• $15,8769
  • €16,8435
  • 942.556
  • 2372.35
18 Aralık 2014 Perşembe

Bütçe hedeflerle uyumlu

Kasım ayında Merkezi Yönetim Bütçesi 3.6 milyar TL fazla verdi. Ancak geçen yılın aynı ayında bütçe fazlası 6.4 milyar TL olmuştu. Yani Kasım ayı bütçe fazlası geçen yıla göre kabaca yarı yarıya azaldı. Bunun sonucunda da yıllık açık 28.5 milyar TL’ye ulaştı. Bu yıl sonu hedefi 33.3 milyar TL olduğundan, aralık ayında çok ciddi bir sürpriz gerçekleşmezse bu hedef tutacak.

Genelde 15-20 milyar TL arasında bütçe açığı gerçekleşen aralık ayı hariç tutulduğunda, yani 2014 yılının ilk on bir ayında bütçe açığı 11.3 milyar TL oldu. Bütçe açığının artmasında kuşkusuz ekonomideki yavaşlamanın etkisiyle azalan vergi gelirlerinin büyük rolü var. Aşağıdaki tabloda bütçede on bir aylık gerçekleşmelerin bir özeti yer alıyor.

Tabloda da görüleceği üzere, toplam vergi gelirleri yılın ilk on bir ayında yüzde 7.4 artarak 321.7 milyar TL’ye ulaşmış. Bu rakam yıl sonu hedefinin yüzde 92.3’ü. Ancak enflasyona göre düzelttiğimizde toplam vergi gelirlerinin yüzde 1.3 azaldığını görüyoruz. Ancak toplam gelirler geçen yıla göre nominal olarak yüzde 8.4 artarken reelde binde 5 azalmış.
Aşağıdaki grafikte vergi gelirlerinde ekonomik yavaşlamaya paralel görülen düşüş trendi belirgin olarak görülebiliyor:

Harcamalara baktığımızda ise, hem faiz giderlerinin hem de faiz dışı harcamaların kasımda arttığını görüyoruz. Ancak yıl genelinde faiz giderlerindeki artış enflasyonun altında. Bu nedenle reelde yüzde 7.5 azalmış. Ancak faiz dışı harcamaların kasımda yıllık nominal yüzde 12.8 arttığını, bunun da genel olarak personel giderleri ve mal ve hizmet alımlarından kaynaklandığını görüyoruz. Enflasyon etkisi ayıklandığında faiz dışı harcamalar yüzde 3.6 artmış. Bu da hem bütçe açığındaki artışı hem de faiz dışı denge rakamındaki azalmayı açıklıyor. Özetle ekonomide yavaşlama devam ederken, vergi gelirlerindeki azalma ve kamu harcamalarındaki artış nedeniyle bütçe tablosu geçen yıla göre bir miktar kötüleşmiş.

<p> Fonetik  kısaca konuşulan dili oluşturan sözcüklerin ses yapısı bakımından incelenmesi,  ses bil

TÜRKÇE'DE FONETİK

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak