• $16,3783
  • €17,6257
  • 975.32
  • 2450.84
5 Haziran 2013 Çarşamba

Enflasyon %6.5’e yükseldi!

Mayıs ayında tüketici fiyatları ortalama yüzde 0.1 (yani binde 1) oranında arttı. Ancak geçen yılki mayıs ayı enflasyonu eksi yüzde 0.2 olduğu için yıllık enflasyon da nisan ayındaki yüzde 6.1 seviyesinden yüzde 6.5’e yükseldi. Bu yükselişe rağmen enflasyondaki gidişatın beklenenden daha olumlu olduğunu söylemek mümkün. 

ULAŞTIRMA ETKİLİ OLDU
Verilerin detaylarına baktığımızda, mayıs ayında yıllık enflasyonda görülen 0.4 puanlık artışın öncelikle ulaştırma fiyatlarından, kısmen de gıda fiyatlarından kaynaklandığı görülüyor. Ulaştırma fiyatlarındaki yıllık artış nisan ayında yüzde 3.1 iken bu oran mayıs ayında yüzde 4.7’ye yükselmiş. Bu da yıllık enflasyonu 0.2 puan yukarıya çekmiş. Gıda fiyatlarında da yıllık fiyat artışları yüzde 6.8’den 7.1’e yükselince yıllık enflasyonu 0.1 puan yukarıya çekmiş. Aşağıdaki tabloda, harcama grupları itibarıyla yıllık enflasyona katkıların bir özeti yer alıyor. Katkı puanlarını yıllık artış oranlarıyla harcama grubunun endeks içindeki ağırlığını çarparak buluyoruz. 

Mayıs 2013 yıllık enflasyona katkılar
(yüzde pay X artış oranı)

Tabloda da görüldüğü üzere hemen hemen tüm harcama gruplarında nisan ve mayıs ayları arasında pek fark yok. Artış görülen iki grup, yukarıda da değindiğimiz gibi gıda ve ulaştırma fiyatları. Ancak, bu artışa rağmen hem gıda fiyatlarında hem de ulaştırma fiyatlarında artışların geçmişe göre düşük olduğunu hatırlatmamız gerek. 

HEDEF TUTTURULABİLİR
Önümüzdeki dönem açısından ise, son dönemde yaşanan istikrarsız ortamın kurlar üzerinde oluşabilecek negatif etkisi özellikle ithal fiyatları yoluyla enflasyonda ibreyi yukarıya çevirebilir. Olası bir döviz hareketliliğinde, ulaştırma grubundaki fiyatlar bu oynamalardan ilk etkilenecek fiyatlar olacaktır. Ancak, uzun vadede diğer harcama gruplarına da yansımalar görülebilir. İçinde bulunduğumuz çalkantılı dönem kurlar ve ekonomik istikrar açısından hasarsız atlatılabilir ise, enflasyon yaz aylarında görülecek düşüşlerle yılsonu hedefine yakınlaşabilir.  

<p> </p>

TÜRKİYE'NİN BAŞARILARINDAN KİMLER RAHATSIZ?

Diş taşlarına karşı doğal çözüm! İşte mucize yöntem

Nesli tükenmek üzere! Komodo ejderinin yumurtadan çıkış anı böyle görüntülendi

Elini sokan yılanla hastaneye koştu