• $15,9041
  • €16,8583
  • 939.931
  • 2393.61
1 Haziran 2013 Cumartesi

Emeklilik fonları rahmetli oluyor

Uluslararası Sosyal Güvenlik Kurumları Birliği (ISSA) Avrupa Bölgesel toplantısı bu yıl SGK’nın ev sahipliğinde 28-30 Mayıs 2013 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşmekte. Toplantının ana temalarından birisi de kriz ortamında Sosyal Güvenlik Sistemi yardımlarının ve hizmetlerinin yeterliliği ve kalitesi konusu. Çarşamba günü benim de yer aldığım bu konudaki oturumda Fransa, Yunanistan, İzlanda ve Macaristan’ın sosyal güvenlik sistemlerinin krizdeki durumları tartışıldı. 
Panele gideceğim çarşamba günü sabahı Financial Times gazetesini okurken önüme yarım sayfa bir de haber çıkıverdi. 28 Mayıs tarihli gazetede Hollanda’da özel emeklilik sigortalarının (pension funds) ödemelerini kısıtlaması gerçekleşmekte idi. Bu ülkede emeklik sigortalarının 1.07 trilyon dolarlık bir varlık stoku vardı. Ama toplam 415 özel emeklilik fonundan 66 tanesi emeklilik ödemelerini kısmak zorunda kalmıştı. Bu fonlar kriz başlangıcından bu yana düşük büyüme ve durgunluk ortamında ve çok düşük getirilerle yaşamak zorunda kaldıklarından ve son dönemde insanların yaşam süreleri de ortalama beklentiden daha uzun hale geldiğinden, fonların ödeme güçleri çok zayıflamıştı. Sonuçta Hollanda’da emeklilik fonlarının 2012 yılı sonunda kabaca toplam 30 milyar euro kadar açığı oluşmuş ve emeklilik ödemelerini az da olsa kısmak zorunda kalmışlardı. 

YÜZDE 7’LİK KESİNTİ
Emeklilik ödemelerinin düşürülmesi Hollanda’da ilk defa gerçekleşmekte idi. Üstelik nisan ayında Hollanda Merkez Bankası fonların durumunu inceledikten sonra emeklilik ödeme miktarlarını düşürme emri vermişti. Bazı çok zayıflamış fonlarda bu ödeme kesintisi yüzde 7 oranına çıkmakta idi. Zaten uzun zamandan beri zam görmeyen emeklilik ödemeleri, bir de düşürülünce emekliler için de iyice kötü günler gelmişti. Bu ortamda 2007 yılında ilerde yapmak zorunda oldukları ödemelerin yüzde 152’si kadar varlık bulunduran fonların varlıkları, borçlarının sadece yüzde 102’si kadar bir düzeye gerilemişti. Bazı ekonomistlere göre aslında varlıklar satış değeri kaybettiğinden gerçek fon açığı 100 milyar euro bile olabilirdi. Hollanda’da bugün emeklilik yaşı hem kadın hem de erkekler için 65 ama 60 yaşındaki erkekler ve kadınların toplamının ortalama hayat beklentisi  22.7 yıl , bu da fonların durumunu iyice zorlaştırıyor. 

TÜRKİYE’DE 43 YAŞINDA
Fransa’da 60 yaşında emekli olunuyor ve 60 yaşındaki hayat beklentisi de aynen 28 yıl kadar. Yunanistan’da erkekler 65, kadınlar 60 yaşında emekli oluyor ve ortalama 21.8 yıl emeklilik süresi gerçekleşiyor. Macaristan’da her kişi için emeklilik yaşı 62 ama 60 yaşında yaşam beklentisi 18.6 yıl.   
Özel fonların çöküşüyle devlet özel fonlara el koydu ve kamu borcu arttı. Ama çalışan gelirinin yüzde 10 kadarını ve işveren de ücretin yüzde 27 kadarını sisteme ödemekte. Krizde ve sistemde mevcut uzun süre emeklilik ortamında, sosyal güvenlik sistemlerinin işleri çok zor! Hatırlayalım bizde ortalama emekli 43 yaşında ve bu kişilerin yaşam beklentisi ise 78 yıl (doğumdaki beklenti değil 43 yaşındaki beklentisi)!  

<p> </p>

“Havalimanı yıkılıyor” yalanı

Yavrusu için kendini feda etti! Vahşi doğanın acımasız yüzü

ABD 50 yıl sonra UFO'ları konuşmak için panel düzenledi

Doğu Karadeniz'in zorlu yolları havadan görüntülendi! Yolculuk yapmak cesaret ister