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak