• $9,262
  • €10,7921
  • 526.391
  • 1409.56
19 Kasım 2014 Çarşamba

Ekim bütçesi hedefe uygun!

Yıl sonuna yaklaşılırken, bütçe uygulamasında gerçekleşme tablosu da kabaca belirginleşmeye başladı. Ekim ayında 3 milyar TL açık veren Merkezi Yönetim Bütçesi’nde ilk on aylık açık da 14.9 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakam yıl sonu için hedeflenen 33 milyar TL’lik toplamın oldukça altında. Kasım ve aralık aylarında geçen yıla benzer açıklar gerçekleşmesi durumunda hedef rahatlıkla tutacak. Ancak geçen yılla karşılaştırıldığında, bütçe açığının geçen yılın ilk on ayında 7.7 milyar TL olduğunu, yani açığın yaklaşık iki katına çıktığını görüyoruz.

Aşağıdaki tabloda kamu bütçe tablosu geçen yılla karşılaştırılıyor.

Tabloda da görüleceği üzere gerek gelirler tarafında gerekse harcamalar tarafında bütçe gerçekleşmeleri genel olarak hedeflerle uyumlu bir çizgide. Ancak detaylara ve geçen yılla karşılaştırmalara baktığımızda, gelirlerde ekonomik aktivitedeki zayıflığa paralel olarak reel azalma, harcamalarda ise reel artış görüyoruz.
Toplam vergi gelirleri yılın ilk on ayında 287 milyar TL’ye ulaşarak geçen yıla göre yüzde 7.6 oranında artış göstermiş. Bu artış oranı enflasyon oranının altında kaldığından reel olarak yüzde 1.2 oranında azalma görüyoruz. Faiz dışı harcamalarda ise geçen yıla göre yüzde 12.7’lik artışla 217 milyar TL’ye ulaşılmış. Faiz dışı harcamalar reel olarak yüzde 3.6 oranında artmış. Ekonomide özel tüketim ve yatırım harcamalarında izlenen zayıf seyir sürerken kamu harcamalarında bir miktar artış da zaten sürpriz değil. Aynı zamanda bu artışın bütçe tablosunda fazla bir bozulmaya yol açtığını söylemek de zor. Nitekim faiz dışı fazla kaleminde toplam rakamın geçen yılın altında kalmasına rağmen bütçe hedefinin aşıldığını görüyoruz.
Son olarak, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın doğal ve beklenen bir etkisi olarak vergi gelirlerindeki azalma önümüzdeki dönemde bütçe harcamalarında daha sıkı bir duruşa neden olabilir. Aşağıdaki grafikte vergi gelirlerindeki nominal ve reel değişimin izlediği seyir gösteriliyor.

Grafikte de görüldüğü üzere, vergi gelirlerinde son on iki aylık reel değişim yüzde sıfır seviyesine inmiş durumda. Ekonomik aktivitede bir canlanma olmaması durumunda bu oran negatife de dönebilir. Bu durumda, önümüzdeki seçim takvimi de dikkate alındığında, bütçe harcamalarının artmaya devam etmesi bütçe açığını artırmasına yol açabilir. Ancak ekim ayı sonundaki gerçekleşmeler değerlendirildiğinde henüz bu yönde panik oluşturacak bir durum söz konusu değil.

<p>Pürüzsüz cilde sahip olmak kadınların en hassas olduğu noktalardan biri. Hava şartları, yanlış ku

Kışa girmeden pürüzsüz cildin sırrı

Fenerbahçe, Trabzon'a ayak bastı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (16 Ekim 2021)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel ortak basın toplantısı düzenledi