• $15,9677
  • €16,8214
  • 932.237
  • 2393.61
12 Şubat 2011 Cumartesi

'Betam' 2010 büyüme tahmini yüzde 8.9 dedi!

Bu hafta önemli veriler ilan edildi. Önce sanayi üretimi uçtu, sonra da cari denge açığı tahminleri aştı. Bu verilere dayanarak da 2010 yılının son çeyreği ve 2010 yılının tümü için reel büyüme sayılarının revize edilmesi gündeme geldi.

Aşağıda Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi 'Betam'  tarafından hazırlanan ve yeni verilerle revize edilmiş 2010 yılı dördüncü çeyrek, 2010 yılı toplam reel büyüme ve 2010 yılı cari denge /GSYİH oranlarını aktaracağız. Ancak önce cari açık verilerine bakalım.

 2010 yılının Aralık ayında cari açık 7.5 milyar dolarla piyasa beklentisi olan 6.8 milyar doları aştı. Böylece 2010 yılında toplam cari açık 48.6 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası ise yeni para politikasıyla 2011 yılının cari açığını 42.2 milyar dolara indirmeyi hedefliyordu.

Cari dengenin finansman tarafına bakıldığında, bankaların kullandıkları kısa vadeli krediler ve yurtdışı bankaların mevduatlarındaki artış, aralık ayında güçlü fon girişlerine yol açmış bulunuyor. Yılın tamamında, 16.2 milyar dolar portföy girişi olurken, bankaların kısa vadeli kredileri 12.4 milyar dolar artmış, yabancıların yurtiçi bankalardaki mevduatındaki artış ise 13.9 milyar dolar finansman sağlamış. Doğrudan yabancı yatırımlar ise 7.1 milyar dolarla düşük kalmış. Sonuç olarak, yüksek cari açığa rağmen, ülkenin döviz rezervleri 12.8 milyar dolar artmış bulunuyor.
2010 yılında yabancıların yurtiçindeki toplam mevduatları 13.9 milyar dolar artarken, bunun 5.8 milyar doları yurtdışı bankaların döviz mevduatlardan, 8.4 milyar dolarlık kısmı ise TL mevduatlardan oluşmuş. 2010 yılının tamamında, bankaların borç yenileme oranı ise %109 olurken, banka dışı özel sektörde bu yenileme oranı  %76'yla çok daha düşük gerçekleşmiş.

Diğer taraftan 2010 dördüncü çeyreği için reel sanayi üretimi verileri tekrar hatırlanırsa TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, sanayi üretimi endeksi ve ihracat miktarı reel olarak, aralık ayında bir önceki ayla karşılaştırıldığında mevsimsel etkiden arındırılmış rakamlara göre sırasıyla yüzde 5,7 ve yüzde 9,6 oranında artmış. Böylece yüksek seyreden ekim ve kasım rakamları ile aralık ayındaki büyük artış sayesinde 4. çeyrekte ekonomi 3. çeyreğe göre büyük bir ivmelenme gösterdi.

Sonuçta cari denge ve sanayi üretim verileri eklenerek Betam tarafından 2010 yılı için yapılan yeni tahminlerde (Betam'ın daha evvelki 2010 Kasım verilerine dayalı ve Ocak 2011 başında yapılan tahminlerinde 2010 son çeyreği için yüzde 2.2 büyüme ve yıllık toplamda ekonomi 8.7 büyür denmişti) ekonominin 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,6 büyüdüğü tespiti yapıldı. Aralık ayı rakamlarıyla tahminleri güncelleyen Betam şimdi yıllık büyüme tahminini yüzde 8,9 değerine yükseltmiş bulunuyor.  
Bu yeni tahminle de cari açık /GSYİH oranı da yüzde 6.5 değerine revize edilmiş oldu.
Yarın 'Betam' tahminlerini detaylı bir şekilde aktaracağız.

<p> </p>

“Havalimanı yıkılıyor” yalanı

Yavrusu için kendini feda etti! Vahşi doğanın acımasız yüzü

ABD 50 yıl sonra UFO'ları konuşmak için panel düzenledi

Doğu Karadeniz'in zorlu yolları havadan görüntülendi! Yolculuk yapmak cesaret ister