• $7,4116
  • €9,0165
  • 443.381
  • 1535.07
12 Aralık 2012 Çarşamba

Beklenenden fazla yavaşlama!

Yılın ilk iki çeyreğinde sırasıyla yüzde 3.4 ve 3.0 büyüyen Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü. Yani, yılın ilk yarısında tarihi ortalamalaya göre zaten yavaş olan büyüme temposu üçüncü çeyrekte daha da yavaşladı. Ancak ülkemizde büyümenin cari denge açığında giderek büyüyen açığımızı  azaltmak için bilerek düşürüldüğünü  de eklememiz gerekli. Tabii Avrupa'dan kaynaklanan riskler ve Suriye ile ilgili algının etkisi de göz önüne alınmak zorunda.
Ancak dördüncü çeyreğin bir ayı olan ekime ilişkin sanayi üretiminde negatif büyüme görülmesi, büyümedeki yavaşlamanın devam edeceğine işaret ediyor.

YERİNDE SAYDI

Daha da iyi bir gösterge olan mevsimsel dalgalanmalara ve takvim günlerine göre düzeltilmiş büyüme verilerinde ise ekonominin bir önceki çeyreğe göre sadece yüzde 0.2 oranında büyüdüğünü görüyoruz. İkinci çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş büyüme oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.7 olmuştu. Bu durum aslında ekonominin üçüncü çeyrekte yerinde saydığına işaret ediyor.
Üçüncü çeyrek büyüme verilerinin detaylarına bakarken iki farklı şekilde bakmak gerekli. Birincisi üretim tarafı. İkincisi de harcama yani talep tarafı. Talep tarafını yarın aktaracağız.
Bugün aktardığımız üretim tarafı söz konusu  çeyrekte üretimin hangi sektörlerde hangi boyutta gerçekleştiğini inceliyor. Ancak her sektörün toplam üretim içindeki payı farklı olduğundan sektörlerin üretimdeki payları ile artış veya azalış oranlarını çarpıyoruz. Sonuçta elde ettiğimiz sayıya da 'büyümeye katkı' diyoruz. Katkı sayıları yuvarlanarak tabloya yazıldığından toplamdan küçük bir sapma da ortaya çıkar. Aşağıdaki tablo üretim tarafında, tüm sektörler için sektörlerin toplam üretimdeki yüzde payları ile büyüme oranlarını çarparak hesapladığımız büyümeye katkı rakamlarını aktarıyor.

İNŞAAT DURMUŞ...

Tabloda 2012 üçüncü çeyreğinin sonuçlarına bakarsak, üretim tarafında sanayi üretiminin büyümeye sadece 0.4 puan katkı yaptığını görüyoruz.
Aslında aylık olarak açıklanan sanayi üretim endeksine göre üçüncü çeyrekte yüzde 2.7 üretim artışı söz konusuydu. Dün açıklanan GSYH verileri daha düşük bir sanayi üretimine işaret ediyor.
İç talebe çok duyarlı olan inşaat sektöründe büyüme oranı ikinci çeyrekte olduğu gibi tamamen durmuş.
Hasat mevsimi olması itibarıyla önemli katkı yapması beklenen tarım sektöründe de büyüme oranı yüzde 3'ün altında kalmış. Sonuçta hem tarım ve hem de inşaatın büyümeye  katkıları  0.4 puan. Hizmetler tarafında ise en önemli katkı 0.3 puanla ulaştırma ve haberleşme sektöründen gelmiş. İç talebe son derece duyarlı olan ticaret sektörü ise yüzde 0.6 oranında küçülerek büyüme rakamını 0.1 puan aşağıya çekmiş. Çeyreklik katkı tablosu geçmiş ile karşılaştırmaya olanak sağlıyor.

<p>Bir önceki PPK toplantısında faizler yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmişti. Ekonomistler, Merke

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Rusya'dan görenlerin aklını başından alan kareler

Merve Boluğur yalanlamıştı... Işın Karaca açtı ağzını yumdu gözünü