• $9,6153
  • €11,2367
  • 553.564
  • 1479.93
28 Aralık 2010 Salı

Faiz ve karşılık politikası niye değişti?

Merkez Bankası, aralık ayı içinde açıklanan yeni para politikası çerçevesinde, faiz ve mevduat karşılıkları yaklaşımını değiştirdi. 

Yeni politika bir yandan güncel sorunlara cevap vermeye çalışmakta, ama diğer taraftan da yapısal değişiklikler de hedeflemekte.

Hedeflenen yapısal değişiklikler finansal sistemde borçluluk oranının yükselmesini sınırlamak, finans kesiminde vadeleri uzatmak ve döviz borçlanmamak ayrıca bu yolla gelecekte ortaya çıkabilecek riskleri azaltmak şeklinde ifade ediliyor.

Merkez Bankası bunları söylerken diğer taraftan da politika faizini indirip, mevduat karşılıklarını da kısa vadede yükselten ve uzun vadede düşüren değişiklikler yaptı. Bunlar ise güncel politika uygulamaları. Yeni politikaların yönüne bazı makroekonomik gelişmeler şekil vermekte.

Merkez Bankası faizi, enflasyonunun düşeceğini tahmin ederek indirdi. Diğer taraftan da aşırı kredi artışı ve güçlü tüketim ve ithalatın yarattığı ticaretle cari denge açıklarını frenlemek için de karşılık oranlarını kullanmış oldu. İki politika birbirine zıt sonuçlar vereceğinden genişlemeci olmayacak diye düşünülüyor. Ama genel ekonominin toparlanma sürecini de etkilemeden risklere cevap vermiş olacak hedefi de var.
Zorunlu karşılık değişiklikleri sonucu mevduat faizleri düşerken, kredi faizleri de yükselecek, kredi miktarı daralacak. Sıcak para girişi de engellenmiş olacak.   Ülkemizde kamu maliyesinin yaklaşan seçime rağmen oldukça disiplinli gitmesi yeni politikaların başarısı için önemli.

Bu yeni yaklaşımların ve para politikası değişikliklerinin temel para politikası unsurları olan dalgalı kur, enflasyon hedeflemesi ve döviz rezervi biriktirme yaklaşımlarını değiştirmediğinin de altını çiziyoruz. 

Şimdi politikaların cevap vermeye çalıştığı konulara eğilelim. Aşağıdaki birinci grafik kamu maliyesinin gidişatını sergiliyor. Görüldüğü gibi Türkiye problemli sanayileşmiş ülkelerden, kamu maliyesi açısından oldukça ayrışmış ve BRIC ülkelerine benzer bir durumda bulunuyor.

İkinci grafik ise ülkemizde son dönemdeki güçlü ve hızlı kredi genişlemesini de karşılaştırmalı olarak gösteriyor.

Aşağıdaki üçüncü ve son grafikse enflasyondaki düşüşü göstermektedir. Enflasyonun düşüşü Merkez Bankası'na bir yandan faiz düşürme, diğer yandan da karşılıkları arttırarak kredi gelişmesini frenleme olanağını sağlamıştır.

"gokce.20101227224733.jpg"

<p class='MsoNormal'>Fatih'te arıza yapan İETT otobüsü, vatandaşlar tarafından  yaklaşık 300 metre i

İETT otobüsü arızalanınca 300 metre itildi

Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vuruldu

Tavşanlı Höyük'te bölgenin 'endüstrileşmiş ticaret merkezi' olduğuna dair bulgulara ulaşıldı

Kesilen ağaçtan bir anda kan akmaya başladı!